Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uddevalla

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Vägnätets totala längd för området är ca 1333 km väg.
Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök. Byggstart tidigast hösten 2018.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast hösten 2019.
Skredsäkring hamn i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av ventilationsanläggning, tillgänglighetsanpassning och stamrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av väg och omläggning av va-ledningar. Ny hårdgjord yta: ca 3000 m2 Va-schakt: ca 1650 m Kabelgrav: ca 1250 m Återställning av hårdgjorda ytor: ca 1900 m2.
Riskreducerande åtgärder på väg 675 vid Ulvesund
Grundförstärkning och bergskärning, reducering av bergknalle, säkring mot skred. Ca 200 m lång sträcka.
Sanering av va-ledning i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser sanering av va-ledning.
Ny trafiklösning i Uddevalla
Projektet avser ny trafiklösning.
Tillbyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av uppställningsplats för brandbilar.
Nya isskydd vid Lövåskajen i Uddevalla
Arbetena omfattar rengöring av pålar, armering, formsättning och gjutning av nya isskydd.
Byte av gassläckningsanläggningar, Uddevalla
Utbyte av 8 st gassläckningar. Ska vara utbytta inom 2 år.
Utredning av befintligt dagvattensystem, Uddevalla kommun
Avser utredning och modellering av befintligt dagvattensystem i centrala Uddevalla inför byggnation av Ångbåtskajen/översvämningsskydd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus, två takkupor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostäder i befintliga lokaler i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang, personalutrymme.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från hvb-hem tillbaka till äldreboende.
Rivning av kontor i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av två kontorsbyggnader k01 och k02.
Upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el, Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el.
Ombyggnad av fritidshem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till fritidslokal i f-skola.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov av enbostadshus samt lillstuga (f.d janzons), Ansökan om rivningslov av fritidshus (ingarö), Ansökan om rivningslov av fritidshus (matssons) Gustavsberg 1:6,Fröland 3:18. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av toalett i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med toalett.
Ombyggnad till skola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av annan byggnad eller anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av fritidshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av hotell i Uddevalla
Anmälan för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdcentral i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnadens bärande delar och ventilation samt rivning av del av vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Konsulttjänster för utförande av avfallsplan samt miljörapport i Uddevalla
Avfallsplan ska vara beställaren tillhanda under tredje kvartalet 2017, absolut senast den 31 augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Rivning av bensinstation i Uddevalla
Projektet avser rivning av industribyggnad, f d bensinstation och glasmästeri.
Rivning av industrihus i Uddevalla
Projektet avser rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: