Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uddevalla

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Vägnätets totala längd för området är ca 1333 km väg.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C. Uppskattad kostnad.
Underhåll av Uddevallatunnlarna
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av ventilationsanläggning, tillgänglighetsanpassning och stamrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av väg och omläggning av va-ledningar. Ny hårdgjord yta: ca 3000 m2 Va-schakt: ca 1650 m Kabelgrav: ca 1250 m Återställning av hårdgjorda ytor: ca 1900 m2. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad kring torg i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ombyggnad kring torget från Rådhuset till Norra Hamngatan.
Ombyggnad av väg 172 i Uddevalla
Stigningsfält på den ca 1,4 km långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.
Ombyggnad av torg i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa och konstverk. Byggstart tidigast början 2018.
Ombyggnad till förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av lokal till förskola och ombyggnad av restaurang till aktivitetshall.
Ombyggnad av utomhusbad i Gustafsberg
Projektet avser renovering av 50 meter bassäng och 17.5 meters bassäng med nytt ytskikt och byte av rörsystem. renovering av plaskbassäng och markplattor byts mot nya betongplattor.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad, godsmottagning.
Tillgänglighet och belysning vid torg i Uddevalla
Projektet avser tillgänglighet och ny belysning vid torg. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny trafiklösning i Uddevalla
Projektet avser ny trafiklösning.
Riskreducerande åtgärder på väg 675 vid Ulvesund
Grundförstärkning och bergskärning, reducering av bergknalle, säkring mot skred. Ca 200 m lång sträcka.
Renovering av bro i Uddevalla
Avser utbyte av tät- och ytskikt, diverse betongreparationer, nya grundavlopp, ommålning av lager mm. Uppskattad kostnad.
Kaj förstärkning i Uddevalla
Projektet avser kajförstärkning. Byggstart våren 2017.
Nya isskydd vid Lövåskajen i Uddevalla
Arbetena omfattar rengöring av pålar, armering, formsättning och gjutning av nya isskydd.
Miljökonsult för naturvärdesinventeringar i Uddevalla kommun
Avser naturvärdesinventering av områden inför ev byggnation. Gäller Dalaberg 1:1, Del av Vännerberg, Bleket 1:32 m.fl, Västra delen av Sanders Dalar samt Södra Kurveröd.
Byte av gassläckningsanläggningar, Uddevalla
Utbyte av 8 st gassläckningar. Ska vara utbytta inom 2 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus, två takkupor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontors-, handels- och bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostäder i befintliga lokaler i flerbostadshus.
Tillbyggnad av bilverkstad i Uddevalla
Tillbyggnad av affärs-/industribyggnad, bilserviceanläggning.
Tillbyggnad av cafeteria i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av café/receptionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av toalett i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med toalett.
Ombyggnad av fritidshem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till fritidslokal i f-skola.
Ombyggnad av bryggeri i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från pannrum och garage till bryggeri och förråd.
Ombyggnad av vårdcentral i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnadens bärande delar och ventilation samt rivning av del av vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Anmälan för ändring av planlösning, ventilation och rökkanal där brandskyddet påverkas. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av cafeteria i Uddevalla
Anmälan om ändrad planlösning.
Konsulttjänster för utförande av avfallsplan samt miljörapport i Uddevalla
Avfallsplan ska vara beställaren tillhanda under tredje kvartalet 2017, absolut senast den 31 augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering kyrkogård i Uddevlla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av gångar, murar och grindar. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renovering kyrkogård i Uddevlla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av murar och grindar. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: