Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola
Utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster, utbyggnad av balkonger ny isolering och fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av torg i Uddevalla
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa (Hasselbackstrappan), ombyggnad av gator och busshållplatser samt ombyggnad kring torget från Hasselbackenhuset till Rådhuset med bl a tillgänglighet, belysning, träd och möbler. Arkeologiska undersökningar kommer att ske samtidigt som entreprenaden och utförs av Bohusläns Museum, Box 403, 451 19 Uddevalla, tel 0522-656500.
Ny- och ombyggnad av ställverk vid sjukhus, Uddevalla
Avser byte av två lågspänningsställverk och etablering av ett nytt fristående driftrum med högspänningsställverk. TS2 Högspänningsställverk Ska rivas och ersättas med ett nytt placerat i ett ny stationsbyggnad. Stationen ska placeras på en gård mellan de båda lågspänningsställverken. Markförläggning av nya kablar samt anpassning av 10kV slinga ingår. TS2 Lågspänningsställverk Byte av lågspänningsställverk samt transformatorer. Driftrummet ska kompletteras med installationsgolv. TSCS Lågspänningsställverk TSCS består idag av ett lågspänningsställverk och en transformator. Utrymmet är trångt vid ombyggnation ska det nya ställverket matas med lågspänning från TS2 istället.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser upprustning av Kungsgatan, delen mellan Västerlånggatan och Kungstorget, och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Beslut saknas. Planer finns på ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Rivning av kontor i Uddevalla
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av ventilation i bussterminal, Göteborg
Avser nytt luftbehandlingsaggregat till Kampenhofs Bussterminal som ska betjäna ett gatukök.
Tillbyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till 3-4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utredning av befintligt dagvattensystem, Uddevalla kommun
Avser utredning och modellering av befintligt dagvattensystem i centrala Uddevalla inför byggnation av Ångbåtskajen/översvämningsskydd.
Upphandling av grindar till innergårdar, Uddevalla kommun
Avser grindar mot innergårdar i olika utföranden.
Upphandling av influensundersökning, Uddevalla kommun
Avser influensundersökning för Uddevalla kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, soprum, nybyggnad av parkeringsplatser samt marklov för ändring av marknivån.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Uddevalla
Anmälan om ändring av ventilation i äldreboende, byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av församlingshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av församlingshem, nybyggnad av återvinningshus samt ändring av marknivån.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från affärslokal "loppis" till livsmedelsbutik.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal för läkarmottagning till bostad.
Ombyggnad av vårdbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vk 3b (specialboende) till vk 3a (boende). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av klubbhus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av föreningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skorsten i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av skorsten.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till skola.
Ombyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för iordningsställande av yta för verksamhet i industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av köpcenter, lagerutrymme.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad, flytt av vägg med dörr.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Uddevalla
Anmälan för ändring av barnkoloni/vandrarhem, ny avloppsanläggning Orrevik 1:15.
Ombyggnad av garage i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnad där brandskyddet påverkas väsentligt, garage.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av silo i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av silo, väderskydd.
Nytt brandlarm till äldreboende i Uddevalla.
Objektet avser nytt brandlarm/utrymningslarm och fastighetsskydd.
Rivning av industrihus i Uddevalla
Projektet avser rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: