Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uddevalla

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Vägnätets totala längd för området är ca 1333 km väg.
Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av ventilationsanläggning, tillgänglighetsanpassning och stamrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av väg och omläggning av va-ledningar. Ny hårdgjord yta: ca 3000 m2 Va-schakt: ca 1650 m Kabelgrav: ca 1250 m Återställning av hårdgjorda ytor: ca 1900 m2. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter.
Ombyggnad till förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av lokal till förskola och ombyggnad av restaurang till aktivitetshall.
Ombyggnad av utomhusbad i Gustafsberg
Projektet avser renovering av 50 meter bassäng och 17.5 meters bassäng med nytt ytskikt och byte av rörsystem. renovering av plaskbassäng och markplattor byts mot nya betongplattor.
Ny trafiklösning i Uddevalla
Projektet avser ny trafiklösning.
Riskreducerande åtgärder på väg 675 vid Ulvesund
Grundförstärkning och bergskärning, reducering av bergknalle, säkring mot skred. Ca 200 m lång sträcka.
Renovering av bro i Uddevalla
Avser utbyte av tät- och ytskikt, diverse betongreparationer, nya grundavlopp, ommålning av lager mm. Uppskattad kostnad.
Kaj förstärkning i Uddevalla
Projektet avser kajförstärkning. Byggstart våren 2017.
Nya isskydd vid Lövåskajen i Uddevalla
Arbetena omfattar rengöring av pålar, armering, formsättning och gjutning av nya isskydd.
Byte av gassläckningsanläggningar, Uddevalla
Utbyte av 8 st gassläckningar. Ska vara utbytta inom 2 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus, två takkupor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontors-, handels- och bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostäder i befintliga lokaler i flerbostadshus.
Tillbyggnad av bilverkstad i Uddevalla
Tillbyggnad av affärs-/industribyggnad, bilserviceanläggning.
Tillbyggnad av cafeteria i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av café/receptionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av toalett i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med toalett.
Ombyggnad av fritidshem i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till fritidslokal i f-skola.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov av enbostadshus samt lillstuga (f.d janzons), Ansökan om rivningslov av fritidshus (ingarö), Ansökan om rivningslov av fritidshus (matssons) Gustavsberg 1:6,Fröland 3:18. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bryggeri i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från pannrum och garage till bryggeri och förråd.
Ombyggnad av vårdcentral i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnadens bärande delar och ventilation samt rivning av del av vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Anmälan för ändring av planlösning, ventilation och rökkanal där brandskyddet påverkas. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av cafeteria i Uddevalla
Anmälan om ändrad planlösning.
Konsulttjänster för utförande av avfallsplan samt miljörapport i Uddevalla
Avfallsplan ska vara beställaren tillhanda under tredje kvartalet 2017, absolut senast den 31 augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering kyrkogård i Uddevlla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av gångar, murar och grindar. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renovering kyrkogård i Uddevlla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av murar och grindar. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: