Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av torg i Uddevalla
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa (Hasselbackstrappan), ombyggnad av gator och busshållplatser samt ombyggnad kring torget från Hasselbackenhuset till Rådhuset med bl a tillgänglighet, belysning, träd och möbler. Arkeologiska undersökningar kommer att ske samtidigt som entreprenaden och utförs av Bohusläns Museum, Box 403, 451 19 Uddevalla, tel 0522-656500.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser upprustning av Kungsgatan, delen mellan Västerlånggatan och Kungstorget, och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Uddevalla
Avser rivning samt ombyggnad av hiss CS1 och CS2 vid Uddevalla Sjukhus.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av ventilation i bussterminal, Göteborg
Avser nytt luftbehandlingsaggregat till Kampenhofs Bussterminal som ska betjäna ett gatukök.
Bergförstärkningsåtgärder intill väg 675 vid Ulvesund
Profiljustering och siktförbättring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till 3-4 lägenheter. Byggstart maj/juni 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upphandling av grindar till innergårdar, Uddevalla kommun
Avser grindar mot innergårdar i olika utföranden.
Upphandling av influensundersökning, Uddevalla kommun
Avser influensundersökning för Uddevalla kommun.
Ombyggnad av församlingshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av församlingshem, nybyggnad av återvinningshus samt ändring av marknivån.
Tillbyggnad av fiskbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av "take away" del i fiskeaffären som ska möjliggöra för kunder att kunna köpa delikatesser och äta i butiken.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av hissar i 3 trappuppgångar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kiosk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal för läkarmottagning till bostad.
Ombyggnad av vårdbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vk 3b (specialboende) till vk 3a (boende). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för flyttning av förskolemodul.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till skola.
Ombyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för iordningsställande av yta för verksamhet i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av kontorsbyggnad, flytt av vägg med dörr.
Ombyggnad av va-ledning i Uddevalla
Anmälan för ändring av barnkoloni/vandrarhem, ny avloppsanläggning Orrevik 1:15.
Ombyggnad av garage i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnad där brandskyddet påverkas väsentligt, garage.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Anmälan om ändring av ventilationssystem i skolbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el, Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el.
Nytt brandlarm till äldreboende i Uddevalla.
Objektet avser nytt brandlarm/utrymningslarm och fastighetsskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: