Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trollhättan

Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar.
Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser bl.a tillbyggnad av ca 25 kontorsplatser.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal med 1600 kvm fördelat på 2 våningar.
Ombyggnad av torg i Trollhättan
Avser ombyggnad av Bergslagstorget vid Trollhättans Resecentrum med bl.a breddning av torgytan, nya parkeringsplatser samt plattsättning och asfaltering.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan. Upptaget i investeringsbudget 2015-2018.
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Ombyggnad av trafiksignal i Trollhättan
Avser upphandling av styrutrustning till trafiksignaler vid Drottninggatan.
Omläggning av kraftmatning till gruppboenden i Trollhättan
Objektet avser omläggning av kraftmatningar inom Kv. Humlan 2 så att det blir möjligt att reservkraftsförsörja gruppboendena Blåklinten, Näckrosen, Rödklövern, Solrosen, Violen och Lupinen från en punkt.
Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad och trygghetsåtgärder i parken.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning, lekplatsen.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Tillbyggnad av kontorslokaler, utvändig ändring, installation av lyfthiss samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Bygglov ändrad användning till idrottsanläggning samt utvändig ändring.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av gata. Upptaget i investeringsbudget.
Rivning av linbana i Trollhättan
Rivningslov rivning av linbana.
Rivning av förråd i Trollhättan
Avser rivning av Grävlingen.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 500 kvm.
Utveckling av lekplats i Torsred
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplats Lekvallen i Torsred.
Utveckling av lekplats i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplatsen i De la vals park.
Ombyggnad av studentlägenhet i Trollhättan
Ändrad användning till studentbostäder.
Tillbyggnad av reception i Trollhättan
Avser tillbyggnad av reception, kiosk och kök.
Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning till bostadsändamål.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare lokal (kontor) samt utvändig ändring (fönster).
Rivning av transformatorstation i Trollhättan
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av hotell i Trollhättan
Bygglov ändring av brandceller samt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning skola, i en del av huvudbyggnaden.
Stambyte i Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad till psykiatriboende i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser ombyggnad, ny utformning av Djupebäcksplatsen.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Korsningen med Gustav Melins gata vid Högskolan Väst. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Renovering av duschrum i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av Folkets Park, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av värmepump i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad till demensplatser i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: