Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av fläktrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fläktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Ombyggnad av ventilationssystem mm, Kronogårdens höghus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad och uppgradering av ventilationssystem. Ny tilluft, nya ventilationsrum på taket, nya ventilations aggregat, nya köksfläktar, installation av mätningsutrustning för mätning av tappvarmvatten, nya termostater på radiatorer. Delvis nya innerdörrar i gemensamma utrymmen vid entréplan.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Ombyggnad av brygga i Trollhättan
Avser ombyggnad av resterande del av bryggan vid Strandgatan.
Ombyggnad av trafiksignal i Trollhättan
Avser upphandling av styrutrustning till trafiksignaler vid Drottninggatan.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning, lekplatsen.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Tillbyggnad av kontorslokaler, utvändig ändring, installation av lyfthiss samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av gata. Upptaget i investeringsbudget.
Tillbyggnad av kursgård i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad med fläktrum på samtliga flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdhem i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad med två teknikrum och utvändig ändring (solceller) på vårdlokaler.
Tillbyggnad av samlingslokal i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av föreningslokal samt rivning av befintlig tillbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av klubbhus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av klubbhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare lokal (kontor) samt utvändig ändring (fönster).
Tillbyggnad av reception i Trollhättan
Avser tillbyggnad av reception, kiosk och kök.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Ändrad användning från kontorslokaler till vårdcentral.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning skola, i en del av huvudbyggnaden.
Stambyte i Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser ombyggnad, ny utformning av Djupebäcksplatsen.
Renovering av dykdalb i Göta älv
Dykdalb 321A är placerad och utformad för att fungera som farledsmarkering för farledskanten i aktuell position i Göta älv. Dykdalben är utrustad med en belyst skärm. Vid påsegling under 2017 uppstod skador på dykdalbens pålverk av stålrörspålar. Även utriggaren av trä och elinstallationer skadades. Uppdraget omfattar i huvudsak ny bottenförankrad stålrörspåle och ny utriggare i trä.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: