Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Trollhättan

Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2

Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan

Ombyggnad av gata i Trollhättan

Ombyggnad till studentboende i Trollhättan

Renovering/ombyggnad av garage samt markplanering i Trollhättan

Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan

Ombyggnad cirkulationsplats i Trollhättan

Tillbyggnad av kontor i Trollhättan

Separering av dagvattensystem samt nya servisledningar i Trollhättan

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband mellan Svenäcker-Gräsviken, Trollhättans kommun

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan

Ombyggnad av lekplats i Trollhättan

Ombyggnad av park i Trollhättan

Tillbyggnad servicebyggnad i Trollhättan

Tillbyggnad av bilverkstad i Trollhättan

Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan

Rivning av enbostadshus i Trollhättan

Ombyggnad av mur i Trollhättan

Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan

Ombyggnad av aktivitetscenter i Trollhättan

Tillbyggnad av transformatorstation i Trollhättan

Ombyggnad av skola i Trollhättan

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: