Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Töreboda

Tillbyggnad av produktionslokal i Töreboda
Avser tillbyggnad av fabrik med utlastningshall.

Underhåll av öppningsbar bro vid Lefsäng

Kompletterande arbeten i avloppsreningsverk i Töreboda
Avser komplettering av Hajstorps avloppsreningsverk för att klara gällande utsläppsvillkor.

Tillbyggnad av LSS-boende i Töreboda
Tillbyggnad av lokaler för korttid- och fritidshem samt nybyggnad av carport.

Tillbyggnad av industrihus i Töreboda
Tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad - Kontor, ny entré, ny dörr till uteplats. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av förskola i Töreboda
Utvändig ändring och ändrad användning av bibliotekslokal till förskola.

Ombyggnad av återvinningsstation i Töreboda
Ändrad placering av återvinningsstation.

Ombyggnad av gym i Töreboda
Avser ändrad användning av industribyggnad till Crossfit-anläggning.

Ombyggnad av bibliotek i Töreboda
Avser ändrad användning från lägenheter i äldreboende till biblioteks filial.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: