Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tjörn

Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta. Byggstart tidigast våren 2017.

Övertagande av stöd för bredbandsnät, Klövedal fiberförening
Fiberföreningen har som mål att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät för TV, telefoni och data. Leverantör för övertagande av beviljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av aktivt och passivt nät.

Anläggande av fiberoptiskt kommunikationsnät, Valla Fiber ek för
Entreprenaden avser schaktning, allt material som kanalisationsrör och fiberkabel samt installation. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem.

Till- och omlbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser till- och ombyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Ombyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Till- och ombyggnad av kontors- och affärshus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontors- och affärshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare.

Ombyggnad av magasin i Skärhamn
Magasin ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus om och tillbyggnad.

Ombyggnad av sjöbod i Skärhamn
Sjöbod om-och tillbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: