Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tjörn

Tillbyggnad av kontor mm i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum och kontor ca 500 kvm samt ihop byggnad av två fastigheter ca 300 kvm samt tillbyggnad av butiksyta. Byggstart tidigast våren 2017.

Anläggande av fiberoptiskt kommunikationsnät, Klövedal fiberförening
Fiberföreningen har som mål att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät för TV, telefoni och data.

Ombyggnad av väg 169/714, korsningen Rönnäng-Myggenäs

Anläggande av fiberoptiskt kommunikationsnät, Valla Fiber ek för
Entreprenaden avser schaktning, allt material som kanalisationsrör och fiberkabel samt installation. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av församlingshus i Skärhamn
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem.

Om- och tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser om och tillbyggnad av affär-och kontorshus. Omfattning är i dagsläget oklar. Byggstart tidigast våren 2018.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Till- och omlbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser till- och ombyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Affär-och kontorshus om och tillbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus ändrad användning.

Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning.

Ombyggnad av magasin i Skärhamn
Magasin ändrad användning.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus om och tillbyggnad.

Ombyggnad av sjöbod i Skärhamn
Sjöbod om-och tillbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: