Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tanum

Påbyggnad av bostadshus, Tanumshede
Projektet avser påbyggnad 1 våning med 10 lägenheter fördelat på två befintliga huskroppar samt en ny fristående byggnad för lägenhetsförråd.

Om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik i Tanumshede
Avser om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik till boende för särskolebarn. Ingår option för nybyggnad av förråd.

Tillbyggnad av reningsverk i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av reningsverk.

Tillbyggnad av kallager i Fjällbacka
Projektet avser avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.

Ombyggnad av uthus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av uthus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändring av tak och fasad.

Rivning av enbostadshus i Fjällbacka
Rivning av brandskadat torp.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: