Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tanum

Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser parkering, tillbyggnad av kök, matsal och källsortering på skola samt marklov för ändrade marknivåer. Byggstart tidigast mars 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd samt tillbyggnad av entré på skola. Byggstart tidigast mars 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg 1023 mellan Kragenäs-Resö hamn
Avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nya mötesfickor mm.
Drift och byggnationer på camping i Fjällbacka, Tanum
Avser upphandling av entreprenör för drift av camping samt genomförande av byggnationer på camping.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Projektet avser tillbyggnad av serviceanläggning/restaurang. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad på fritidshus, befintlig byggnad rives.
Ombyggnad av lägenhet i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ändring av flerbostadshus, sammanslagning av 2 stycken lägenheter.
Rivning av garage i Fjällbacka
Ansökan om rivningslov för garage med sophus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Fjällbacka
Anmälan om brandskydd i flerbostadshus avsett för äldreboende.
Ombyggnad av affärshus i Fjällbacka
Anmälan om ändrade utrymningsvägar i handelsbyggnad, Ansökan om bygglov för fasadändring på handelsbyggnad Oppen 3:12. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av reningsverk i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: