Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tanum

Stabiliseringsåtgärder på Södra Hamngatan i Fjällbacka
Tyngder (stenfyllnad) som förhindrar grusras från väg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Utökning av ställverk till 52/12 kV i Överby
Utökning till 52/12 kV ställverk för anslutning till vindkraftsverk.
Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik i Tanumshede
Avser om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik till boende för särskolebarn. Ingår option för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av väg 1023 mellan Kragenäs-Resö hamn
Avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nya mötesfickor mm.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ändring av flerbostadshus, sammanslagning av 2 stycken lägenheter.
Rivning av garage i Fjällbacka
Ansökan om rivningslov för garage med sophus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Fjällbacka
Anmälan om brandskydd i flerbostadshus avsett för äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändring av tak och fasad.
Rivning av enbostadshus i Fjällbacka
Rivning av brandskadat torp.
Tillbyggnad av reningsverk i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: