Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tanum

Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser parkering, tillbyggnad av kök, matsal och källsortering på skola samt marklov för ändrade marknivåer.
Ombyggnad av transformatorstation i Tanum kommun
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av en 130/40/10 kV-transformatorer, utbyte av en 40/10 transformator, utbyte av 130 kV-transformatorfack, utbyte av 10 kV byggnad, utbyte av 10 kV ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Upprustning av badplats i Grebbestad
Projektet avser upprustning av badplats.
Ombyggnad av väg 1023 mellan Kragenäs-Resö hamn
Avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nya mötesfickor mm.
Drift och byggnationer på camping i Fjällbacka, Tanum
Avser upphandling av entreprenör för drift av camping samt genomförande av byggnationer på camping.
Ombyggnad av affärshus i Fjällbacka
Anmälan om ändrade utrymningsvägar i handelsbyggnad, Ansökan om bygglov för fasadändring på handelsbyggnad Oppen 3:12. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad på fritidshus, befintlig byggnad rives.
Tillbyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Fjällbacka
Projektet avser utbyggnad av befintlig hamnanläggning med 30 tillkommande båtplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: