Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tanum

Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.

Påbyggnad av bostadshus, Tanumshede
Projektet avser påbyggnad 1 våning med 10 lägenheter fördelat på två befintliga huskroppar samt en ny fristående byggnad för lägenhetsförråd.

Rivning och uppgradering av vindkraftverk i Fjällbacka
Sökt bygglov samt rivning för uppgradering av vindkraftspark.

Om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik i Tanumshede
Avser om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik till boende för särskolebarn. Ingår option för nybyggnad av förråd.

Tillbyggnad av kallager i Fjällbacka
Projektet avser avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.

Ombyggnad av uthus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av uthus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: