Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tanum

Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.

Påbyggnad av bostadshus, Tanumshede
Projektet avser påbyggnad 1 våning med 10 lägenheter fördelat på två befintliga huskroppar samt en ny fristående byggnad för lägenhetsförråd.

Rivning och uppgradering av vindkraftverk i Fjällbacka
Sökt bygglov samt rivning för uppgradering av vindkraftspark. Byggstart tidigast våren 2017.

Upprustning av badplats i Grebbestad
Projektet avser upprustning av badplats. Byggstart april/maj 2017.

Ombyggnad av väg 1023 mellan Kragenäs-Resö hamn
Avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nya mötesfickor mm.

Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av gata i Tanum Centrum. Etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum.

Om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik i Tanumshede
Avser om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik till boende för särskolebarn. Ingår option för nybyggnad av förråd. Uppskattat kostnad.

Ombyggnad till kontor i Fjällbacka
Projektet avser ombyggnad industribyggnad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av kallager i Fjällbacka
Projektet avser avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av produktionslokal i Fjällbacka
Projektet avser grundförstärkning av befintlig sjönära verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: