Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Svenljunga

Hantverkstjänster 2016 inom Svenljunga kommun
Anbud infordras på hantverkstjänster gällande VVS. Bygg. Ventilation & plåt. Elektriker. Måleri. Golv. Maskinförare med maskin. Ramavtalsarbeten utförs som utförandeentreprenader. Kontraktstiden är två år efter avtalets tecknande, med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare med 12 + 12 månader. Kostnad/värde är uppskattat.

Ombyggnad av skola i Svenljunga
Avser fasadändring och väsentlig ändring av ventilation på skola på fastigheten sexdrega 1:22.

Rivning av bensinstation i Svenljunga
Avser rivning av bensinstation på fastigheten svenljunga lida 2:148.

Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten svenljunga 5:474.

Ombyggnad av gym i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2019-01-30 ) för ändrad användning från försäljning till gym på fastigheten svenljunga 41:1.

Ombyggnad av industrihus i Svenljunga
Anmälan av ändring i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet på fastigheten torstorp 1:164.

Rivning av lager i Svenljunga
Avser rivningslov för lagerbyggnad på fastigheten svenljunga 15:7.

Tillbyggnad av restaurang i Svenljunga
Avser tillbyggnation av restauranglokal på fastigheten lockryd 2:5.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: