Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Svenljunga

Nytt avloppsreningsverk i Håcksvik, Svenljunga
Projektet avser ny renings- och infiltrationsanläggning.
Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Ombyggnad av skola i Svenljunga
Avser fasadändring och väsentlig ändring av ventilation på skola på fastigheten sexdrega 1:22.
Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Avser ombyggnad av gång- och cykelled. Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019.
Ombyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser insättning av 4 stycken nya fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: