Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Svenljunga

Hantverkstjänster 2016 inom Svenljunga kommun
Anbud infordras på hantverkstjänster gällande VVS. Bygg. Ventilation & plåt. Elektriker. Måleri. Golv. Maskinförare med maskin. Ramavtalsarbeten utförs som utförandeentreprenader. Kontraktstiden är två år efter avtalets tecknande, med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare med 12 + 12 månader. Kostnad/värde är uppskattat.

Ombyggnad av skola i Svenljunga
Avser fasadändring och väsentlig ändring av ventilation på skola på fastigheten sexdrega 1:22.

Rivning av bensinstation i Svenljunga
Avser rivning av bensinstation på fastigheten svenljunga lida 2:148.

Rivning av industrihus i Svenljunga
Avser rivning på fastigheten lida 2:82.

Ombyggnad av parhus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i tvåbostadshus på fastigheten hallingsnäs 1:44.

Ombyggnad av bilverkstad i Svenljunga
Anmälan av ändring i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet på fastigheten svenljunga 41:1.

Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser tillbyggnad av industrifastighet på fastighet bosgården 1:93.

Tillbyggnad av restaurang i Svenljunga
Avser tillbyggnation av restauranglokal på fastigheten lockryd 2:5.

Ombyggnad av industrihus i Svenljunga
Anmälan av ändring i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet på fastigheten torstorp 1:164.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan rivning av enbostadshus efter brand på fastigheten lalarp 2:4.

Ombyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ombyggnation av enbostadshus och fasadändring på fastigheten svenljunga 4:139.

Tillbyggnad av carport i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av carport på fastigheten svenljunga 5:45.

Tillbyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av enbostadshus på fastigheten svenljunga 4:139.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för 2 stycken villor med tillhörande sidobyggnader på fastigheten svenljunga 5:30.

Rivning av helikopterhangar i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för plåthangar på fastigheten svenljunga 4:239.

Rivning av garage i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för rivning av garage på fastigheten svenljunga 5:45.

Ombyggnad av vårdhem i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2018-06-30 ) för ändrad användning från villa/bostad till hvb på fastigheten bosgården 1:39.

Ombyggnad av gym i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2019-01-30 ) för ändrad användning från försäljning till gym på fastigheten svenljunga 41:1.

Ombyggnad av gym i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (t.o.m. 2026-08-08) från snickeriverkstad till gymlokal på fastigheten stråvik 1:24.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från danslokal till anläggningsboende på fastigheten lida 6:1.

Rivning av lager i Svenljunga
Avser rivningslov för lagerbyggnad på fastigheten svenljunga 15:7.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av rivning av förfallet ödehus på fastigheten bredgården 16:1.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område på fastigheten brännabo 1:2.

Ombyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av åtgärd på huvudbyggnad - inreda ytterligare bostad - på fastigheten hallingsnäs 1:44.

Fastighetsunderhåll i avloppsreningsverk, Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Ombyggnad av väg/gata i Hillared
Planer för ombyggnad av väg.

Tillgänglighetsåtgärder för gata i Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Ny blåsmaskinl i avloppsreningsverk, Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: