Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Svenljunga

Hantverkstjänster 2016 inom Svenljunga kommun
Anbud infordras på hantverkstjänster gällande VVS. Bygg. Ventilation & plåt. Elektriker. Måleri. Golv. Maskinförare med maskin. Ramavtalsarbeten utförs som utförandeentreprenader. Kontraktstiden är två år efter avtalets tecknande, med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare med 12 + 12 månader. Kostnad/värde är uppskattat.
Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Tillbyggnad av restaurang i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av entre och skärmvägg på fastigheten lockryd 2:5.
Ombyggnad av lägenhet i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från garage/källare till lägenhet på fastigheten läggared 6:9.
Ombyggnad av fritidshem i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från servicebyggnad camping till raststuga för utefritids på fastigheten moga 1:10.
Ombyggnad av kontor i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ändrad användning från stödboende för ensamkommande till baslokal för sociala stödteamet på fastigheten moga 1:72. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser insättning av 4 stycken nya fönster.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Svenljunga
Avser nybyggnation av tankdusch, komprimatorcontainer på fastigheten änglarp 3:19.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Svenljunga
Avser ändrad användning från idrottslokal till fritidsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: