Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömstad

Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 38 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ändrad användning av kontorslokaler till 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Rivning av mejeri i Skee, Strömstad
Projektet avser mark-, rivnings- och saneringsarbeten.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Bastekärr 1:27 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang samt skyltsättning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av enbostadshus i Strömstad
Knarrevik 1:6 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från sommarbostäder till åretruntbostäder).
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från lager tilll handel). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Skogar 1:51 och skogar 1:62 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av stugby i Strömstad
Stare 1:29 - ansökan om bygglov för ändrad placering av uthyrningsstugor och ny mur. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 3:13 (bojarkilens småbåtshamn) - ansökan om bygglov flytbrygga (utbyte av befintlig brygga).
Ombyggnad av grupphus i Strömstad
Ånneröd 1:51 - ansökan om bygglov för anordnande av källare samt ändrad höjdsättning (avser hur nr 2,4 och 6). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: