Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Strömstad

Ombyggnad av reningsverk på Österröd, Strömstad
Projektet avser ombyggnad av reningsverk.

Ombyggnad av gator i centrala Strömstad
Projektet avser ombyggnad av gator. Kommer att ske etappvis med 3 mkr under 2017.

Spår- och växelupprustning i Strömstad

Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Båleröd 1:5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Hjältsgård 6:141, hjältsgård 6:80 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 11 och 12 - ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av avloppspumpstation i Strömstad
Strömstad 4:16 (myren) - ansökan om bygglov för flyttning av befintlig avloppspumpstation och hårdgjord yta.

Ombyggnad av omklädningsrum mm i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, trappa och lyftbord.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: