Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Strömstad

Ombyggnad av reningsverk på Österröd, Strömstad
Projektet avser ombyggnad av reningsverk.

Underhåll av nya Svinesundsbron
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.

Ombyggnad av gator i centrala Strömstad
Projektet avser ombyggnad av gator. Kommer att ske etappvis med 3 mkr under 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Båleröd 1:5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Hjältsgård 6:141, hjältsgård 6:80 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av avloppspumpstation i Strömstad
Strömstad 4:16 (myren) - ansökan om bygglov för flyttning av befintlig avloppspumpstation och hårdgjord yta.

Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 11 och 12 - ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av omklädningsrum mm i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, trappa och lyftbord.

Flyttning av del av gårdshus i Strömstad
Projektet avser flyttning av del av byggnad (rosa huset). Byggstart tidigast slutet 2016.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: