Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Strömstad

Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 24 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ändrad användning av kontorslokaler till 4 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:54 - ansökan om bygglov för ombyggnad av affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Strömstad
Össby 1:41 och näsinge-vässby 1:23 - ansökan om bygglov för ändrad placering av komplementbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Segelmakaren 3 - ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning och skylt.
Ombyggnad av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av gäststuga i Strömstad
Kosters-röd 1:11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av uthyrningsstuga.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Linden 11 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för att bedriva livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av förskola i Strömstad
Nordby 4:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (teknikrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, trappa och lyftbord.
Inventering av hårdbottnar i Idefjorden
Projektet avser inventering av hårdbottnar i Idefjorden med dykare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: