Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stenungsund

Ramavtal avseende flexibelt foder Stenungsunds kommun
I betong, lergods, segjärn- och gjutjärnsledningar samt brunnsrenovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.

Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser slamskrapor, slampumpar, automatventiler, frekvensstyrningsutrustning. Byggstart mars/april 2017.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för ändring av flerbostadshus.

Tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av förskola.

Tillbyggnad av kursgård i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av kursgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av restaurang i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring av affärslokaler. Uppskattad kostnad.

Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av moduler Västra Torp 1:35, Anrås 1:28.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Stenungsund
Ändring av brandskydd i friskvårdsanläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: