Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stenungsund

Ramavtal avseende flexibelt foder Stenungsunds kommun
I betong, lergods, segjärn- och gjutjärnsledningar samt brunnsrenovering.
Upprustning av lekplatser i Stenungsunds kommun, etapp 1
Entreprenaden avser gestaltning, tillverkning, markarbeten, montering och genomförande av fem (5) stycken nya lekplatser i Stenungsunds Kommun. Objekt 1: Lergodsvägen, Objekt 2: Ekbacken, Objekt 3: Gullvivevägen, Objekt 4: Aspvägen samt Objekt 5: Trollsländevägen.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av kursgård i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av kursgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av gäststuga i Stenungsund
Bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus.
Ombyggnad av mark i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.
Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av moduler Västra Torp 1:35, Anrås 1:28.
Ombyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Ändrad användning av hotell till HVB-verksamhet.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Stenungsund
Ändring av brandskydd i friskvårdsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: