Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stenungsund

Muddring hamn i Stenungsund
Projektering pågår. Projektet avser spontning längs kaj samt muddringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2018.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av lekplatser i Stenungsunds kommun, etapp 1
Entreprenaden avser gestaltning, tillverkning, markarbeten, montering och genomförande av fem (5) stycken nya lekplatser i Stenungsunds Kommun. Objekt 1: Lergodsvägen, Objekt 2: Ekbacken, Objekt 3: Gullvivevägen, Objekt 4: Aspvägen samt Objekt 5: Trollsländevägen.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förråd i Stenungsund
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av transformatorstation i Stenungsund
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Stenungsund
Anmälan för installation av vatten och avlopp. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av utbildningslokal i Stenungsund
Anmälan för ändring av befintliga lokaler.
Leverans av blockvägg till kulturhus, Stenungsund
Avser demontering och omhändertagande av befintlig vikvägg samt leverans och installation av ny blockvägg till kulturhuset Fregatten.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av idrottsanläggning till kontor.
Ombyggnad i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ändring av soprum och tvättstuga i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: