Byggsveriges affärskälla!

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stenungsund

Påbyggnad gruppboendei Stenungsund
Planer finns för påbyggnad av lägenheter samt gemensamhetsutrymme på särskilt boende.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast våren 2018.
Upprustning av lekplatser i Stenungsunds kommun, etapp 1
Entreprenaden avser gestaltning, tillverkning, markarbeten, montering och genomförande av fem (5) stycken nya lekplatser i Stenungsunds Kommun. Objekt 1: Lergodsvägen, Objekt 2: Ekbacken, Objekt 3: Gullvivevägen, Objekt 4: Aspvägen samt Objekt 5: Trollsländevägen.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av verkstadsbyggnad.
Rivning av förråd i Stenungsund
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av transformatorstation i Stenungsund
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av klubbhus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av föreningsgård.
Tillbyggnad av brandstation i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak för brandstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Stenungsund
Anmälan för installation av vatten och avlopp. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av utbildningslokal i Stenungsund
Anmälan för ändring av befintliga lokaler.
Leverans av blockvägg till kulturhus, Stenungsund
Avser demontering och omhändertagande av befintlig vikvägg samt leverans och installation av ny blockvägg till kulturhuset Fregatten.
Ombyggnad i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ändring av soprum och tvättstuga i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: