Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stenungsund

Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av före detta vårdcentral till 5 st lägenheter.

Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser slamskrapor, slampumpar, automatventiler, frekvensstyrningsutrustning. Byggstart mars/april 2017.

Tillbyggnad av affärshus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring av affärslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av personallokal i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning från ladugård till personalutrymme.

Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser ombyggnad av lokaler för avloppsreningsverk. Byggstart mars/april 2017.

Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industrilokaler.

Ombyggnad av affärshus i Stenungsund
Anmälan för ändring av va och ventilation i affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av fiskhuset med väderskydd.

Rivning av ladugård i Stenungsund
Rivningsanmälan för rivning av ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av skärmtak i Stenungsund
Rivningsanmälan för rivning av skärmtak.

Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: