Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stenungsund

Ramavtal avseende flexibelt foder Stenungsunds kommun
I betong, lergods, segjärn- och gjutjärnsledningar samt brunnsrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast början 2018..
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av lekplatser i Stenungsunds kommun, etapp 1
Entreprenaden avser gestaltning, tillverkning, markarbeten, montering och genomförande av fem (5) stycken nya lekplatser i Stenungsunds Kommun. Objekt 1: Lergodsvägen, Objekt 2: Ekbacken, Objekt 3: Gullvivevägen, Objekt 4: Aspvägen samt Objekt 5: Trollsländevägen.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Ändrad användning av hotell till HVB-verksamhet.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.
Ombyggnad av mark i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av gäststuga i Stenungsund
Bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus.
Tillbyggnad av kursgård i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av kursgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Leverans av blockvägg till kulturhus, Stenungsund
Avser demontering och omhändertagande av befintlig vikvägg samt leverans och installation av ny blockvägg till kulturhuset Fregatten.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av idrottsanläggning till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: