Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av hus 3, 12 och 16 – 20 avseende framförallt plan 2 och 3, delvis plan 1. Beräknad ombyggnadsyta BTA 30 000 m2. Hus 16-20 består ytterligare av teknikplan på plan 0 och 4. Hus 3 och 12 har teknikplan på plan 0 och 9, dessa ingår också ombyggnaden. Omfattar även nytt tak vid huvudentrén.
Tillbyggnad av äldreboende i Skövde
Avser tillbyggnad och dockning till befintlig byggnad med 2 huskroppar inrymmande 50 respektive 30 lägenheter med tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Om- och tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad till skola.
Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.
Ombyggnad av torg i Skövde
Avser ombyggnation av befintligt torg i Skövde Centrum. Projektet innefattar en upprustning och tillgänglighetsanpassning av torget med ny markbeläggning, nya träd, nya sittytor m.m ca 7000 m2. Storgatan-Rådhusgatan.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av en förskola.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Skövde-Falköping
Detta är etapp 1 av sträckan Laxå-Göteborg.
Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.
Ombyggnation av torget i Södra Ryd, Skövde
Projektet avser ombyggnation av befintligt torg i Södra Ryd, Skövde. Projektet omfattar en upprustning av torget med ny markbeläggning, nya planteringsytor och träd, lekutrustning, skärmtak mm. Markombyggnad ca 1200 m2.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park. Ny belysning runt Kyrkparken och kyrkan. Uppfräschning av gångar/grus och gräs. Växter. Dränering runt kyrkan. Förstärka entrén framför kyrkan med markvärme.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Nya gångpassager längs väg 26 mellan Skövde-Mariestad
Planskilda gång- och cykelpassager över eller under väg 26 vid hållplats Karleby och Lövåsen vid Timmersdala.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Nytt vänstersvängfält vid väg 200 i Skövde
Ett vänstersvängfält, strax innan cirkulationsplatsen samt två nya busshållplatser utmed väg 200.
Infodring av va-ledningar i Skövde
Avser infodring av VA-ledningar med flexibla foder om 31 objekt.
Ramavtal avseende anläggningsarbetare SSE i Skövde
Ramavtal för anläggningsarbetare för att vid behov förstärka SSE:s egna arbetslag.
Vägutredning Simsjö i Skövde
Uppdraget syftar till få ett vägförslag till Simsjön. Kapaciteten ska klara dagens trafik samt ytterligare utbyggnad vid Simsjön. Vägen ska också klara av kollektivtrafik och gång-cyelväg ska medtas.
Nytt brandlarm och utrymningslarm i Skövde
Avser projektering, installation, driftsättning av brandlarm och utrymningslarm inom Tallkottens korttidsboende och Nyckelpigans förskola inom samma fastighet. Entreprenaden omfattar även demontering av den gamla brandlarmanläggningen.
Nytt trygghetslarm på äldreboende i Skövde
Avser nytt trygghetslarm inom Solgårdens äldreboende.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Tillbyggnad av va-ledning i Skövde
Anläggande av VA och dräneringsarbeten runt flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Skövde
Anmälan för invändigt ändring av hotell.
Ombyggnad av dagcenter i Skövde
Om- och tillbyggnad av dagcenter.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Om- och tillbyggnad, utvändig ändring, ändrad användning av affärsbyggnad, parkeringsplats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av slakteri i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - skövde slakteri.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Skövde
Ändrad användning och bygganmälan för uppsättning av skylt.
Ombyggnad av restaurang i Skövde
Ändring av affärsbyggnad. Mellanväggar, kök, brandskydd och ventilation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Tillbyggnad av enbostadshus, utbyggnad och tillbyggnad samt garage. Attefall.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Tillbyggnad av flerbostadshus, förrådsbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad av industribyggnad, ämneslager.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Tillbyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Uppsättning av skylt samt ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Skövde
Ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för utökning av mobila kärlhus.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - tillbyggnad av miljöhus samt en ny parkeringsplats.
Tillbyggnad av klubbhus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Om- och tillbyggnad, ändrad användning och utvändig ändring av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad samt skyltanordning.
Ombyggnad av industribyggnad i Skövde
Invändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - padeltennisbana.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Skövde.
Avser service och supportavtal för säkerhetssystem i Skövde

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: