Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skövde

Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.
Ombyggnad av väg 49 mellan Skövde-Igelstorp
Ombyggnad till mötesfri landsväg.
Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser nybyggnad av Hertig Johans gata från Fredsgatan i väster fram till Hertig Johans torg i öster. Arbetet omfattar främst beläggningsarbeten med granithällar och betongsten samt gatstensytor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnad för trafiklösning av kv Vipan - Hallenbergsrondellen.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad på ca 2840 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Ombyggnad av badhusrondell i Skövde
Avser ombyggnation av befintlig cirkulation, Badhusrondellen i Skövde, från enfältig till tvåfältig.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Förlängning av gata i Skövde
Avser förlängning av gata.
Ombyggnad av vårdcentral i Skövde
Avser ändring av vårdbyggnad - tillbyggnad av vårdmobiler för mr samt rivning.
Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ombyggnad av 1 lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus - gårdshus till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad - miljöbyggnad.
Tillbyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av transformatorbyggnad - tak.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplats.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - gasförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Avser tillbyggnad av sophus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Bygglov och marklov för ändring av markyta vid skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ombyggnad och ändrad planlösning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Reläskyddsbyte på fördelningsstation i Skövde
Objektet avser byte av reläskydd och komplettering av kontrollutrustning i Östra Fördelningsstationen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: