Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skövde

Ombyggnad av mottagningsblocket inkl entré mm i Skövde
Projektet avser ombyggnad av mottagningsblocket inklusive entré samt konferenslokal och restaurang.

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Skövde, avd. 45‐48
Ombyggnad av 3st hela våningsplan om vardera ca 3600kvm där varje våningsplan innehåller 2st dubbelvårdsavdelningar samt servicedelar i anslutning till hisshallar. I objektet ingår även ombyggnad av ytterligare ett halvt våningsplan innehållande en dubbelvårdsavdelning och servicedel på ca 2150kvm.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Skövde
Om- och tillbyggnaden ska tillskapa fler hemvister, lokaler för administration, bibliotek, utökat storkök mm. Tillbyggnadens yta beräknas bli ca 2000 m2. Befintlig skolgård ska även anpassas och utökas. Målet är att bygget ska certifieras i miljöklass ”Miljöbyggnad Guld”.

Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.

Ombyggnad av industri i Skövde
Avser renovering av industrihus.

Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.

Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola.

Ombyggnad av golfbana i Skövde
Skövde Golfklubb kommer att bygga om hela sin 18-hålsbana för att ligga i framkant, den ska få ett ansiktslyft och bli mer modern och attraktiv.

Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.

Ombyggnad av badanläggning och omklädningsrum i Skövde
Renovering av dusch, omklädningsrum, utomhus pool samt åkattraktion på Arena bad.

Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.

Brounderhåll för bro 16-560-1 och 16-561-1 i Skövde
Avser brounderhåll för bro 16-560-1 över vadsbovägen på norra bergvägen och bro 16-561-1 över vadsbrovägen på ekängsvägen i Skövde.

Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser 5 nya lägenheter och renovering av 15 lägenheter och i viss omfattning butikslokaler. Stambyten, ventilationsåtgärder och köksbyten.

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.

Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Skövde
Avser byte av fjärrvärmeinstallation inom Skövde garnison. Ledning byts från värmecentral by 196 till KK10 med service till by 213 och by 208 ersättning av befintligt nät mot nytt och energieffektivare nät.

Tillbyggnad av fabrik i Skövde Etapp 1
Avser tillbyggnad av fabrik.

Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.

Ombyggnad affärshus till bostäder i Skövde
Projektet avser ombyggnad av tingshuset till lägenheter.

Installation av solcellsanläggningar på parkering vid sjukhus i Skövde
En total toppeffekt på 415 kW monteras på fem ramverk.

Infodring av VA-ledningar med flexibla foder i Skövde kommun
Entreprenaden omfattar infodring av VA-ledningar om 27 objekt inom Skövde kommun med utförande under 2017.

Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad.

Förlängning av gata i Skövde
Avser förlängning av gata.

Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.

Tillbyggnad av kyrka i sKövde
Avser tillbyggnad av vapenhus på kyrka.

Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.

Polly- pigg- rensningar av tryckavlopp i Skövde
Polly- pig- rensningarna omfattar piggning av 17 st tryckavloppsledningar om ca 29 000 meter enligt Bilaga 1 och Bilaga 2. Piggning av ledningarna ska ske i befintligt skick, inget förarbete kommer göra av Skövde Kommun. Varje ledning piggas med minst fyra (4) stycken piggar, piggarna anpassas för aktuellt ledningsmaterial och igensättningsgrad samt typ av igensättning. Vid körning av sista piggen ska endast tunt avloppsvatten avgå vid släppunkten, ledningen bedöms då vara tillräckligt rensad. Rensningsschema ska redovisas för varje ledningssträcka. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum.

Ombyggnad av samlingslokal i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal.

Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser byte av installation av ventilation i flerbostadshus i Skövde.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Anmälan för ändrad användning av förrådsutrymme till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation - byte av köksfläktar i lägenheter.

Ombyggnad av pizzeria i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus- inredning av ytterligare lägenhet.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - parkeringsplats.

Tillbyggnad av lager i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad - lagerlokal på ca 60-70 kvm.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för ändrad användning av kvartershus - övernattningsrum i gemensamhetslokal.

Komplettering av material på motionsspår i Skövde
Komplettering av material på befintligt stigsystem i grönområdet Nyströms kullar intill Västerhöjdskolan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: