Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skövde

Ombyggnad av mottagningsblocket inkl entré mm i Skövde
Projektet avser ombyggnad av mottagningsblocket inklusive entré samt konferenslokal och restaurang.

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Skövde, avd. 45‐48
Ombyggnad av 3st hela våningsplan om vardera ca 3600kvm där varje våningsplan innehåller 2st dubbelvårdsavdelningar samt servicedelar i anslutning till hisshallar. I objektet ingår även ombyggnad av ytterligare ett halvt våningsplan innehållande en dubbelvårdsavdelning och servicedel på ca 2150kvm.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Skövde
Om- och tillbyggnaden ska tillskapa fler hemvister, lokaler för administration, bibliotek, utökat storkök mm. Tillbyggnadens yta beräknas bli ca 2000 m2. Befintlig skolgård ska även anpassas och utökas. Målet är att bygget ska certifieras i miljöklass ”Miljöbyggnad Guld”.

Om- och tillbyggnad storkök i Skövde
Om- och tillbyggnad av Helenaskolans kök samt utökad yta av matsal. Om- och tillbyggnad av Trollsländans förskola kök och personalutrymmen.

Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.

Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser omvandling av centrala gator samt ombyggnad av Hertig Johans Torg.

Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.

Ombyggnad av golfbana i Skövde
Skövde Golfklubb kommer att bygga om hela sin 18-hålsbana för att ligga i framkant, den ska få ett ansiktslyft och bli mer modern och attraktiv.

Ombyggnad av badanläggning och omklädningsrum i Skövde
Renovering av dusch, omklädningsrum, utomhus pool samt åkattraktion på Arena bad.

Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.

Tillbyggnad av verkstad i Skövde
Avser tillbyggnad av verkstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser 5 nya lägenheter och renovering av 15 lägenheter och i viss omfattning butikslokaler. Stambyten, ventilationsåtgärder och köksbyten.

Ombyggnad för resecentrum i Skövde
Avser ombyggnad av gata, nya busshållplatser, GC-väg , cykelparkeringar och va-arbeten mm.

Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park.

Tillbyggnad av fabrik i Skövde Etapp 1
Avser tillbyggnad av fabrik.

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde

Ombyggnad affärshus till bostäder i Skövde
Projektet avser ombyggnad av tingshuset till lägenheter.

Ombyggnad av grundskola, 7-9 skola och fritidshem i Skövde
Ansökan om att öppna ny friskola i Skövde är skickad till skolinspektionen. Plats är ej fastställd. Blir troligtvis ombyggnad i redan befintliga lokaler. Skolan ska kunna ta emot ca 186 elever. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Ombyggnad av äldreboende i Skövde
Avser en verksamhetsanpassning.

Infodring av VA-ledningar med flexibla foder i Skövde kommun
Entreprenaden omfattar infodring av VA-ledningar om 27 objekt inom Skövde kommun med utförande under 2017.

Polly- pigg- rensningar av tryckavlopp i Skövde
Polly- pig- rensningarna omfattar piggning av 17 st tryckavloppsledningar om ca 29 000 meter enligt Bilaga 1 och Bilaga 2. Piggning av ledningarna ska ske i befintligt skick, inget förarbete kommer göra av Skövde Kommun. Varje ledning piggas med minst fyra (4) stycken piggar, piggarna anpassas för aktuellt ledningsmaterial och igensättningsgrad samt typ av igensättning. Vid körning av sista piggen ska endast tunt avloppsvatten avgå vid släppunkten, ledningen bedöms då vara tillräckligt rensad. Rensningsschema ska redovisas för varje ledningssträcka. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum.

Ombyggnad av industri i Skövde
Avser renovering av industrihus.

Ombyggnad av automatstation i Skövde
Avser ombyggnad av industribyggnad - tankstation och rivning av förbindelsegång. ändrad användning.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.

Ombyggnad av kyrka i Skövde
Avser om och tillbyggnad av kyrka samt rivning av församlingsdel och klockstapel.

Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.

Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industri i Skövde
Planerat projekt. Avser tillbyggnad av lagerlokal. Byggstart tidigast 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser byte av installation av ventilation i flerbostadshus i Skövde.

Ombyggnad av kontor i Skövde
Avser lokalanpassningar i kontor.

Ombyggnad av va-ledning i Skövde
Anmälan för anslutning till kommunalt va-nät.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Anmälan för ändrad användning av förrådsutrymme till lägenhet.

Tillbyggnad av verkstad i Skövde
Avser takhöjning i affärsbyggnad.

Ombyggnad av pizzeria i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Skövde
Avser ändrad användning av affärsbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Skövde
Avser ändrad användning av kontor.

Tillbyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för rivning samt tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus- inredning av ytterligare lägenhet.

Komplettering av material på motionsspår i Skövde
Komplettering av material på befintligt stigsystem i grönområdet Nyströms kullar intill Västerhöjdskolan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: