Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skövde

Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser omvandling av centrala gator samt ombyggnad av Hertig Johans Torg.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.
Ombyggnad av golfbana i Skövde
Skövde Golfklubb kommer att bygga om hela sin 18-hålsbana för att ligga i framkant, den ska få ett ansiktslyft och bli mer modern och attraktiv.
Nyggnad av förskolor i Skövde
Avser nybyggnad av 2 stycken förskolor.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Ombyggnad av badanläggning och omklädningsrum i Skövde
Renovering av dusch, omklädningsrum, utomhus pool samt åkattraktion på Arena bad.
Brounderhåll för bro 16-560-1 och 16-561-1 i Skövde
Avser brounderhåll för bro 16-560-1 över vadsbovägen på norra bergvägen och bro 16-561-1 över vadsbrovägen på ekängsvägen i Skövde.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser 5 nya lägenheter och renovering av 15 lägenheter och i viss omfattning butikslokaler. Stambyten, ventilationsåtgärder och köksbyten.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnad för trafiklösning av kv Vipan - Hallenbergsrondellen.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Skövde
Avser byte av fjärrvärmeinstallation inom Skövde garnison. Ledning byts från värmecentral by 196 till KK10 med service till by 213 och by 208 ersättning av befintligt nät mot nytt och energieffektivare nät.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Installation av solcellsanläggningar på parkering vid sjukhus i Skövde
En total toppeffekt på 415 kW monteras på fem ramverk.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.
Tillbyggnad av kyrka i sKövde
Avser tillbyggnad av vapenhus på kyrka. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum samt fasadrenovering.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av idrottsbyggnad - ny ishall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus - gårdshus till bostad.
Ombyggnad av samlingslokal i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för ändrad användning av kvartershus - övernattningsrum i gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - cykeltak.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Bygglov och marklov för ändring av markyta vid skolbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kyrkogård - förråd.
Tillbyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av transformatorbyggnad - tak.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad - ny lastkaj för verksamheten mediapoolen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för installation av ny hiss i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ombyggnad och ändrad planlösning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändrad användning av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ändring av planlösning av kontor/försäljning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation - byte av köksfläktar i lägenheter.
Tillbyggnad av garage i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - garage.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - gasförråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - parkeringsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad - lastkaj och avfallshantering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplatser.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - padeltennisbana.
Tillbyggnad av lager i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad - lagerlokal på ca 60-70 kvm.
Reläskyddsbyte på fördelningsstation i Skövde
Objektet avser byte av reläskydd och komplettering av kontrollutrustning i Östra Fördelningsstationen.
Komplettering av material på motionsspår i Skövde
Komplettering av material på befintligt stigsystem i grönområdet Nyströms kullar intill Västerhöjdskolan.
Tillbyggnad av godsmottagning i Skövde
Avser tillbyggnad av godsmottagning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: