Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skövde

Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.
Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser nybyggnad av Hertig Johans gata från Fredsgatan i väster fram till Hertig Johans torg i öster. Arbetet omfattar främst beläggningsarbeten med granithällar och betongsten samt gatstensytor.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av 2 stycken förskolor.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 3
Avser nybyggnad av 2 stycken förskolor.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Brounderhåll för bro 16-560-1 och 16-561-1 i Skövde
Avser brounderhåll för bro 16-560-1 över vadsbovägen på norra bergvägen och bro 16-561-1 över vadsbrovägen på ekängsvägen i Skövde.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Skövde
Avser byte av fjärrvärmeinstallation inom Skövde garnison. Ledning byts från värmecentral by 196 till KK10 med service till by 213 och by 208 ersättning av befintligt nät mot nytt och energieffektivare nät.
Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Tillbyggnad av fabrik i Skövde Etapp 1
Avser tillbyggnad av fabrik.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Installation av solcellsanläggningar på parkering vid sjukhus i Skövde
En total toppeffekt på 415 kW monteras på fem ramverk.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad på ca 2840 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.
Ombyggnad av badhusrondell i Skövde
Avser ombyggnation av befintlig cirkulation, Badhusrondellen i Skövde, från enfältig till tvåfältig.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum samt fasadrenovering.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ombyggnad av 1 lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus - gårdshus till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kyrkogård - förråd.
Tillbyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av transformatorbyggnad - tak.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad - ny lastkaj för verksamheten mediapoolen.
Tillbyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - cykeltak.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Bygglov och marklov för ändring av markyta vid skolbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för installation av ny hiss i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ombyggnad och ändrad planlösning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändrad användning av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ändring av planlösning av kontor/försäljning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad - lagerlokal på ca 60-70 kvm.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - duschutrymmen arena skövde.
Tillbyggnad av garage i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - garage.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - gasförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad - lastkaj och avfallshantering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplatser.
Reläskyddsbyte på fördelningsstation i Skövde
Objektet avser byte av reläskydd och komplettering av kontrollutrustning i Östra Fördelningsstationen.
Tillbyggnad av godsmottagning i Skövde
Avser tillbyggnad av godsmottagning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: