Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skara

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.
Ombyggnad av kontorshotell till bostäder i Skara
Avser ombyggnad av kontorshotell till bostäder, ca 450-500 kvm.
Ombyggnad av turistbyrå i Skara
Ombyggnad av turistinformation och nybyggnad av 5 stycken offentliga toalettrum.
Ny belysning i motionsspår, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Upprustning av utemiljö vid skola i Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Förläggning av fiberkanallsation i Axvall
Avser förläggning av fiberkanallsation i områder Valtorp.
Miljöteknisk markundersökning i Hornborgasjön
Avser miljöteknisk markundersökning inför kommande sanering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skara
Tillbyggnad av flerbostadshus med uterum.
Rivning av galleria i Skara
rivning av köpcentrum.
Rivning av skorsten i Skara
Rivning av skorsten på industribygnnad.
Ombyggnad av idrottsplats, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Ombyggnad av kontor i Skara
Ändrad användning från bank till kontor/utbildning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skara
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skara
Utökning av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av affärshus i Skara
Tillbyggnad av affärslokal tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: