Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skara

Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Vilan-Dalaån
Ombyggnad till mötesseparerad väg.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.
Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö
Ombyggnad till mötesseparerad väg.
Ombyggnad av kontorshotell till bostäder i Skara
Avser ombyggnad av kontorshotell till bostäder, ca 450-500 kvm.
Ombyggnad av gator, park mm i Skara
Objektet omfattar ombyggnad av befintliga gator, park, p-platser och GC-ytor på Stationsplatsen, belägen mellan Busstationen och Skaraborgsgatan i Skara centrum.
Ombyggnad av turistbyrå i Skara
Ombyggnad av turistinformation och nybyggnad av 5 stycken offentliga toalettrum.
Förläggning av fiberkanallsation i Axvall
Avser förläggning av fiberkanallsation i områder Valtorp.
Rivning av galleria i Skara
rivning av köpcentrum.
Rivning av skärmtak i Skara
Rivning av tre väderskydd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skara
Utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av studentlägenhet i Skara
Ändrad användning från lokal till studentboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skara
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: