Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Partille

Om- och tillbyggnad av lägenheter och sporthall i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av 52 lägenheter ovanpå Partillebohallen. Idrottshallen byggs om och får mindre publikkapacitet.

Ombyggnad av gata och allmän plats i Partille
Projektet avser ombyggnad och omgestaltning av Kyrktorget. Ombyggnad av gata och allmän plats i del av Gamla Kronvägen och Slottskullevägen samt ombyggnad och omgestaltning av allmän plats Åtorget.

Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.

Markombyggnad vid förskola i Partille
Projektet avser markombyggnad vid förskola med bl a omasfaltering, nya gräsytor, flytt av befintlig lekutrustning, ny lekutrustning, ny gårdsbelysning.

Ny ventilation i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.

Rivning av byggnad i Partille
Projektet avser rivning av byggnad. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bullervall i Partille
Projektet avser schakt, transport till deponi av massor i bullervall förorenade med asfaltmassor och anläggande av ny bullervall. Uppskattad kostnad.

Stabilitetsförstärkande åtgärder i Partille
Projektet avser stabilitetsförstärkande åtgärder. Uppskattad kostnad

Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser utbyggnad av vind med nytt fläktrum i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till två lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2017.

Markombyggnad vid Övre Björndammen, Partille
Entreprenaden omfattar bland annat: Omasfaltering, Gummiasfalt, Nya plattytor, Nya gräsytor, Flytt av befintlig lekutrustning, Ny lekutrustning samt Ny gårdsbelysning.

Rivning av industrihus i Partille
Ansökan / rivningslov industrilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan/ombyggnad flerbostadshus,. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av gym i Partille
Ansökan/ombyggnad till träningsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Partille
Projektet avser omdränering och nya dräneringsdiken vid flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till en lägenhet. Byggstart tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: