Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Partille

Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Stabilitetsförstärkande åtgärder i Partille
Projektet avser stabilitetsförstärkande åtgärder.
Markombyggnad vid förskola i Partille
Projektet avser markombyggnad vid förskola med bl a omasfaltering, nya gräsytor, flytt av befintlig lekutrustning, ny lekutrustning, ny gårdsbelysning.
Ny ventilation i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser utbyggnad av vind med nytt fläktrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av bullervall i Partille
Projektet avser schakt, transport till deponi av massor i bullervall förorenade med asfaltmassor och anläggande av ny bullervall.
Markombyggnad vid Övre Björndammen, Partille
Entreprenaden omfattar bland annat: Omasfaltering, Gummiasfalt, Nya plattytor, Nya gräsytor, Flytt av befintlig lekutrustning, Ny lekutrustning samt Ny gårdsbelysning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan/ombyggnad flerbostadshus,. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Partille
Ansökan/ombyggnad till träningsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av servering i Partille
Ansökan/uteservering.
Rivning av byggnad i Partille
Projektet avser rivning av byggnad.
Ombyggnad i kontor i Partille
Projektet avser invändig ombyggnad i kontor med bl a nya mattor, glaspartier och målning.
Dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Partille
Projektet avser omdränering och nya dräneringsdiken vid flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till en lägenhet. Byggstart tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: