Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Partille

Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till två lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bullervall i Partille
Projektet avser schakt, transport till deponi av massor i bullervall förorenade med asfaltmassor och anläggande av ny bullervall.
Tillbyggnad av lager i Partille
Projektet avser tillbyggnad av lager och nybyggnad av plank samt fasadändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan/ändrad användning från charkuteri till frisörlokal och bostad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Partille
Ansökan/ändrad användning från lager/butik till lekland. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Partille
Ansökan/ändrad användning till tandläkarmottagning.
Ombyggnad i kontor i Partille
Projektet avser invändig ombyggnad i kontor med bl a nya mattor, glaspartier och målning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: