Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Orust

Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.
Underhåll av bro över Tvetbäcken vid Nötskär
Utbyte överbyggnad samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Rivning och återuppbyggnad av pir på Orust
Projektet avser rivning och nybyggnad av pir.
Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende. Byggstart tidigast oktober 2017.
Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.2 - 1.4
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med bl a ombyggnad av personallokaler, kontor och konferensytor. Uppskattad kostnad.
Renovering av va-ledningar i Ellös, Orust
Avser renovering av en gammal vattenledning av gjutjärn längs Morlandavägen, Glimåsvägen samt Friborgsvägen i Ellös.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende.
Byte vattenservice i Orust
Projektet avser byte vattenservice (gjutjärn).
Sanering av VA-ledning i Ellös
Projektet avser sanering av VA-ledning.
Tillbyggnad av industrihus i Ellös
Projektet avser tillbyggnad av stålhall.
Utbyte vattenedning i Orust
Projektet avser utbyte av vattenledning.
Ombyggnad av gruppbostad i Ellös
Ändrad användning från vårdcentral till gruppboende samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Ellös
Tillbyggnad av förråd.
Reparation av betongpiren i Orust
Projektet avser renovering av betongpiren. Byggstart tidigast hösten 2017.
Byte av bryggdäck i Orust
Projektet avser byte av bryggdäck. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: