Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Orust

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.5
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med ombyggnad av kontorslokaler.

Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.1
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med ombyggnad av entré och reception.

Byggande av bredbandsnät på Orust
Projektet avser leverantör för byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptisk nät för bredband i Område 3: Västra Orust, Område 4: Hälleviksstrand och Område 5: Kråksundsgap inkl Mollösund.

Nybyggnad av fibernät i Nösund Tvet, Orust kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till 359 st fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende. Byggstart tidigast maj 2017.

Ombyggnad till lägenheter i Svanesund
Projektet avser ombyggnad av fd administrations lokaler till 2 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av infart till återvinningsstation i Orust
Projektet avser ombyggnad infart till återvinningsstation. Uppskattad kostnad. Har tidigare ingått i objektnummer 1039130.

Rivning av brygga och sjöbod mm på Orust
Projektet avser rivning av brygga och sjöbod samt bortforsling, förvaring och eventuell destruktion av två mindre fartyg. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norra Orust Fiber
Avser byggande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband på Orust
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Området sträcker sig från Grindsby i öster till Vråland i söder och till Henån i norr (inte Henåns tätort). Uppskattad byggstart och kostnad.

Nytt passivt fiberoptiskt nät för bredband i Nösund
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Uppskattad byggstart och kostnad.

Byte vattenservice i Orust
Projektet avser byte vattenservice (gjutjärn).

Sanering av VA-ledning i Ellös
Projektet avser sanering av VA-ledning.

Ombyggnad återvinningsstation i Orust
Projektet avser ny sophanteringsplatta med containerfack och anslutande ytor på återvinningsstation.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Ellös
Stödboende för ensamkommande barn och unga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: