Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Munkedal

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad för Rehab, BVC mm i Munkedal
Projektet avser ombyggnad och verksamhetsanpassning av Kunskapens Hus för Rehab, BVC, Öppen Förskola och Resurs Team samt diverse gemensamma ytor.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder, utbyte av vägtrummor mm. Utförs på fem platser; S Krokstad, Borgen, Södra och Norra Ängarna samt Kolsäter.
Köksombyggnad i förskola i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av kök i förskola. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Snöröjning och halkbekämpningstjänster i Munkedals kommun
Avser snöröjning och halkbekämpning på kommunala fastigheter m.m.
Ombyggnad av cafe i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av cafeteria i sporthallen. Byggstart tidigast sommar 2018.
Åtgärder utmed strandzon vid Gårvik i Munkedal
Projektet avser åtgärder utmed strandzonen.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2016.
Asfaltering på industriområdel i Munkedal
Projektet avser asfaltering p industriområde. Upptaget i investeringsbudget.
Tillbyggnad av fritidshus i Munkedal
Tillbyggnad fritidshus.
Beläggning Myrbotten i Munkedal
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Handikappanpassning av lekplats i Munkedal
Projektet avser handikappanpassning av lekplats. Upptaget i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: