Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Munkedal

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.

Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder i Hedekas tätort.

Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall

Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast början 2018.

Tillbyggnad av kunskapens hus i Munkedal
Projektet avser tillbyggnad av kunskapens hus.

Ombyggnad av bro över Rörlandaån

Tillbyggnad av industrihus i Munkedal
Tillbyggnad av industribyggnad/lager.

Ombyggnad av kontor i Munkedal
Ändrad användning från bibliotek till frisör och kontor av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Ombyggnad, fasadändring samt ändrad användning från lokal till lägenhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: