Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Munkedal

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.

Ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Luftledningar läggs om till kabel i mark på en sträcka av totalt 100 kilometer

Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.

Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder i Hedekas tätort.

Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast sommar 2017.

Tillbyggnad av kunskapens hus i Munkedal
Projektet avser tillbyggnad av kunskapens hus. Upptaget i investeringsbudget.

Upprustning av skolgård i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: