Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mölndal

Om- och tillbyggnad av kontor i Mölndal
Hyresgästanpassning . Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum.
Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.
Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.
Dräneringsarbeten mm vid flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser dräneringsarbeten och rivning och nybyggnad av skärmtak på torg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av Mölndals bro mm i Mölndal
Avser breddning av befintlig bro för att möjliggöra en cirkulation, samt markbeläggnings-, trädplanterings- och belysningsarbeten på Broslättsgatan och Mölndals bro. Pålning och fundament är anlagda sedan tidigare.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.
Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered
Projektet avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Anläggande av stödmur samt ombyggnad av gc-väg mm i Mölndal
Objektet avser byggnation av cirka 50 meter stödmur med ny överbyggnad för gång-och cykelbana, omläggning av spill- och dagvattenledningar, belysningsanläggning samt ny beläggning på del av befintlig gång- och cykelbana. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem SiS Fagered i Lindome
Avser en nybyggnad innehållande ”vård i enskildhet” för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boenderum, ett med allrum och rastgård med en BTA på ca 80 m2, i två plan.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Mölndal
Avser renovering av ytskikt i omklädningsrum samt renovering av bastu och övriga kringytor. Asbestsanering ingår.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.
Ombyggnad av ortopedadministration i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga administrativa lokaler för ortopedi. Uppskattad kostnad.
Ramavtal tekniska konsulttjänster i Mölndal
Projektet avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom modellering och hydrauliska beräkningar inom vatten och avlopp. Avtalet löper två år och kan därefter förlängar med ytterligare totalt fyra år. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt invändig ändring.
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Ändrad användning till vårdcentral.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, planlösning m m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Generatorn 1.
Ombyggnad av värmeverk i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av hotell i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Tingshuset 4.
Ombyggnad av vandrarhem i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked, lägergård.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Avser ombyggnad av kontorslokal till en lägenhet om 35-40 kvm.
Ombyggnad av klubbhus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av mark i Mölndal
Marklov flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser byte av ventilation i förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilationssystem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad fasadändring, Ändring av byggnad Fjällämmeln 4. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skorsten i Mölndal
Ändring av anläggning, skorsten nedmonteras.
Ombyggnad av samlingslokal i Mölndal
Ändring av verksamhetslokal, planlösning, konstruktion m m. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillkommande bostad i befintligt enbostadshus (attefall) Laxen 7,13.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning av föreningslokal till bostadsrätt.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändrad användning till detaljhandel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lastkaj i Mölndal
Tillbyggnad av industri, ny lastbrygga.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, arbetsplattform på tak.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus, bodar, växthus samt förrådsbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Rivning av magasin i Mölndal
Rivning av lager/magasin. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av elverk i Mölndal
Rivning av telekommunikationstorn, teknikbodar, reservelverk.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2020-03-31, tillfälligt boende.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov, inhägnad lekyta för förskola tom 2027-02-22.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad ändring av skola, skärmtak.
Tillbyggnad av arkiv i Mölndal
Tillbyggnad av arkiv, lokal, garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning av flerbostadshus Nejonögat 4,5,6. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus. Rivningsstart tidigast våren 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: