Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

Om- och tillbyggnad samt rivning av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola hus A samt rivning av hus B, C och E.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal, etapp 2
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av va-ledning i Mölndal
Avser omläggning av befintlig huvudvattenledning från Lackarebäcksverket. Total sträcka ca 600 m.
Ombyggnad av transformatorstation i Mölndal
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av två stycken 130/10 kV-transformatorer, utbyte av 130 kV-ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Renovering va-ledningar i Mölndal
Projektet avser renovering av va-ledningar.
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem SiS Fagered i Lindome
Avser en nybyggnad innehållande ”vård i enskildhet” för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boenderum, ett med allrum och rastgård med en BTA på ca 80 m2, i två plan.
Projektledare avseende tekniska projekt, Västfastigheter i Mölndal
Projektet avser uppdrag som projektledare att energieffektivisera fastigheterna Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) olika delar som består av Sahlgrenska-, Östra-, Mölndal- och Högsbo sjukhus, Angereds sjukhus, Rättspsykiatriska kliniken Rågården, Botaniska Trädgården och Nya Regionens hus
Nytt körfält vid E6/E20 Flöjelbergsgatan i Mölndal
Breddning av Flöjelbergsgatan och avfarten vid Lackarebäck med ett körfält, nya trafikljus.
Ombyggnad av ventilationssystem på förskola i Mölndal
Avser ombyggnad av ventilationssystem.
Ombyggnad av logistikcentral och lager, magasin i Mölndal
Planer i tidigt skede. Avser ombyggnad av befintliga lokaler för logistik.
Relining av va-ledning i Mölndal
Avser relining av VA-ledning på Idunagatan, mellan Mariedalsgatan och Tingsbogatan. Omfattar även omläggning av dag-, spill-, och vattenservicer mellan Mariedalsgatan och Frölundagatan.
Ombyggnad av utemiljö vid gymnasieskola i Mölndal
Avser ombyggnad/nyutformning av Frejagymnasiets utemiljö inklusive utrustning. Frejagymnasiet är en gymnasiesärskola i Mölndals stad.
Funktionsentreprenad för gatubelysning, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av gatubelysningsnätet i Mölndal.
Funktionsentreprenad för trafiksignaler, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av trafiksignalsanläggningar i Mölndal.
Rivning av administrativa lokaler i Mölndal
Projektet avser rivning av administrativ byggnad (Hus H).
Ombyggnad av industribyggnad i Mölndal
Ändring av byggnad med ventilation, va-installation, brandskydd samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring, ny entré samt invändig hyresgästanpassning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av lagerlokal/handel/kontor, nytt entrésolplan för utökning av kontorsplatser, ny el- och ventilation, utöka fönster på fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, entré och fasad, parkering, planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus med delvis glasat lusthus.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad med hyresgästanpassning samt ändrad planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av församlingshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Urvalsupphandling av grävtjänster i Mölnlycke
Avser urvalsupphandling av grävtjänster.
Rivning av pumpstation i Mölndal
Projektet avser rivning av pumpstation. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: