Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mölndal

Om- och tillbyggnad av skola i Möldnal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av församlingscentrum i Lindome
Projektet avser ombyggnad av samlingslokal och kansli samt invändiga rivningsarbeten.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Framkomlighetsförbättring vid Kålleredsmotet i Lindome
Byggstart tidigast våren 2018.

Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av kontor till 8 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjades i december 2016. Bygg-, vs-, måling- och golv-arbetena upphandlas per timme.

Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.

Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt. Uppskattad kostnad.

Ramavtal Hantverkstjänster- Markarbeten, kvartersmark
Avser ett ramavtal för markentreprenader inom Mölndals stads kvartersmark (mark inom skolor, förskolor, idrottsanläggningar och privatbostäder). Nr 4 Lets AB. Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med upp till fyra entreprenörer.

Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder. Vattendom är sökt. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.

Nytt körfält vid E6/E20 Flöjelbergsgatan i Mölndal
Breddning av Flöjelbergsgatan och avfarten vid Lackarebäck med ett körfält, nya trafikljus.

Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .

Ombyggnad av bymiljöväg i Mölndal
Projektet avser anpassning av del av väg och omfattar bl a linjemålning, montering av pollare samt stensättning av ytor i början och slutet av sträckan. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad.

Rivning av skola i Mölndal
Rivning av skollokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, entré, uteplats, cykelhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av sjukhus i Mölndal
Tillbyggnad av sjukhus, förråd.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad samt ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändrad användning av handelsbyggnad/lager.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad, rökgaskanal till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av garage i Mölndal
Rivning av garagelänga.

Rivning av läktare i Mölndal
Rivning av glasläktare. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av industri- och kontorshus samt stomme till p-garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av staket i Mölndal
Utbyggnad av staket.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av enbostadshus med källare samt uthus. Uppskattad rivningsstart och kostnad.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndals stad
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov för crossbanor Gastorp 9:1,Fågelsten 1:16.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov för skyddsvall.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov, forsåker 1:40 m.fl.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov, jämna ut.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Tingshuset 4.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov för tillfälligt boende.

Tillbyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov för utbyggnad av befintligt tillfällig skolpaviljong.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tillbyggnad anläggning, parkeringsplatser.

Tillbyggnad av cistern i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning, cistern ovan jord.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndals stad
Tillbyggnad av enbostadshus, altan.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus, platt tak byts till sadeltak m.m.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong.

Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av komplementbyggnad, sopsorteringsanläggning, parkeringsplatser.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning av flerbostadshus Nejonögat 4,5,6. Uppskattad byggstart och kostnad.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus. Rivningsstart tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: