Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mölndal

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 17 lägenheter.
Ombyggnad av församlingscentrum i Lindome
Projektet avser ombyggnad av samlingslokal och kansli samt invändiga rivningsarbeten.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal, etapp 2
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum.
Dräneringsarbeten mm vid flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser dräneringsarbeten och rivning och nybyggnad av skärmtak på torg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av Mölndals bro mm i Mölndal
Avser breddning av befintlig bro för att möjliggöra en cirkulation, samt markbeläggnings-, trädplanterings- och belysningsarbeten på Broslättsgatan och Mölndals bro. Pålning och fundament är anlagda sedan tidigare.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered
Projektet avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Anläggande av stödmur samt ombyggnad av gc-väg mm i Mölndal
Objektet avser byggnation av cirka 50 meter stödmur med ny överbyggnad för gång-och cykelbana, omläggning av spill- och dagvattenledningar, belysningsanläggning samt ny beläggning på del av befintlig gång- och cykelbana. Uppskattad kostnad.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Mölndal, del 1 och 2
Avser renovering av ytskikt i omklädningsrum samt renovering av bastu och övriga kringytor. Asbestsanering ingår. Kommer att byggas i två delar, del 1: juli-september 2017 och del 2 januari-mars 2018.
Ombyggnad av ortopedadministration i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga administrativa lokaler för ortopedi. Uppskattad kostnad.
Ramavtal tekniska konsulttjänster i Mölndal
Projektet avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom modellering och hydrauliska beräkningar inom vatten och avlopp. Avtalet löper två år och kan därefter förlängar med ytterligare totalt fyra år. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av utemiljö vid gymnasieskola i Mölndal
Avser ombyggnad/nyutformning av Frejagymnasiets utemiljö inklusive utrustning. Frejagymnasiet är en gymnasiesärskola i Mölndals stad.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad med hyresgästanpassning samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av industribyggnad i Mölndal
Ändring av byggnad med ventilation, va-installation, brandskydd samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, byte av luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, planlösning m m.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Mölndal
Ändrad användning, ny verksamhet, livsmedelsaffär.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring, ny entré samt invändig hyresgästanpassning.
Ombyggnad av samlingslokal i Mölndal
Ändring av verksamhetslokal, planlösning, konstruktion m m. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skorsten i Mölndal
Ändring av anläggning, skorsten nedmonteras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, utökad bostadsyta, ombyggnation av förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilationssystem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad fasadändring, Ändring av byggnad Fjällämmeln 4. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillkommande bostad i befintligt enbostadshus (attefall) Laxen 7,13.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad av kontor med skärmtak samt uppsättning av mur.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, arbetsplattform på tak.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus, bodar, växthus samt förrådsbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Rivning av magasin i Mölndal
Rivning av lager/magasin. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av elverk i Mölndal
Rivning av telekommunikationstorn, teknikbodar, reservelverk.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad ändring av skola, skärmtak.
Tillbyggnad av arkiv i Mölndal
Tillbyggnad av arkiv, lokal, garage.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus med delvis glasat lusthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Avser ombyggnad av kontorslokal till en lägenhet om 35-40 kvm.
Ombyggnad av klubbhus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av hotell i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av mark i Mölndal
Marklov flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: