Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mölndal

Om- och tillbyggnad av skola i Möldnal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av församlingscentrum i Lindome
Projektet avser ombyggnad av samlingslokal och kansli samt invändiga rivningsarbeten.

Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av kontor till 8 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjades i december 2016. Bygg-, vs-, måling- och golv-arbetena upphandlas per timme.

Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt. Uppskattad kostnad.

Ramavtal Hantverkstjänster- Markarbeten, kvartersmark
Avser ett ramavtal för markentreprenader inom Mölndals stads kvartersmark (mark inom skolor, förskolor, idrottsanläggningar och privatbostäder). Nr 4 Lets AB. Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med upp till fyra entreprenörer.

Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till kontor genom att inreda ett entresolplan i befintlig byggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.

Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart tidigast sommar 2017.

Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Generatorn 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, entré, uteplats, cykelhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av sjukhus i Mölndal
Tillbyggnad av sjukhus, förråd.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad samt ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändrad användning av handelsbyggnad/lager.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad, rökgaskanal till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning av föreningslokal till bostadsrätt.

Rivning av läktare i Mölndal
Rivning av glasläktare. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.

Tillbyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov för utbyggnad av befintligt tillfällig skolpaviljong.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov, inhägnad lekyta för förskola tom 2027-02-22.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tillbyggnad anläggning, parkeringsplatser.

Tillbyggnad av cistern i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning, cistern ovan jord.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndals stad
Tillbyggnad av enbostadshus, altan.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus, platt tak byts till sadeltak m.m.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av komplementbyggnad, sopsorteringsanläggning, parkeringsplatser.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av enbostadshus med källare samt uthus. Uppskattad rivningsstart och kostnad.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndals stad
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov, forsåker 1:40 m.fl.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov, jämna ut.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Tingshuset 4.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus. Rivningsstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning av flerbostadshus Nejonögat 4,5,6. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: