Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mölndal

Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal, etapp 2
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Ombyggnad av logistikcentral och lager, magasin i Mölndal
Planer i tidigt skede. Avser ombyggnad av befintliga lokaler för logistik.
Tillbyggnad av Mölndals bro mm i Mölndal
Avser breddning av befintlig bro för att möjliggöra en cirkulation, samt markbeläggnings-, trädplanterings- och belysningsarbeten på Broslättsgatan och Mölndals bro. Pålning och fundament är anlagda sedan tidigare.
Ombyggnad av ortopedadministration i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga administrativa lokaler för ortopedi.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av transformatorstation i Mölndal
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av två stycken 130/10 kV-transformatorer, utbyte av 130 kV-ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Renovering va-ledningar i Mölndal
Projektet avser renovering av va-ledningar.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem SiS Fagered i Lindome
Avser en nybyggnad innehållande ”vård i enskildhet” för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boenderum, ett med allrum och rastgård med en BTA på ca 80 m2, i två plan.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Mölndal, del 1 och 2
Avser renovering av ytskikt i omklädningsrum samt renovering av bastu och övriga kringytor. Asbestsanering ingår. Kommer att byggas i två delar, del 1: juli-september 2017 och del 2 januari-mars 2018.
Ramavtal tekniska konsulttjänster i Mölndal
Projektet avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom modellering och hydrauliska beräkningar inom vatten och avlopp. Avtalet löper två år och kan därefter förlängar med ytterligare totalt fyra år. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av utemiljö vid gymnasieskola i Mölndal
Avser ombyggnad/nyutformning av Frejagymnasiets utemiljö inklusive utrustning. Frejagymnasiet är en gymnasiesärskola i Mölndals stad.
Rivning av sjukhus i Mölndal
Rivning av hus h.
Ombyggnad av industribyggnad i Mölndal
Ändring av byggnad med ventilation, va-installation, brandskydd samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring, ny entré samt invändig hyresgästanpassning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av lagerlokal/handel/kontor, nytt entrésolplan för utökning av kontorsplatser, ny el- och ventilation, utöka fönster på fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, utökad bostadsyta, ombyggnation av förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, entré och fasad, parkering, planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus med delvis glasat lusthus.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad av kontor med skärmtak samt uppsättning av mur.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad med hyresgästanpassning samt ändrad planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av församlingshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av pumpstation i Mölndal
Projektet avser rivning av pumpstation. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: