Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mellerud

Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan

Utbyggnad av fjärrvärmeledningar i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar. Byggstart mars/april 2017.

Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Komplettering av inspektions- och serviceanordningar.

Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser rivning av flerbostadshus och anläggningsarbeten. Objektet är beläget på kvarteret Ugglan i Mellerud med adress Bragegatan 3 och 5 samt Storgatan 68 och 72.

Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser ändrad användning från lokaler för järnvägsändamål till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser ombyggnad av ventilation i tre fastigheter, omfattande 8 hus och totalt 106 lägenheter.

Tillbyggnad av polisstation i Mellerud
Om- och tillbyggnad, tillgänglighetsanpassning av polishus.

Ombyggnad av motell i Mellerud
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostad och lager till motell/vandrarhem.

Ombyggnad av damm i Mellerud
Ansökan om marklov för förstärkningsågärder- fyllningsdamm-upperuds kraftverk.

Tillbyggnad av idrottsplats i Mellerud
Tillbyggnad idrottsanläggning.

Ombyggnad av lägenhet i Mellerud
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från förråd/fikalokal med badrum till bostad.

Rivning av tvättinrättning i Mellerud
Avser rivningslov för komplementbyggnad, tvättstuga.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: