Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mellerud

Tillbyggnad av sporthall i Mellerud
Avser tillbyggnad idrottsanläggning.

Utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt konvertering av värme i fastigheter i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt undercentraler och konvertering av två objekt från el till vattenburen värme.

Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser rivning av flerbostadshus och anläggningsarbeten. Objektet är beläget på kvarteret Ugglan i Mellerud med adress Bragegatan 3 och 5 samt Storgatan 68 och 72.

Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser ändrad användning från lokaler för järnvägsändamål till kontor.

Beläggning av väg E45 mellan Erikstad-Mellerud

Ombyggnad av lägenhet i Mellerud
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från förråd/fikalokal med badrum till bostad.

Tillbyggnad av polisstation i Mellerud
Avser tillgänglighetsanpassning av entré av polishus.

Rivning av tvättinrättning i Mellerud
Avser rivningslov för komplementbyggnad, tvättstuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: