Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mellerud

Utbyggnad av fjärrvärmeledningar i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar. Byggstart mars/april 2017.

Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser rivning av flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser ändrad användning från lokaler för järnvägsändamål till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser ombyggnad av ventilation i tre fastigheter, omfattande 8 hus och totalt 106 lägenheter.

Ombyggnad av motell i Mellerud
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostad och lager till motell/vandrarhem.

Ombyggnad av damm i Mellerud
Ansökan om marklov för förstärkningsågärder- fyllningsdamm-upperuds kraftverk.

Rivning av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om rivningslov för enbostadshus och garage.

Ombyggnad av lägenhet i Mellerud
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från förråd/fikalokal med badrum till bostad.

Trädsäkring Mellerud-Vänersbrog
Trädsäkring av sträckan Mellerud-Vänersborg.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: