Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mellerud

Tillbyggnad av sporthall i Mellerud
Avser tillbyggnad idrottsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av ungdomsgård i Mellerud
Avser renovering av byggnaden Stinsen som omfattar miljöinventering och sanering av miljöfarliga ämnen (asbest), ändringar i fasader, dörrar och fönster, byte av tak och takfot, blästring av sockel, markarbeten för tillgänglighet och utemiljö samt målningsarbeten.
Utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt konvertering av värme i fastigheter i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt undercentraler och konvertering av två objekt från el till vattenburen värme.
Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.
Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Komplettering av inspektions- och serviceanordningar.
Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser rivning av flerbostadshus och anläggningsarbeten. Objektet är beläget på kvarteret Ugglan i Mellerud med adress Bragegatan 3 och 5 samt Storgatan 68 och 72.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser konvertering från fjärrvärme till bergvärme.
Tillbyggnad av bilverkstad i Mellerud
Tillbyggnad av bilserviceanläggning på ca 40-45 kvm.
Tillbyggnad av garage i Mellerud
Tillbyggnad garagelänga.
Tillbyggnad av polisstation i Mellerud
Avser tillgänglighetsanpassning av entré av polishus.
Rivning av enbostadshus i Mellerud
Rivning av nedbrunnen enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: