Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Strategisk partneringavtal avseende brorenoveringar, Marks kommun
Avser renoverings-, underhålls- och åtgärdsarbeten av broar inom Marks kommun. Omfattar ca 25-35 broar. Upphandlingen avser strategiskt partneringavtal som löper på 5 år med möjlighet till förlängning på två år.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.
Renovering av flerbostadshus i Kinna, etapp 3 & 4
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus samt utemiljö.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.
Ombyggnad av vattenverk i Mark
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av gcm-väg i Kinna
Avser omfattarbreddning av GCM-väg längs Mor Kerstins väg i Kinna, från Parkbacken till Kristinebergsgatan. Vägen är ca 400 m lång.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Ny- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av bilverkstad i Kinna
Ändrad användning från service till montering.
Ombyggnad av enbostadshus i Kinna
Ändring av ventilation.
Rivning av förråd i Kinna
Rivning av flera byggnader.
Rivning av transformatorstation i Kinna
Rivning av transformatorstationer.
Rivning av transformatorstation i Kinna
Rivning av två transformatorstationer.
Tillbyggnad av cafeteria i Kinna
Tillbyggnad för caféverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: