Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mark

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av köpcentrum.
Renovering av flerbostadshus i Kinna, etapp 3 & 4
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus samt utemiljö.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.
Ombyggnad av vattenverk i Mark
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av gcm-väg i Kinna
Avser omfattarbreddning av GCM-väg längs Mor Kerstins väg i Kinna, från Parkbacken till Kristinebergsgatan. Vägen är ca 400 m lång.
Renovering av vatten-,dagvatten; och spillvattenledningar i Kinna
Avser renovering av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar samt till viss del nya vattenledningar.
Ombyggnad av kylanläggning i Kinna
Ombyggnad av kylanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av cafeteria i Kinna
Tillbyggnad för caféverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Kinna
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av skola i Kinna
Ändrad användning från skol- och fritidsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: