Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mariestad

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Avser utbyte av fem transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området.

Varm- och värmebeläggningar i distrikt Mariestad och Vänersborg

Vägmarkeringar i distrikt Mariestad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.

Till- och ombyggnad av badhus
Avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng, bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av befintligt badhus.

Ombyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Anläggningarna är belägna i Skaraborg: Svartå, Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.

Renovering samt energibesparande åtgärder på rotunda i Mariestad
Delrenovering samt energibesparande åtgärder på Rotundan.

Ny cirkulationsplats i Mariestad
Avser nybyggnad av en cirkulationsplats i korsningen Marieforsleden/Södra vägen.

Rivning av idrottshall i Mariestad
Avser rivning av idrottshall - Vänershofshallen.

Rivning av sporthall i Mariestad
Projektet avser rivning av sporthall och bortforsling av byggnad samt återställande av mark.

Tillbyggnad-, och ombyggnad av personallokal och verkstadsindustri i Mariestad
Avser tillbyggnad av personallokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter i tre plan.

Tillbyggnad av samlingssal i Mariestad
tillbyggnad av särskilt boende - samlingssal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ändrad användning och utvändig ändring av flerbostadshus - nya balkonger och lägenheter.

Tillbyggnad av skärmtak i Mariestad
Tillbyggnad av bef skärmtak vid busstation.

Utbyggnad av skärmtak i Mariestad
Entreprenaden avser projektering, tillverkning och utförande av byggnation skärmtak vid Mariestad bussterminal. Grundläggning till skärmtaket utförs av kommunen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: