Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lysekil

Underhåll och reparation av anslutningar vid färjeläge för Fridhems varv i Lysekil
Option 1. 2019-02-01 — 2020-01-31 Option 2. 2020-02-01 — 2021-01-31
Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av butik, turistbyrå, akvarium mm i Lysekil
Projektet avser att samla verksamheterna butik, turistbyrå och biljettkassa till en utvecklad entré, utvidgning av utställningslokaler och restaurangens serveringslokaler. Den nuvarande turistbyrån med butik görs om till konferenslokal samt ett mindre havslaboratorium för pedagogisk verksamhet.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Avser ombyggnad och tillbyggnad av Mariedalsskolan till att inrymma lokaler för skol- och fritidsverksamhet.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hallinden
Trevägskorsning som byggs om till rondell.
Till- och ombyggnad av kontor i Lysekil
Projektet avser till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser.
Reparation av kaj i Lysekil
Projektet avser reparation av kaj. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser ombyggnad från kök/matsal till två lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Lysekil
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av förråd i Lysekil
Ombyggnad av två förrådlängor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: