Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lysekil

Ombyggnad av butik, turistbyrå, akvarium mm i Lysekil
Projektet avser att samla verksamheterna butik, turistbyrå och biljettkassa till en utvecklad entré, utvidgning av utställningslokaler och restaurangens serveringslokaler. Den nuvarande turistbyrån med butik görs om till konferenslokal samt ett mindre havslaboratorium för pedagogisk verksamhet. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Avser ombyggnad och tillbyggnad av Mariedalsskolan till att inrymma lokaler för skol- och fritidsverksamhet.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hallinden
Trevägskorsning som byggs om till rondell.
Tillbyggnad av kontor i Lysekil
Till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av skola i Lysekil
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Lysekil
Nybyggnad av svingstudio på golfbana.
Ombyggnad av restaurang i Lysekil
Ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av el- och styrsystem vid avloppsreningsverk i Brastad
Objektet avser ombyggnad av befintlig el- och styrinstallation vid Loddebo avloppsreningsverk i Brastad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: