Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lysekil

Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.

Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj. Byggstart tidigast våren 2018.

Utfyllning av vattenområde till hamnplan i Lysekil
Projektet avser utfyllning vid vattenområde till hamnplan. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av el- och styrsystem vid avloppsreningsverk i Brastad
Objektet avser ombyggnad av befintlig el- och styrinstallation vid Loddebo avloppsreningsverk i Brastad.

Ombyggnad av affärshus i Lysekil
Ombyggnad samt rivning av affärshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Lysekil
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på förskola.

Ombyggnad av återvinningsstation i Lysekil
Om- och tillbyggnad av återvinningsgård.

Ombyggnad av stugby i Lysekil
Ombyggnad och ändrad användning till rumsuthyrning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av bastu i Lysekil
Tillbyggnad av bastubyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Lysekil
Tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av lager i Lysekil
Tillbyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av skärmtak i Lysekil
Tillbyggnad av vindskydd och skärmtak.

Tillbyggnad av toalett i Lysekil
Tillbyggnad med handikapptoalett.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: