Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lysekil

Ombyggnad av butik, turistbyrå, akvarium mm i Lysekil
Projektet avser att samla verksamheterna butik, turistbyrå och biljettkassa till en utvecklad entré, utvidgning av utställningslokaler och restaurangens serveringslokaler. Den nuvarande turistbyrån med butik görs om till konferenslokal samt ett mindre havslaboratorium för pedagogisk verksamhet.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Avser ombyggnad och tillbyggnad av Mariedalsskolan till att inrymma lokaler för skol- och fritidsverksamhet.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hallinden
Trevägskorsning som byggs om till rondell.
Ombyggnad av affärshus i Lysekil
Ombyggnad samt rivning av affärshus.
Tillbyggnad av skola i Lysekil
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av toalett i Lysekil
Tillbyggnad med handikapptoalett.
Tillbyggnad av bastu i Lysekil
Tillbyggnad av bastubyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Lysekil
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Lysekil
Nybyggnad av svingstudio på golfbana.
Tillbyggnad av skärmtak i Lysekil
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Ombyggnad av återvinningsstation i Lysekil
Om- och tillbyggnad av återvinningsgård.
Ombyggnad av el- och styrsystem vid avloppsreningsverk i Brastad
Objektet avser ombyggnad av befintlig el- och styrinstallation vid Loddebo avloppsreningsverk i Brastad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: