Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lysekil

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Beslut saknas. Idéer finns på tillbyggnad med 6 våningar och ca 30 lägenheter.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Avser ombyggnad och tillbyggnad av Mariedalsskolan till att inrymma lokaler för skol- och fritidsverksamhet.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hallinden
Trevägskorsning som byggs om till rondell.
Till- och ombyggnad av kontor i Lysekil
Projektet avser till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Lysekil
Nybyggnad av svingstudio på golfbana.
Ombyggnad av förråd i Lysekil
Ombyggnad av två förrådlängor.
Ombyggnad av restaurang i Lysekil
Ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av el- och styrsystem vid avloppsreningsverk i Brastad
Objektet avser ombyggnad av befintlig el- och styrinstallation vid Loddebo avloppsreningsverk i Brastad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: