Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lilla Edet

Sluttäckning av Högstorpsdeponin i Lilla Edets kommun
Hela deponiytan omfattar c:a 40 000 m2. På etapp 1-2 skall komplettering av skyddstäckning utföras på en yta av ca 17000 m2. På resterande yta, etapp 3-4, skall komplett sluttäckning utföras. I entreprenaden ingår även nya lakvattendräneringar och pumpstation för lakvatten. Det ingår även att anlägga dike bl.a. runt deponin för ytvattnet samt avledning av deponigas genom att anlägga brunn för deponigasuppsamling.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lilla Edet
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad samt utvändigt sophus ingår. Objektet avser även diverse markarbete som asfalt, gräsytor, stängsel, yttre VA och belysning.

Rivning av enbostadshus i Lilla Edet
Rivning av två enbostadshus.

Tillbyggnad av fritidshus i Lilla Edet
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Rivning av fastigheter i Göta
Avser rivning av 5 fastigheter: Hanström 2:18, Hanström 2:25, Hanström 2:4, Hanström 2:76 samt Hanström 5:2 i Göta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: