Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av nätstation i Lidköping
Byggstart tidigast 2018.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lidköping
Avser rivning, om- och tillbyggnad av äldreboende.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Planer finns på ombyggnad av skola och förskola.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Ombyggnad av inredningsbutik för matkedjan Subway. Uppsättning av skylt samt uteservering.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av Guldvingens Vårdcentral som bl.a inrymmer BVC, psykavdelning, laboratorium, reception, väntrum och personaldelar. Ombyggnaden omfattar mestadels invändiga arbeten. Projektet kommer troligtvis att utföras i etapper.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Renovering rullbana på flygplats i Lidköping
Projektet avser renovering av rull- och taxibana på flygplats och avser bl a fog- och spricklagning, ommålning dagermarkeringar, mindre asfaltsreparationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Marklov - fyllning av tidigare grustäkt.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Anmälan - en anordning för ventilation installeras eller ändras väsentligt vid kontorshus/flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan - ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i industribyggnad.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - fyllning (förlängning av befintlig bullervall).
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Bygglov - ombyggnad av utrymningsväg från sockerfabrikens restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus, från lokal till lägenheter.
Ombyggnad av omklädningsrum i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning, från verkstadslokal till omklädningsrum och personalutrymme.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus, bostadslägenhet på befintligt garage.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av förråd på idrottsplats.
Tillbyggnad av pumpstation i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av pumphus.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Lidköping
Bygglov - ändrad användning och nybyggnad av tvätthall i del av lokal.
Tillbyggnad av tak på servicehus Lidköping
Avser förlängning av tak på servicehus.
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.
Tillbyggnad av kallförråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ett kallförråd om ca 36 kvm.
Rivning av panncentral i Lidköping
Rivningslov - rivning av panncentral.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från träningslokal till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: