Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidköping

Upprustning av rullbana samt flygplatsljus i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya samt banljus och PAPI för bana 01-19 samt förlängning av inflygningslinje bana 01.
Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.
Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vinninga
Tillbyggnad (ca 460 m2) omfattar i huvudsak nytt bibliotek och administrativa lokaler med nytt fläktrum plan 2 samt tillbyggnad av träffpunkt och entrédel med tvätt mm. Ombyggnad (ca 750 m2) i plan 0 och 1 omfattar i huvudsak nytt kök, mötesplats, solrum, bastu, omklädningsrum, träningslokal, byte av fläktaggregat och tilläggsisolering på vindar. Rivning av bef del av hus (ca 50 m2).
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av vårdcentral.
Teknisk uppdatering av flygverkstad By 111, Såtenäs garnisonsområde
Avser demontering av i stort sett all befintlig ventilation samt installation av ny, aggregat samt kanaler. Detta inkluderar även berörda VS-arbeten i direkt anslutning till ventilationsbytet. Igensättning av glaspartier samt nytt system för styr- och övervakning.
Tillbyggnad av ishall i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, del av befintlig rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.
Utredning för hållbar dagvattenutredning i Lidköpings kommun
Objektet avser utredning för hållbar dagvattenutredning för vattendrag inom Lidköpings kommun.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser anpassning av butikslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av lokstall i Lidköping
Avser renovering av lokstall.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 25 kvm.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och påbyggnad av tak på skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för skolverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan - anordning för ventilation ersätts samt underhåll av byggnadsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras eller ändras väsentligt vid äldreboende.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Avser ändrad användning, flytt av informationsskylt vid tomtgräns.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - flytt av befintlig verksamhet inom fastighet, utvändig ändring samt skylt.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Bygglov - förändring naturmark.
Ombyggnad av bensinstation i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och utvändig ändring av bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning, från garage till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av befintligt bränslelager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av driftscentral i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av groventré till befintligt driftshus.
Ombyggnad av frisersalong i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från lager till frisör/hälsovård samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av barack i Lidköping
Rivningslov - rivning av barack.
Rivning av ekonomibyggnad i Lidköping
Rivningslov - rivning av fyra ekomomibyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: