Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidköping

Upprustning av rullbana i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya.

Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.

Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.

Tillbyggnad av bilhall i Lidköping
Avser tillbyggnad av bilhall, del av befintlig carport rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vinninga
Tillbyggnad (ca 460 m2) omfattar i huvudsak nytt bibliotek och administrativa lokaler med nytt fläktrum plan 2 samt tillbyggnad av träffpunkt och entrédel med tvätt mm. Ombyggnad (ca 750 m2) i plan 0 och 1 omfattar i huvudsak nytt kök, mötesplats, solrum, bastu, omklädningsrum, träningslokal, byte av fläktaggregat och tilläggsisolering på vindar. Rivning av bef del av hus (ca 50 m2).

Tillbyggnad av svetshall i Lidköping
Avser förlängning av hall C 360 m, samt ny tillbyggnad hall F 810 kvm, inkl iordningsställande av grusad yta för utomhus lagring av gods.

Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser ändrad användning från fackhandel till dagligvaruhandel.

Kablifiering 40 kV, Lidköpings Elnät
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och materiel avseende mark, el-arbeten, provning och teknisk dokumentation för anläggningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnad och ändrad användning från industribyggnad till bostäder.

Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.

Rivning av lokstall i Lidköping
Avser rivning av lokstall. Omfattning oklar.

Rivning av godsmagasin
Avser rivningsarbeten av befintligt godsmagasin.

Ombyggnad av vind i Lidköping
Avser ändrad användning från vindsförråd till lägenheter samt utvändig ändring (ändring av takkupor).

Ombyggnad av veterinärstation i Lidköping
Bygglov - ändrad användning av industribyggnad från lager till djurvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kyrka i Lidköping
Bygglov - fasadändring (entrédörr) samt handikappsramp, Anmälan - anordning för ventilation, samt vatten och avlopp installeras/ändras väsentligt Gåsen 3.

Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av butik med ny restaurang och cafédel samt uppsättning av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av cafeteria i Lidköping
Avser utvändig ändring samt inredning av lokal.

Ombyggnad av förskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av gymnasieskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av industri i Lidköping
Avser konstruktion av byggnadens bärande delar berörs.

Rivning av enbostadshus i Lidköping
Rivningslov - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: