Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lerum

Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.

Ombyggnad av vattenledning
Avser omläggning av befintlig vattenledning samt nyanläggning av dagvattenledning inom området kring Sävegårdsvägen.

Ombyggnad av vårdbostad i Lerum
Avser ändrad användning till stödboende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser installation av bergvärmesysytem, Hällebergsvägen 20 och 34 Lerum.

Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av kall lager.

Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av tvättinrättning i Lerum
Ombyggnad av verksamhet, tvättstugan.

Ombyggnad av ungdomshem i Lerum
Ändrad användning från lägergård till akut/jourboende för ungdomar.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad enbostadshus, utbyggnad balkong Hallegården 1:366, 1:367, 1:372,1:373, 1:374.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lerum
Ändrad användning från bartenterskola till hvb verksamhet.

Ombyggnad av nätstation i Lerum
Bygglov ombyggnad nätstation.

Ombyggnad av skärmtak i Lerum
Flytt av väderskydd Almekärr 3:1,Hede 2:3,Kålkulla 1:9.

Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ändring av konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: