Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lerum

Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.
Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.
Ombyggnad av kommunhus 1 och 2 i Lerum
Avser utökning av kontorsplatser, förbättring av inomhusklimat mm.
Renovering av badhus i Lerum
Avser renovering av badhus.
Påbyggnad av affärshus med personallokal mm i Lerum
Projektet avser en påbyggnad med ett våningsplan för personallokaler, matsal samt kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Skötsel av yttermiljö, fastigheter i Lerum
Projektet avser tillsyn, skötsel, vinterväghållning av yttre miljö på fastigheter inom Lerurms kommun. I huvudsak skolor, förskolor, äldreboende och gruppboende. Entreprenören håller de maskiner och utrustning som krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök och servering i Lerum
Avser ombyggnad av kök och servering på Höjdenhemmet i Lerum.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser installation av bergvärmesysytem, Hällebergsvägen 20 och 34 Lerum.
Tillbyggnad av affärshus i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet, affärshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Lerum
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av ungdomshem i Lerum
Ändrad användning från lägergård till akut/jourboende för ungdomar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av transformatorstation i Lerum
Tillbyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: