Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kungälv

Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv,
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av huvudentré (Hus 3).

Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv,
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.

Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Projektet avser trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder för en ny säkrare anslutning till Kungälvsmotet.

Ombyggnad till äldreboende i Kulngälv
Projektet avser ombyggnad av fd vårdcentral till 12 lägenheter för äldreboende, renovering av befintlig träffpunkt och administration samt ny passage mellan två avdelningar ska byggas.

Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen.

Om- och tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser ihop byggnad av tre huskroppar och om- och tillbyggnad av förskola.

Ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gata.

Underhåll av bro över Göta älv
Utbyte av kantbalk sydöstra sidan av bron, byte av räcken och belysningsstolpar.

Omläggning av va-ledningar i Diseröd
Entreprenaden omfattar omläggning av VA för Tyftervägen, Diseröd. I entreprenaden ingår: Rörgrav för VA, traditionell schakt ca 500 m, Rörgrav för VA, schaktfri metod ca 80 m, Avloppspumpstation 1 st samt Korsning med allmän väg.

Underhåll av Bohusbron i Kungälv

Ombyggnad av lokaler till marklägenheter i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av lokaler på olika platser i kommunen till 13 st mindre lägenheter (BOA 485,5 kvm). Objekten är belägna på Kongahällagatan 2, Ivar Claessons gata 9, Anders Prästgatan 1, Torggatan 7 samt Floragatan 3 i Kungälv.

Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod. Uppskattad kostnad.

Inpasseringssystem för återvinningscentraler i Kungälvs kommun
Projektet avser installation av inpasseringssystem för återvinningscentralerna i Munkegärde, Ytterby, Kärna samt Kode. Uppskattad kostnad.

Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv. Uppskattad kostnad.

Rivning/demontering av restaurang i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: