Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kungälv

Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv,
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser ihop byggnad av tre huskroppar och om- och tillbyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företa för ytterligare information.
Ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gata.
Om-och tilllbyggnad av museum i Kungälv
En arbetsgrupp är bildad som tittar på olika lösningar.
Ombyggnad av vindar i flerbostadshus i Kungälv
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser inredning av vindar i tre hus till 11 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Omfattar rivning och återuppförande av stall för dikor, ca 1500 m2, uppförande av pumpbrunn och gödselplatta ca 970 m2, samt vissa åtgärder i del av loge som ska nyttjas för halmförvaring.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m.
Utbyte av konstgräs i Kungälv
Avser nytt konstgräs till Ytterby IP.
Renovering av bro i Kungälv
Projektet avser reparation inklusive asfaltering och belysning av Västra bron 1482-1 samt mindre reparationer av Östra bron 1482-2.
Installation av passerkontrollsystem i flerbostadshus i Kungälv
Avser komplettering samt nyinstallation av passagesystem i Kv Storken och Kv Rapphönan i området Komarken i Kungälv.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kontorslokal på industrihus.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av kontor/lagerbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Om- och tillbyggnad, fasadförändring och ändrad användning av restaurangverksamhet att omfatta hotellrum samt installation av eldstad (societetshuset).
Ombyggnad av äldrecenter i Kungälv
Ombyggnad och ändrad användning av befintlig förskola till lokaler för hemtjänst. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av församlingshus i Kungälv
Väsentlig ändring av installationer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Ändrad användning till restaurangverksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skola i Kungälv
Rivning av skolbyggnad. (disekulla). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor/hall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av byggnader i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av byggnader.
Ombyggnad av filteranäggning i Kungälv
Projektet avser höjning av tak på filterbyggnad och uppställning av container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: