Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kungälv

Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Ombyggnad till äldreboende i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av fd vårdcentral till 12 lägenheter för äldreboende, renovering av befintlig träffpunkt,administration samt ny passage mellan två avdelningar och byte av vent aggregat.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser ihop byggnad av tre huskroppar och om- och tillbyggnad av förskola. Byggstart tidigast maj 2017.
Ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal.
Om- och tillbyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Omfattar rivning och återuppförande av stall för dikor, ca 1500 m2, uppförande av pumpbrunn och gödselplatta ca 970 m2, samt vissa åtgärder i del av loge som ska nyttjas för halmförvaring.
Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lokaler till marklägenheter i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av lokaler på olika platser i kommunen till 13 st mindre lägenheter (BOA 485,5 kvm). Objekten är belägna på Kongahällagatan 2, Ivar Claessons gata 9, Anders Prästgatan 1, Torggatan 7 samt Floragatan 3 i Kungälv.
Ombyggnad fjärrvärmeanläggning i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad för nyinstallation av nya fjärrvärmecentraler i varje huskropp (totalt 10 huskroppar) med individuell styrning av värmen.
Inpasseringssystem för återvinningscentraler i Kungälvs kommun
Projektet avser installation av inpasseringssystem för återvinningscentralerna i Munkegärde, Ytterby, Kärna samt Kode. Uppskattad kostnad.
Utbyte av konstgräs i Kungälv
Avser nytt konstgräs till Ytterby IP.
Rivning av byggnader i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av byggnader. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 2 nya bostäder. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kontorslokal på industrihus.
Tillbyggnad av hotell i Kungälv
Marklov för tillbyggnad av marstrands havshotell.
Tillbyggnad av hotell i Kungälv
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av kontor/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad och fasadförändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Kungälv
Ändrad användning från lagerlokal till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor/hall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadförändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skola i Kungälv
Rivning av skolbyggnad. (disekulla). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av befintliga kontorsmoduler.
Ombyggnad av markanläggning i Kungälv
Marklov för industrimark.
Ombyggnad av markanläggning i Kungälv
Marklov för sprängnings- och pålningsarbeten, schaktning och ledningsdragning, Nybyggnad av enbostadshus samt garage Marstrand 6:170.
Ombyggnad av skärmtak i Kungälv
Ombyggnad av skärmtak och omskyltning av bensinstation.
Ombyggnad av äldrecenter i Kungälv
Ombyggnad och ändrad användning av befintlig förskola till lokaler för hemtjänst. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: