Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Ny- och ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ny- och ombyggnad av gata.
Ombyggnad av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig ombyggnad till församlingshem och förvaringsutrymmen i två plan i kyrka samt rivning av befintlig skorsten
Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utbyte av konstgräs i Kungälv
Avser nytt konstgräs till Ytterby IP.
Installation av passerkontrollsystem i flerbostadshus i Kungälv
Avser komplettering samt nyinstallation av passagesystem i Kv Storken och Kv Rapphönan i området Komarken i Kungälv. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kontorslokal på industrihus.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Om- och tillbyggnad, fasadförändring och ändrad användning av restaurangverksamhet att omfatta hotellrum samt installation av eldstad (societetshuset).
Ombyggnad av badhus i Kungälv
Ombyggnad av varmbadhus samt rivning av simbassäng.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungälv
Ändrad användning från vind till möte/konferensrum.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Ändrad användning till restaurangverksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdcentral i Kungälv
Ombyggnad, fasadförändring och ändrad användning av lokal från bilskola till familjecentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av församlingshus i Kungälv
Väsentlig ändring av installationer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 1 lägenhet. Byggstart tidigast våren 2018.
Rivning av byggnader i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av byggnader.
Ombyggnad av filteranäggning i Kungälv
Projektet avser höjning av tak på filterbyggnad och uppställning av container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: