Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kungälv

Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.

Ombyggnad till äldreboende i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av fd vårdcentral till 12 lägenheter för äldreboende, renovering av befintlig träffpunkt och administration samt ny passage mellan två avdelningar ska byggas.

Om- och tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser ihop byggnad av tre huskroppar och om- och tillbyggnad av förskola. Byggstart tidigast maj 2017.

Ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gata.

Underhåll av bro över Göta älv
Utbyte av kantbalk sydöstra sidan av bron, byte av räcken och belysningsstolpar.

Omläggning av va-ledningar i Diseröd
Entreprenaden omfattar omläggning av VA för Tyftervägen, Diseröd. I entreprenaden ingår: Rörgrav för VA, traditionell schakt ca 500 m, Rörgrav för VA, schaktfri metod ca 80 m, Avloppspumpstation 1 st samt Korsning med allmän väg.

Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen.

Ombyggnad av lokaler till marklägenheter i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av lokaler på olika platser i kommunen till 13 st mindre lägenheter (BOA 485,5 kvm). Objekten är belägna på Kongahällagatan 2, Ivar Claessons gata 9, Anders Prästgatan 1, Torggatan 7 samt Floragatan 3 i Kungälv.

Ombyggnad fjärrvärmeanläggning i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad för nyinstallation av nya fjärrvärmecentraler i varje huskropp (totalt 10 huskroppar) med individuell styrning av värmen.

Inpasseringssystem för återvinningscentraler i Kungälvs kommun
Projektet avser installation av inpasseringssystem för återvinningscentralerna i Munkegärde, Ytterby, Kärna samt Kode. Uppskattad kostnad.

Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv. Uppskattad kostnad.

Rivning/demontering av restaurang i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av restaurang. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av gym i Kungälv
Ändrad användning från lagerlokal till gym.

Ombyggnad av skola i Kungälv
Ändring av planlösning och nytt ventilationssystem i skolbyggnad.

Tillbyggnad av hotell i Kungälv
Tillbyggnad av hotell.

Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadförändring.

Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industrilokal.

Tillbyggnad av kyrka i Kungälv
Tillbyggnad av kyrka med sakristia.

Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad av lagerlokal.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad och fasadförändring på flerbostadshus.

Ombyggnad av skärmtak i Kungälv
Ombyggnad av skärmtak och omskyltning av bensinstation.

Ombyggnad av markanläggning i Kungälv
Marklov för sprängnings- och pålningsarbeten, schaktning och ledningsdragning, Nybyggnad av enbostadshus samt garage Marstrand 6:170.

Ombyggnad av markanläggning i Kungälv
Marklov.

Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av befintliga kontorsmoduler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: