Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kungälv

Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Projektet avser trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder för en ny säkrare anslutning till Kungälvsmotet.

Ombyggnad till äldreboende i Kulngälv
Projektet avser ombyggnad av fd vårdcentral till 12 lägenheter för äldreboende, renovering av befintlig träffpunkt och administration samt ny passage mellan två avdelningar ska byggas.

Om- och tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser ihop byggnad av tre huskroppar och om- och tillbyggnad av förskola. Projekteringsstart v 09/2017. Produktionsstart v 13/2017.

Underhåll av bro över Göta älv
Utbyte av kantbalk sydöstra sidan av bron mm.

Ombyggnad av lokaler till marklägenheter i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av lokaler på olika platser i kommunen till 13 st mindre lägenheter (BOA 485,5 kvm). Objekten är belägna på Kongahällagatan 2, Ivar Claessons gata 9, Anders Prästgatan 1, Torggatan 7 samt Floragatan 3 i Kungälv.

Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projekte avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod. Uppskattad kostnad.

Omläggning av va-ledningar i Diseröd
Entreprenaden omfattar omläggning av VA för Tyftervägen, Diseröd. I entreprenaden ingår: Rörgrav för VA, traditionell schakt ca 500 m, Rörgrav för VA, schaktfri metod ca 80 m, Avloppspumpstation 1 st samt Korsning med allmän väg.

Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: