Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlsborg

Ombyggnad av väg 3061 mellan Undenäs-Kvarnsjöbacken i Karlsborg
Avser ombyggnad för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Undenäs-Kvarnsjöbacken samt ny sträckning förbi Skeppshult, ca 11 kilometer lång.

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.

Flygplatsljus och ILS i Karlsborg
Uppskjutet projekt. Avser installation av flygplatsljus och ILS-anläggning. Kostnad oviss. Osäker uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av kontor i Karlsborg
Avset tillbyggnad av befintliga lokaler inom Kv Impregneraren 7 & 13, Karlsborg. Tillbyggnaden är på ca 265 m2 på bottenplan och ska rymma kontors-, konferens-, och omklädningslokaler

Ombyggnad av byggnad vid Flottiljområdet i Karlsborg
Objektet avser ombyggnad av befintliga portar i byggnad 083 till ny vägg med portar. Ny yttervägg utförs i sandwichelement, sockeln utförs av betongsandwichkonstruktion. Vägg ca 425 m2, sockel ca 59 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Bygglov för ombyggnad av äldreboende/förskola till lägenheter.

Upprustning av Undenäs kyrka i Karlsborg
Avser tillbyggnad av väntrum samt en handikapptoalett.

Muddring av hamn i Granvik
Objektet avser muddring och fördjupning av inre del av hamnbassäng i Granviks hamn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: