Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Härryda

Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart oviss.
Omlokalisering av omklädningsrum vid Landvetters Flygplats
Avser omlokalisering av omklädningsrum för SAS, Aviator, BRA, Tullverket samt SSP. Det kommer att bli avskilda rum per bolag samt även hyra av skåp i gemensamt omklädningsrum. Skåpen uppskattas bli ca 630 stycken.
Långhålsborrning spill- och vattenledning i Härryda
Projektet avser långhålsborrning, spill- och vattenledning.
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.
Omläggning/renovering bräddledning på Landvetter Flygplats
Projektet avser att byta ut befintlig D1400 mm ledning (placerad på botten av damm), till en ny likvärdig lösning. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Byggstart tidigast hösten 2018.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Härryda
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Upprustning av stall i Härryda
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2018.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av lager till kontor.
Sluttäckning av deponi vid Fläskebo i Härryda kommun
Objektet avser leverans och montage av skyddsgeotextil, HDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell Y1.
Ombyggnad av lager i Härryda
Bygglov inredning av ytterligare bostad/lokal, industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Bygglov ombyggnad av flisbod.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Ändrad användning från kontor till skateboardhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bensinstation i Härryda
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av lada.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: