Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Härryda

Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.
Förbättringsåtgärder längs väg 156 mellan Härryda-Skene
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal, åtgärder vid Hyssna Handel (bredda vägen, ny belysning mm) utbyggnad av pendlarparkering och tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser vid Hjorttorp, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Eriksmyst, Bugärde och Gästigivargården (bredare och längre plattformar, taktila ytor för synskadade samt bygga säkra gångbanor till och från hållplatserna).
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Omlokalisering av omklädningsrum vid Landvetters Flygplats
Avser omlokalisering av omklädningsrum för SAS, Aviator, BRA, Tullverket samt SSP. Det kommer att bli avskilda rum per bolag samt även hyra av skåp i gemensamt omklädningsrum. Skåpen uppskattas bli ca 630 stycken.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.
Till- och ombyggnad av vårdanläggning i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av vårdbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Sluttäckning av deponi vid Fläskebo i Härryda kommun
Objektet avser leverans och montage av skyddsgeotextil, HDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell Y1.
Omläggning/renovering bräddledning på Landvetter Flygplats
Projektet avser att byta ut befintlig D1400 mm ledning (placerad på botten av damm), till en ny likvärdig lösning. Uppskattad kostnad.
Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lager i Härryda
Bygglov inredning av ytterligare bostad/lokal, industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av lager till kontor.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Ändrad användning från kontor till skateboardhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat ändring av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Bygglov ombyggnad av flisbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Anmälan installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av telestation i Härryda
Rivning av torn och teknikhus.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av lada.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: