Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Omlokalisering av omklädningsrum vid Landvetters Flygplats
Avser omlokalisering av omklädningsrum för SAS, Aviator, BRA, Tullverket samt SSP. Det kommer att bli avskilda rum per bolag samt även hyra av skåp i gemensamt omklädningsrum. Skåpen uppskattas bli ca 630 stycken. Uppskattad kostnad.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering.
Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm. Uppskattad kostnad.
Sluttäckning av deponi vid Fläskebo i Härryda kommun
Objektet avser leverans och montage av skyddsgeotextil, HDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell Y1.
Tillbyggnad av kontor i Härryda
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Upprustning av stall i Härryda
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2018.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Bygglov tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Ombyggnad till flyktingförläggning i Härryda
Bygglov ändring från kyrka till tillfälligt boende.
Ombyggnad av lägenhet i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Marklov rörande parkering förhandsbesked.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av del av gym till kontor och omklädning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bensinstation i Härryda
Rivning av drivmedelsanläggning.
Utvändig ändring av industrihus i Härryda
Projektet avser insättning av port på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: