Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Härryda

Om- och tillbyggnad GOT Bagage sorteringsfickor på Landvetter, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler samt matsal och kallkök till en bagagehall samt överdäckning av inrikes incheckningshall (utökning av ca 18 nya sorteringsbegrepp). Huvuddel 1: Överdäckning av inrikeshallen. Huvuddel 2: Rivning av kontor, matsal, kallkök för byggnation av bagagehall.

Ombyggnad a va-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av ca 550 meter va-ledningar i Bryggerivägen, Västergårdsvägen och vidare upp till vattentornet i Rävlanda. Uppskattad kostnad.

Va-sanering i Härryda.
Projektet avser sanering av va-ledningar.

Till- och ombyggnad av vårdanläggning i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av vårdbyggnad. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal i skola. Byggstart tidigast sommar 2018.

Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.

Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm. Byggstart tidigast maj 2017.

Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rävlanda Syd
Inom projektområdet Rävlanda Syd inom Härryda kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material. Uppskattad kostnad.

Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Under försommaren 2017 skall membran förläggas. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm. Byggstart augusti/september 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Anmälan installation av ventilation.

Ombyggnad av terminal i Härryda
Bygglov ombyggnad och fasadändring av terminal.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus och fasadändring.

Ombyggnad av matsal i Härryda
Ändrad användning av konferensrum till kök/matsal i terminalbyggnad.

Rivning av telestation i Härryda
Rivning av torn och teknikhus.

Ombyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat ändring av industri och lagerbyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: