Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Härryda

Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 3
Projektet avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten mm i totalt 93 st lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad GOT Bagage sorteringsfickor på Landvetter, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler samt matsal och kallkök till en bagagehall samt överdäckning av inrikes incheckningshall (utökning av ca 18 nya sorteringsbegrepp). Huvuddel 1: Överdäckning av inrikeshallen. Huvuddel 2: Rivning av kontor, matsal, kallkök för byggnation av bagagehall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Till- och ombyggnad av vårdanläggning i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av vårdbyggnad. Uppskattad kostnad.
Förbättringsåtgärder längs väg 156 mellan Härryda-Skene
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal, åtgärder vid Hyssna Handel (bredda vägen, ny belysning mm) utbyggnad av pendlarparkering och tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser vid Hjorttorp, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Eriksmyst, Bugärde och Gästigivargården (bredare och längre plattformar, taktila ytor för synskadade samt bygga säkra gångbanor till och från hållplatserna).
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Sluttäckning av deponi vid Fläskebo i Härryda kommun
Objektet avser leverans och montage av skyddsgeotextil, HDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell Y1.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.
Omläggning/renovering bräddledning på Landvetter Flygplats
Projektet avser att byta ut befintlig D1400 mm ledning (placerad på botten av damm), till en ny likvärdig lösning. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rävlanda Syd
Inom projektområdet Rävlanda Syd inom Härryda kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lager i Härryda
Bygglov inredning av ytterligare bostad/lokal, industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av lager till kontor.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Ändrad användning från kontor till skateboardhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Bygglov ombyggnad av flisbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Anmälan installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat ändring av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av telestation i Härryda
Rivning av torn och teknikhus.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av lada.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: