Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gullspång

Förnyelse av ställverk i Gullspång, Mon och Laxsjön
Förnyelse av 145/44 kV ställverk.
Upprustning skolor i Gullspång
Projektet avser upprustning/ombyggnad av två skolor.
Underhåll av bro över Gullspångsälven vid Gullspång
Erosionsskydd, betongreparationer, målning, byte av tätskikt, kantbalk och räcke. Även bro 16-544-1 i Ransberg ingår.
Om- tillbyggnad av Kaj i Sjötorp
Projektet omfattar demontering och schakt, del av befintlig kaj samt utförande av ny kaj i Sjötorp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gullspång
Ändrad användning av affärshus till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: