Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Götene

Tillbyggnad av industrihus i Götene
Projektet omfattar produktionsyta, hall för montering och test, mätrum, svetshall, nya personalutrymmen och även upprustning av fasaden. Totalkostnad: 35 mkr. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Omläggning av sjövattenledning i Hällekis, Götene
Sjöbotten ska prepareras med en ledningsbädd. Ny sjövattenledning på 430 meter installeras på ledningsbädden. Nytt intagsstycke med intagssil installeras vid sjövattenrörets yttre ände/position.
Tillbyggnad av kontor i Götene
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser ändrad användning från lokaler för ensamkommande flyktingbarn till bostäder.
Ombyggnad till rymdcenter för barn o. unga
Avser ombyggnad till rymdcenter för barn och ungdomar.
Tillbyggnad av kallager i Götene
Avser tillbyggnad av kallager samt rivning av bef. Omfattning oklar.
Ombyggnad av va-ledning i Götene
Ändring av VA-installation i byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Götene
Tillbyggnad av däckförråd.
Rivning av industrihus i Götene
Avser rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Götene
Avser samlingslokal av förråd.
Ombyggnad av verkstadsindustri i Götene
Avser ombyggnad av verkstadslokal. Omfattning oklar.
Rivning av garage i Götene
Rivning av garage/förråd.
Upprustning av skolgård på Källby Gård, Källby
Upprustning av skolans utemiljö, en del av skolgården. Ytan är ca 3000 m² och är i behov av renovering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: