Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Götene

Ombyggnad av E20 mellan Götene-Mariestad
20 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.

Ombyggnad av skola i Götene
Hällekis skola är en centralt belägen F-6 skola i orten Hällekis, Götene kommun. Skolan är i behov av renovering och modernisering för anpassning till dagens krav. Avser bla ombyggnad till sju klassrum, grupprum, arbetsrum och förråd. Genom en tillbyggnad får skolan också en ny matsal med mottagningskök.

Omläggning av sjövattenledning i Hällekis, Götene
Sjöbotten ska prepareras med en ledningsbädd. Ny sjövattenledning på 430 meter installeras på ledningsbädden. Nytt intagsstycke med intagssil installeras vid sjövattenrörets yttre ände/position.

Uppdaterade hastighetsbalisgrupper i Mosselund mfl

Ombyggnad av industrihus i Götene
Avser ombyggnad av omklädningsrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av kontor i Götene
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Upprustning av utemiljön på Lundabyns skolgård, Lundsbrunn
Utemiljön på skolgården ska rustas upp. Arbetet utgörs huvudsakligen av markarbeten och montering av lekutrustning. Markyta som berörs är ca 3000 kvm.

Ombyggnad till rymdcenter för barn o. unga
Avser ombyggnad till rymdcenter för barn och ungdomar.

Tillbyggnad av kallager i Götene
Avser tillbyggnad av kallager samt rivning av bef. Omfattning oklar.

Ombyggnad av kontor i Götene
Ändring av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av förråd i Götene
Tillbyggnad av däckförråd.

Ombyggnad av vindkraftverk i Götene
Nybyggnad av vindkraftverk (utbyte).

Rivning av industrihus i Götene
Avser rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av verkstadsindustri i Götene
Avser ombyggnad av verkstadslokal. Omfattning oklar.

Upprustning av skolgård på Källby Gård, Källby
Upprustning av skolans utemiljö, en del av skolgården. Ytan är ca 3000 m² och är i behov av renovering.

Ombyggnad av skola i Götene
Upptaget i inesteringsbudget. Avser mindre ombyggnad av Källby skola, låg- och mellanstadiet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: