Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Götene

Ombyggnad av skola i Götene
Hällekis skola är en centralt belägen F-6 skola i orten Hällekis, Götene kommun. Skolan är i behov av renovering och modernisering för anpassning till dagens krav. Avser bla ombyggnad till sju klassrum, grupprum, arbetsrum och förråd. Genom en tillbyggnad får skolan också en ny matsal med mottagningskök.

Ombyggnad av industrihus i Götene
Avser ombyggnad av omklädningsrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Omläggning av sjövattenledning i Hällekis, Götene
Sjöbotten ska prepareras med en ledningsbädd. Ny sjövattenledning på 430 meter installeras på ledningsbädden. Nytt intagsstycke med intagssil installeras vid sjövattenrörets yttre ände/position.

Upprustning av utemiljön på Lundabyns skolgård, Lundsbrunn
Utemiljön på skolgården ska rustas upp. Arbetet utgörs huvudsakligen av markarbeten och montering av lekutrustning. Markyta som berörs är ca 3000 kvm.

Ombyggnad till rymdcenter för barn o. unga
Avser ombyggnad till rymdcenter för barn och ungdomar.

Ombyggnad av kontor i Götene
Ändring av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av förråd i Götene
Tillbyggnad av däckförråd.

Ombyggnad av verkstadsindustri i Götene
Avser ombyggnad av verkstadslokal. Omfattning oklar.

Ombyggnad av vindkraftverk i Götene
Nybyggnad av vindkraftverk (utbyte).

Rivning av industrihus i Götene
Rivning av industri och lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av skola i Götene
Upptaget i inesteringsbudget. Avser mindre ombyggnad av Källby skola, låg- och mellanstadiet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: