Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Götene

Tillbyggnad av produktionslokal
Avser tillbyggnad av produktionslokal på ca 400 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser ändrad användning från lokaler för ensamkommande flyktingbarn till bostäder.
Ombyggnad av va-ledning i Götene
Ändring av VA-installation i byggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Götene
Avser samlingslokal av förråd.
Rivning av garage i Götene
Rivning av garage/förråd.
Rivning av torkanläggning i Götene
Rivning av tork nr. 3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av skolgård på Källby Gård, Källby
Upprustning av skolans utemiljö, en del av skolgården. Ytan är ca 3000 m² och är i behov av renovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: