Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Götene

Ombyggnad av skola i Götene
Hällekis skola är en centralt belägen F-6 skola i orten Hällekis, Götene kommun. Skolan är i behov av renovering och modernisering för anpassning till dagens krav. Avser bla ombyggnad till sju klassrum, grupprum, arbetsrum och förråd. Genom en tillbyggnad får skolan också en ny matsal med mottagningskök.

Omläggning av sjövattenledning i Hällekis, Götene
Sjöbotten ska prepareras med en ledningsbädd. Ny sjövattenledning på 430 meter installeras på ledningsbädden. Nytt intagsstycke med intagssil installeras vid sjövattenrörets yttre ände/position.

Uppdaterade hastighetsbalisgrupper i Mosselund mfl

Tillbyggnad av kontor i Götene
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser ändrad användning från lokaler för ensamkommande flyktingbarn till bostäder.

Ombyggnad till rymdcenter för barn o. unga
Avser ombyggnad till rymdcenter för barn och ungdomar.

Tillbyggnad av kallager i Götene
Avser tillbyggnad av kallager samt rivning av bef. Omfattning oklar.

Tillbyggnad av förråd i Götene
Tillbyggnad av däckförråd.

Rivning av industrihus i Götene
Avser rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av verkstadsindustri i Götene
Avser ombyggnad av verkstadslokal. Omfattning oklar.

Rivning av garage i Götene
Rivning av garage/förråd.

Upprustning av skolgård på Källby Gård, Källby
Upprustning av skolans utemiljö, en del av skolgården. Ytan är ca 3000 m² och är i behov av renovering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: