Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 269 st.

Om- och nybyggnad av spårsystem Olskroken Göteborg
Avser anläggande av nya spår, broar, mark och BEST-arbeten för att separera godstrafiken från persontrafiken. Projektet avser en sträcka på ca 2 km med byggnation av spår, 9 nya järnvägsbroar; Gamlestadsvägen, Ånäsvägen, Olskrokens bangård, Gullbergsån och bro utmed partihandelsområdet. Vägbroar över Gullbergsån och E6, gångbro över järnväg. Samt nya vägar, gång- och cykelbroar mm. Projektet är planerat att delas i 7 utbyggnadsetapper.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser renovering/energieffektiviseringsåtgärder av 369 studentlägenheter med bl a stambyte, nya fönster, ny ventilation, hiss och renovering av badrum.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DGF) i distrikt Väst.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Renovering av kaj i Göteborg
Projektet avser renovering av kaj. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Vägmarkering inom distrikt Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-03-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet omfattar ombyggnad av 3800 kvadratmeter kontor samt nya fasader. Lokalerna kommer förutom showroom även innefatta kontor, konferens och plats för utveckling och försäljning.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Beslut saknas. Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Omläggning av konstgräsplaner i Göteborg
Avser omläggning av Hedens konstgräsplaner 3, 4, 5 & 6. Uppskattad kostnad.
Renovering av p-hus och tillbyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser renovering av parkeringshus och tillbyggnad av två hus med 13 lägenheter.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. och byte av räcken runt "torget" samt anläggande av ny markbeläggning och ny belysning.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Hisings Backa, Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av Backaskolan som ska anpassas från F-5 till F-6 skola. Hus A kommer att tillgänglighetsanpassas samt att byggas om. Man kommer att bygga ett nytt Hus B med matsal, klassrum och administrationslokaler. Hus C kommer att tillgänglighetsanpassas och byggas om samt installation av en utvändig hiss. Hus D kommer att byggas om från matsal till träslöjdslokaler. Skolan ska rymma ca 350-380 elever.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Ombyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Planer finns på att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbygga en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca: 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el m.m.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av ny hotelldel i 3 våningsplan med entrédel, reception, lounge, matsal för 100 personer, hiss och 7 stycken hotellrum.
Ombyggnad av äldreboende i Västra Frölunda
Avser ombyggnad av äldreboende som omfattar tillgänglighetsanpassning, relining av avlopp samt stambyte och nya ytskikt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Plansprängning och terrassering inför exploatering i Göteborg
Avser plansprängning och terrassering av mark inför kommande exploatering.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter. Byggstart tidigast 2017.
Ombyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré, nya hiss mm i museet.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.
Underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av hoppskydd på hängbro.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Ombyggnad av kontorshus
Avser relining.
Ombyggnad av administrationslokal i Göteborg
Avser ombyggnad av administrationsbyggnaden på Chalmers. Administrationsbyggnaden ska förenas med ett sammanträdesrum som bildar en port från norr in på området. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 1
Avser stambyte, renovering av badrum samt ny FTX-ventilation i 48 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2019.
Brandgasentilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.
Ombyggnad av sängbutik i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av sängbutik.
Ombyggnad teater i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av teater.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med ca 1500 kvm kontor. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av Medicin Teknik Sahlgrenskas befintliga verkstad och anpassning av isoptonintaget.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser totalrenovering av alla ytskikt samt byte av belysning i storkök. Man kommer även att byta brunnar och göra el och VVS-installationer.
Rensning och injustering av luftbehandlingssystem för Familjebostäder i Göteborg AB
Avser åtgärder, rensning- och injustering av luftbehandlingssystem av Familjebostäder i Göteborgs lägenheter och lokaler. Uppskattad kostnad.
Tele och säkerhetstekniska installationer vid Västlänken
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Tankbeläggning i distrikt Göteborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DG21-2018.
Drift och underhåll av VA/Vent i Region Väst
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.
Upphandling av växelmaterial till spårvagnsbana, Göteborg
Avser leverans av växelmaterial till spårvagnsbanan i Göteborg.
Ombyggnad till butik i resecentrum, Göteborg
Avser ombyggnad för en ny Västtrafik-butik på plan 1 Hus A i Gamlestaden Resecentrum.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Upphandling av konsult för handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Avser framtagande handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Ombyggnad av entreér och korridorer i hantverkshus, Göteborg
Avser ombyggnad av entréer och korridorer i Hantverkshuset Stampen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Enkelt avhjälpta hinder i Göteborg
Område 1: Västra Hisingen, Lundby, Angered och Östra Göteborg. Ca 400 fastighets-objekt. Område 2: Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné, Centrum. Ca 300 fastighets-objekt.
Delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt i Västra Götalands län
Konsultuppdrag som delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt för Investering Väst enhet 2, Västra Götalands län.
Nybyggnad av pelletspanna samt ombyggnad av värmesystem i Göteborg
Denna entreprenad avser en till- och ombyggnad av uppvärmningssystemet. Entreprenaden omfattar: Ny pelletscentral, Om- och tillbyggnad av närvärmekulvertnät, Om- och tillbyggnad undercentraler, Rivning av befintlig pelletspanncentral.
Rivning av skola i Västra Frölunda, Göteborg
Matsal och gymnastiksal på Munspelsgatan 6 i Göteborg ska rivas för att ge plats till en ny grundskola som benämns ”Nya Slottbergsskolan”. I entreprenaden ingår också att förlägga nya ledningar mellan Munspelsgatans förskola och Hus A.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Renovering tak, fasad och fönster Hovåsskolan i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, fönster och tak på Hovåsskolan. Skolan kommer att vara i drift under entreprenadtiden.
Ombyggnad av annex i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av fd stallbyggnaden Annexet.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning/invändig renovering av ca 60-70 rum på Geovetarcentrum.
Till - och ombyggnad av befintlig butik.
Kommer att göra en tillbyggnad på den befintliga Ica butiken. Samt ny entre.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till fem lägenheter, samtliga lägenheter får nya inglasade uteplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart oviss.
Ombyggnad till kryssningsterminal Stigbergskajen, Göteborg
Avser ombyggnad av lokal till kryssningsterminal som passagerare passerar genom vid anlöp. Kryssningslokalen innehåller butik, förråd, pentry, och ankomsthall. Avser även åtgärder i kontorslokaler för angränsande hyresgäst.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad till samlingslokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från kontor till mötesplats för ungdomar och seniorer. 2 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 5 nya lägenheter och renovering av 13 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, Entreprenad 2
Projektet avser renovering av 6 hissar i flerbostadshus på Grevegårdsvägen 34, 40, 56 och 64 med option på Grevegårdsvägen 8, 14, 20, 32, 70, 84, 176 och 194.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Göteborg, Entreprenad 1
Projektet avser renovering av 8 hissar i flerbostadshus på Markmyntsgatan 7, 9, 11, 13, 15, 17, Parkgatan 6 och Nya Allén 3. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Upphandling av tekniska konsulttjänster för genomförandestudie, Göteborgs Stad
Syftet med uppdraget är att göra en genomförandestudie för utbyggnad och ombyggnad av gatuanläggningar på allmän plats och angränsande kvartersmark i samband med ny detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan.
Ombyggnad av ventilation på värmeverk
Avser ombyggnad av luftbehandlingsanläggning på Renovas avfallsvärmeverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anbud på växelmaterial till projekt Älvsborgsplan, Göteborg
Avser leverans av växelkomplex till ett reinvesteringsprojekt på spårvägsbanan i Göteborg.
Ramavtal avseende arkitekttjänster för Liseberg AB
Avser ramavtal avseende tekniska konsulter - arkitekttjänster för Liseberg AB. Uppdragen omfattar förstudie, program, projektering, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 6
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Upprustning av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö på gård samt belysningsanläggning på gård och vid entréer. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gårdsbjälklag vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gårdsbjälklag ovan lokaler och nya cykelförråd och soprum.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsarbetare och entreprenadmaskiner i Göteborg
Finns möjlighet till förlängning, kan ske med en eller flera leverantörer.
Ramavtal avseende ramavtal fiberinfrastruktursupport i Göteborgs hamn
Planerad avtalsstart är preliminärt 2018-01-18. Ramavtalets planerade avtalsperiod är 8 år. Ramavtalet löper dock minst i 4 år. Efter 3 år har Beställaren möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid av 12 månader.
Upprustning av utemiljöer i Göteborg
Projektet avser upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.
Spårbyte Högsbogatan i Göteborg
Avser utbyte av räl längs en sträcka mellan hållplatserna Högsbogatan och Bokekullsgatan på spårvägsbanan i Göteborg. I arbetena ingår bl.a. urschaktning, betonggjutning mellan sliprar,anläggning av ny asfalt samt anläggning av nya pollare och plattor vid övergångar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: