Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Ombyggnad av Hisingsleden, södra delen-Halvors länk

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg

Nybyggnad av planskild trafikplats, Sörredsmotet

Anläggningsövervakning vid Västlänken

Utförande av varmmassabeläggning i distrikt Göteborg

Tillbyggnad av kontor i Göteborg

Ombyggnad av Slakthusmotet vid väg E45

Om- och tillbyggnad av skola

Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg

Renovering samt nya vindslägenheter i flerbostadshus i Högsbo

Upprustning av lokalnät, Paket Västkusten, för Ellevio

Flytt och återetablering av träd längs Västlänken

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg

Ombyggnad till idrottsanläggning på Lindholmen

Byte av centrifuger, Ryaverket

Ombyggnad av vindslägenhet i Göteborg

Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland

Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg

Utförande av tankbeläggning i region Väst

Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Kville

Ombyggnad av vind i Göteborg

Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg

Flytt av P-arken i Göteborg

Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered

Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg

Tillbyggnad av kontor och tennisbanor i Göteborg

Rivning av p-hus och tillbyggnad av flerbostadshus i Bergsjön

Tillbyggnad av lager i Göteborg

Ombyggnad av vind till lägenheter i Göteborg

Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg

Ombyggnad av ställverk i Göteborg

Ombyggnad av arkiv i Göteborg

Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg

Påbyggnad av punkthus i Göteborg

Nya ytbeläggningar på kajer i västra Eriksberg, etapp 2

Nya ytbeläggningar på kajer i västra Eriksberg, etapp 3

Nya ytbeläggningar på kajer i västra Eriksberg, etapp 4

Nya ytbeläggningar på kajer i västra Eriksberg, etapp 5

Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg

Ombyggnad av industrihus i Göteborg

Underhållsarbeten vid kaj i Göteborg

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg

Ombyggnad av skollokaler i Göteborg

Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg

Ombyggnad av bibliotek och medborgarkontor i Angered

Ombyggnad av dagvattenledning i Göteborg

Ombyggnad till renrum för APL Apotek Produktion & Laboratorier, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg

Omläggning av spårväg vid Östra Hamngatan i Göteborg

Rivning av fastigheter längs Västlänken

Uförande av kanalisation och markarbeten i Backa, Göteborg

Tillbyggnad av driftrum mm för fjärrkyla i Göteborg

Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg

Ombyggnad lokaler i Göteborg

Ombyggnad i kontorshus i Göteborg

Ombyggnad i kyrka i Göteborg

Ombyggnad av restaurang i Göteborg

Reparation av fogar vid spårväg/gata i Gamlestaden, Göteborg

Tillbyggnad av industrihus på Sandarna, Göteborg

Ombyggnad av kontor i Göteborg

Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg

Ombyggnad av bad i Göteborg

Utökning av ventilationsaggregat mm i verksamhetslokaler, Göteborg

Gestaltning av process och rum för Jubiliumsparken i Göteborg

Ny kylanläggning på ishall i Göteborg

Ombyggnad av gårdsbjälklag vid flerbostadshus i Göteborg

Till- och ombyggnad av kontor i Göteborg

Upprustning av utemiljö i bostadsområde i Göteborg

Ombyggnad av vårdcentral i Göteborg

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus i Göteborg

Reinvestering av trafikkameror mm i Götatunneln

Trafikomläggningar längs Västlänken

Underhåll av bro 14-106-1 Stenungsbron i Västra Götaland

Tillbyggnad av klubbhus i Göteborg

Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1

Intresseanmälan ramavtal avseende tekniska konsulter, Göteborg

Utvändig ombyggnad av butikslokaler i Göteborg

Om- och tillbyggnad av butik i Göteborg

Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg

Tillbyggnad av restaurang i Göteborg

Rivning av skola i Göteborg

Upprustning av vattenlek i park i Kortedala

Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg

Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg

Utökning av pendelparkering i Göteborg

Rivning av parkeringshus i Göteborg

Räl- och slipersbyte i Kortedala - Bergsjön

Slamavvattning, Ryaverket

Tillbyggnad av parkeringshus i Göteborg

Upprustning av utemiljö i Kortedala

Ombyggnad av annex i Göteborg

Energibesparingsåtgärder på skola i Göteborg

Modernisering av ställverk, kontrollanläggning mm vid värmecentral i Göteborg

Nya släckskikt vid K20 Blixtås i Göteborg

Komplettering av GC-bana, Stora Arödsgatan, Hisings Backa

Grundbevarande åtgärder på Brew House i Göteborg

Rivning av marin plattform på Lindholmen, Göteborg

Byte av styrapparater till trafiksignaler, Göteborgs kommun

Byggledare till Olskroken

Installation av automatluckor vid avloppsreningsverk, Göteborg

Upphandling av biträdande delprojektledare till Marieholmsförbindelsen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: