Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Färgelanda

Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Om- och tillbyggnad av skola i Färgelanda
Avser om- och tillbyggnad av gymnastiksal på Högsäters skola.
Asfaltering runt Björnhuset i Färgelanda kommun
Avser asfaltering av ca 2400 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Färgelanda
Bygglov - ombyggnad av två lokaler till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Färgelanda
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus med altantak.
Ombyggnad av väg 172 i Ödeborg
Avser pendelparkering, ITS lösning och GC-passage vid Ödeborgs kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: