Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Färgelanda

Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.

Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.

Ombyggnad av väg 172 i Ödeborg
Avser pendelparkering, ITS lösning och GC-passage vid Ödeborgs kyrka.

Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält Färgelanda.

Tillbyggnad av skärmtak i Färgelanda
Bygglov - tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av förskola i Färgelanda
Bygglov - ändrad användning från hotell- och konferensanläggning till lokaler för barnomsorg. Eventuellt mindre målningsarbeten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: