Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Färgelanda

Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.
Snöröjning inom Färgelanda kommun
Avser snöröjningstjänster inom Färgelanda kommun.
Om- och tillbyggnad av brandstation högsäter i Färgelanda
Planer finns för om- och tillbyggnad av brandstation men bl.a omklädningsrum. Uppskattad byggstart.
Rivning av enbostadshus i Färgelanda
Anmälan - rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: