Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Färgelanda

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Dalsland

Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.

Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata.

Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.

Om- och tillbyggnad av skola i Färgelanda
Avser om- och tillbyggnad av gymnastiksal på Högsäters skola.

Tillbyggnad av hembygdsgård i Färgelanda
Bygglov - tillbyggnad av torps bygdegård med hiss, funktionsanpassning toalett samt handikapparkering.

Ombyggnad av väg 172 i Ödeborg
Avser pendelparkering, ITS lösning och GC-passage vid Ödeborgs kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: