Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falköping

Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.

Ombyggnad av förbehandlingsanläggning för matavfall vid biogasanläggning i Hulesjön
Entreprenaden omfattar maskininstallationsarbeten för att uppföra en ny förbehandlingsutrustning på biogasanläggningen vid Hulesjön, Falköping. Den nya förbehandlingen ska bestå av en kross som grovkrossar materialet, ett transportband/skruvtransport, magnetavskiljning av metall samt en finkross/kvarn. En transportör för avskilt rejekt från finkrossen/kvarnen ska också ingå.

Om-,till och nybyggnation samt rivning i Falköping
Entreprenaden omfattar om- till- och nybyggnation samt rivning. Hus 9; ombyggnad till vårdavdelning samt ombyggnad för nytt intag, kontor läkare/behandlingsrum. Samt ombyggnation av källare med utrymmen för personal, tvättstuga m.m. Hus 7; totalrenoveras och byggs om och byggs till för administrativa lokaler. Nybyggnad av carport. Nybyggnad av garage och kontor för driftpersonal och källsorteringsrum samt flytt av reservkraft till denna byggnad. Samt åtgärder av mark; ny infart, anpassning samt ny parkering med nytt nyckelhus, åtgärder besöksparkering m.m. Ny bergvärmeanläggning för hus 9 och 7. Hus 28 rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Upprustning av gator i Centrum i Falköping
Avser upprustning av gator i centrum.

Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Ålleberg center
Objektet är beläget i Falköpings kommun, strax söder om centralorten Falköping vid väg 46, som leder till Ulricehamn. Objektet, som ligger i korsningen mellan Agnesstadsgatan och enskild väg som leder igenom det framtida handelsområdet, ligger cirka 100 meter sydöst om cirkulationsplats på väg 46/47. Området kallas Ålleberg center.

Tillbyggnad av lager, magasin i Falköping
Avser tillbyggnad av lager på 1280 kvm.

Ombyggnad av torgyta i Falköping
Projektet avser ombyggnad av torgyta i Falköpings centrum.

Förtätning och utbyggnad av fibernät i Falköping
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.

Ombyggnad av förskola i Falköping
Avser ändrad användning från kyrklig verksamhet till förskola.

Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov nybyggnad av sprinklertank i industri- och lagerbyggnad.

Ombyggnad av cafeteria i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till caféverksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: