Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Falköping

Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser ändring/ ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av förbehandlingsanläggning för matavfall vid biogasanläggning i Hulesjön
Entreprenaden omfattar maskininstallationsarbeten för att uppföra en ny förbehandlingsutrustning på biogasanläggningen vid Hulesjön, Falköping. Den nya förbehandlingen ska bestå av en kross som grovkrossar materialet, ett transportband/skruvtransport, magnetavskiljning av metall samt en finkross/kvarn. En transportör för avskilt rejekt från finkrossen/kvarnen ska också ingå.
Om-,till och nybyggnation samt rivning i Falköping
Entreprenaden omfattar om- till- och nybyggnation samt rivning. Hus 9; ombyggnad till vårdavdelning samt ombyggnad för nytt intag, kontor läkare/behandlingsrum. Samt ombyggnation av källare med utrymmen för personal, tvättstuga m.m. Hus 7; totalrenoveras och byggs om och byggs till för administrativa lokaler. Nybyggnad av carport. Nybyggnad av garage och kontor för driftpersonal och källsorteringsrum samt flytt av reservkraft till denna byggnad. Samt åtgärder av mark; ny infart, anpassning samt ny parkering med nytt nyckelhus, åtgärder besöksparkering m.m. Ny bergvärmeanläggning för hus 9 och 7. Hus 28 rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager, magasin i Falköping
Avser tillbyggnad av lager på 1280 kvm.
Tillbyggnad av skola i Falköping
Avser tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av terminalspår på Brogärdet i Falköping
Mark-, spår-, kontaktlednings- och övriga anläggningsarbeten vid nybyggnad av terminalspår.
Förtätning och utbyggnad av fibernät i Falköping
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontor och lager till hotell och butikslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning frånlokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av affärslokal, ica maxi. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Avser ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kyrkogård i Falköping
Bygglov iordningställande av framtida gravmark på s:t olofs kyrkogård.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov nybyggnad av sprinklertank i industri- och lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: