Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Falköpings kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Källeryd
Detta är etapp 2 av sträckan Laxå-Göteborg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser ändring/ ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser att bygga förändringar av gator och allmänna ytor på grund av detaljplaneförändringar samt angöringsgator till nya byggnader.
Installation av el-filter i kraftvärmeverk i Falköping
Avser ett nytt elfilter placerat utomhus samt rökgaskanaler före och efter filter.
Ombyggnad av korsning mellan väg 46/2859 i Torbjörntorp
Två förskjutna trevägsskäl ska byggas, två vänstersvängkörfält, ett i varje korsning.
Ny reservkraft vid gruppbostad i Gudhem, Falköping
Avser ny reservkraftsanläggning på Gudhemsgården i Falköping.
Tillbyggnad av verkstad i Falköping
Bygglov tillbyggnad av befintlig verkstad.
Tillbyggnad av lokstall i Falköping
Bygglov tillbyggnad av tågservicehall samt nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillskapande av 7 nya lägenheter i flerbostadshus med 50 lgh.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av vårdbostad i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till lss boende.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- lager.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov iordningställande av personalparkering.
Ombyggnad av idrottsplats i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av idrottsanläggning.
Rivning av industrihus i Falköping
Avser rivning av industrihus samt sortering av avfallet.
Underhåll av bro över järnväg vid Smedby
Smedby km 8+230. Renovering räcke, fogning, slitlager mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: