Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Dals-Ed

Ombyggnad av busstation och parkering i Ed
Avser ombyggnad av busstationen samt pendelparkering.
Ombyggnad av bro över Rölandaån vid Gesäters kyrka
Ny träöverbyggnad, erosionsskydd, kon mm.
Korsningsåtgärder vid väg 164/2183 vid Ed
Nytt vänstersvängfält, breddning av väg 164.
Rivning av enbostadshus i Ed
Rivningslov för rivning av brandskadat enbostadshus.
Rivning av automatstation i Ed
Rivningslov för rivning av fd. st1 automatstation (inkl. drivmedelsinstallationer, skärmtak, skyltar).
Tillbyggnad av förråd i Ed
Bygglov för nybyggnad av materialfickor och tillbyggnad av komplementbyggnad vid töftedals kyrka.
Tillbyggnad av fritidshus i Ed
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus/lägenhet med uterum.
Tillbyggnad av kallförråd i Ed
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd vid dals-eds kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: