Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borås

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.

Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler.

Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.

Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7. Byggstart tidigast kvartal 2 2017.

Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.

Tillbyggnad av badhus i Borås
Avser tillbyggnad av badhus. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. 16 mkr 2017 och 17,7 mkr 2018.

Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.

Ombyggnad av grundskola i Borås
Avser ändring av planlösning i grundskolebyggnad på ca 2000-2500 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.

Ombyggnad av Seglora kyrka
Projektet avser invändig ombyggnad av kyrka.

Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus.

Byte av luftbehandlingsaggregat på sjukhus i Borås
Avser utbyte av ventilationsaggregat i sjukhus, byggnad 45.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.

Om- och tillbyggnad av kontor i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontorshus.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ändring av planlösning och installation av ventilation och brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärs-/kontorshus och garage (spolplatta och miljöstation).

Ombyggnad till tandvårdsklinik i Borås
Projektet avser ombyggnad av industrilokal till tandvårdsklinik, nytt trapphus med hiss, en ny handikapp parkeringsplats och stödmur och räcken.

Ombyggnad för nya kontorslokaler i Borås
Avser ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av kontorslokaler i Borås
Avser renovering av kontorslokaler.

Ombyggnad av teater i Borås
Avser ombyggnad av planlösning i teaterlokal.

Ombyggnad av kontor i Borås
Avser ombyggnad av utbildningslokal och personallokal.

Ombyggnad av radiohus i Borås

Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-796-1, 15-797-1 och 2.

Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-802 och 15-803.

Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tvättning och bättringsmålning av bro över Rångedalaån
Utförande av tvätt och bättringsmålning på bro 15-1418-1 (västra bron) och 15-1418-2 (östra bron) över Rångedalaåns dalgång.

Tillbyggnad av skola i Fristad, Borås
Avser tillbyggnad på ca 200m2 bestående av 2 nya lektionssalar samt del av uppehållsyta. Ombyggnad av befintlig yta, ca 150m2, till fläktrum, WC, uppehållsyta samt ny entré.

Upprustning centrummiljöer i Borås
Avser upprustning av centrummiljöer.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av församlingshus i Borås
Avser renovering av församlingshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Renovering av lekplatser i Borås
Entreprenaden omfattar renovering av tre stycken lekplatser: Peppargården på Sörmarken, Björkdalsvägen i Sjömarken och Brämhults Torg på Brämhult.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av vårdlokaler (tandläkarmottagning) till studentlägenheter.

Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning från verkstad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och fasadändring.

Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, lager och industribyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till selfstorage.

Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av bingolokal till restaurang i affärs/kontors/flerbostadshus.

Rivning av affärshus i Borås
Invändiga rivningsarbeten av lokal (industri, affär/kontor).

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av bärande konstruktion, ventilation och planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser (bygg-)anmälan för ändring av brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser (bygg-)anmälan för ändring av bärande konstruktion.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av förskola i Borås
Avser ändrad verksamhet från kontor till förskola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus/ändrad använding från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Tillbyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Tillbyggnad av skola i Borås
Avser tillbyggnad av skola.

Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser för tillbyggnad av en balkong.

Rivning av klubbhus i Borås
(rivnings-)anmälan för rivning (efter brand) av klubblokal.

Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser plåtinklädnad av en vägg på affärshus.

Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage.

Tillbyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontor (2021-10).

Tillbyggnad av sjukhus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för upprättande av tillfälliga paviljonger vid sjukhuset (tom 2020-03-31).

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till studentbostäder.

Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skola till enfamiljsbostad till och med 2018-10-31.

Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Ändring av brandskydd i specialbostäder HVB-hem.

Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Ändring av ventilation och installation av nytt wc.

Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av förrådsyta till kontor i kontorshus.

Ombyggnad av enbostadhus i Borås
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av garage till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus Broskskivlingen 7,Famnen 3.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokaler (skärmtak).

Tillbyggnad av kursgård i Borås
Bygglov för tillbyggnad av vindfång (vid entré) på kursgård.

Ombyggnad av bensinstation i Borås
Installation av oljeavskiljare för dagvatten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av affärslokaler till en lägenhet.

Utförande av OVK-besiktning i fastigheter i Borås stad

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: