Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borås

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till skola och gym på ca 9000 kvm.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 33 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser påbyggnad av befintligt affärshus med ny kontorslokal.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av efter brand i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Ombyggnad till butik i Borås
Avser ombyggnad till Västtrafikbutik inne i Borås resecentrum. Den nya butiksytan omfattar butiksyta, pentry, personalyta samt WC/Dusch.
Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Upprustning av torg och gator i Borås
Avser ombyggnad av torg och anslutande gator i Norrby stadsdel.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utbyte av hissar inom vård- o. kontorslokaler i Borås
Utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum samt rivning av 1 st hiss. Befintliga sängtransporthissar ska bytas ut till personhissar på Solhem Borås. Hissarna betjänar både administrativa lokaler och lokaler för öppenvård. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av fyra linhydraul hissar.
Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal (butik) till lägenheter i affär/kontor/flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum och lokal till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärs- och industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus (restaurangdel).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och rivningslov.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt skyltanordning ( leos lekland ).
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skola i Borås
Avser rivning av skola.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning (skateboardhall).
Ombyggnad av bensinstation i Borås
(bygg-)anmälan för installation av oljeavskiljare ( drivsmedelanlägning).
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Borås
(bygg-)anmälan för nyinstallation/byte av ventilation på anstalt/kriminalvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av polisstation i Borås
(bygg-)anmälan för tillbyggnad av polishus (rastgård).
Ombyggnad av industrihus i Borås
(bygg-)anmälan för uppförande av entrésolplan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av brandskydd i kontor.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av planlösning i affärs- och kontorshus ( och ventilation ).
Ombyggnad av industrihus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation, vatten och avlopp. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillfällig åtgärd t o m 2017-12-31 av affärshus ( tillfällig vägg för sanering samt skyltning ).
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av sophus i Borås
Bygglov för påbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus (fläktrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (5 takkupor).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lokal till skolverksamhet.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Avser ändrad användning och fasadändring av lagerbyggnad till idrott.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang/pizzeria.
Ombyggnad av servering i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till serveringslokal i flerbostadshus/affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till tillfälligt boende.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av skola i Borås
Rivningslov för rivning av skola.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus (t.o.m. 2022-09-28).
Ombyggnad av utbildningslokal i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor till utbildningslokal t o m 2022-09-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: