Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser påbyggnad av befintligt affärshus med ny kontorslokal.
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal (butik) till lägenheter i affär/kontor/flerbostadshus.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning (skateboardhall).
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av fyra linhydraul hissar.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Projektet avser rivning av flerbostadshus i fyra huskoppar som är sammanbundna i en fastighet inklusive en källare samt markåterställning efter rivningsarbetet. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Nybyggnad av studieverkstad vid gymnasium i Borås
Avser byggnad av studieverkstad vid Sven Erikssonsgymnasiet i Borås.
Radonmätningar i fastigheter, Borås stad
Avser radonmätningar i 15 fastigheter för Lokalförsöjningsförvaltningen, Borås stad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för nybyggnad av vågbyggnad för bränsletransporter till kraftvärmeverk.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärs- och industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av butik till två bostäder i affärs- och flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Installation av ventilation, brandskydd med mera.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (stambyte och badrumsrenovering).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt skyltanordning ( leos lekland ).
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till 5 st lägenheter.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till gym samt ny skyltanordning.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang/pizzeria.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till tillfälligt boende.
Ombyggnad av klubbhus i Borås
Bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av sportstuga bergdalens ik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av garage i Borås
Rivning av garage.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av skola i Borås
Rivningslov för rivning av skola.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus (t.o.m. 2022-09-28).
Ombyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av utbildning/industribyggnad till skola (t o m 2032-10-31).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (5 takkupor).
Ombyggnad av fritidshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av bensinstation i Borås
(bygg-)anmälan för installation av oljeavskiljare ( drivsmedelanlägning).
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Borås
(bygg-)anmälan för nyinstallation/byte av ventilation på anstalt/kriminalvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 1 balkong).
Tillbyggnad av polisstation i Borås
(bygg-)anmälan för tillbyggnad av polishus (rastgård).
Ombyggnad av industrihus i Borås
(bygg-)anmälan för uppförande av entrésolplan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av garage i Borås
(bygg-)anmälan för ändrad användning av garage.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av planlösning i affärs- och kontorshus ( och ventilation ).
Rivning av villa i Sandared, Borås
Avser rivning av villa i Borås.
Ny vågbyggnad vid återvinningsentral i Borås
Avser uppförande av en vågstation för vägning, analys samt registrering av inkommande och utgående transporter.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter i Borås
Avtalslängd är 24 månader efter undertecknande av avtal, med möjlighet för kommunen till förlängning i maximalt 12 månader.
Dräneringsarbeten på skola i Borås
Avser omläggning av dag- och dräneringsledningar samt tilläggsisoleringsockel på Trandaredskolan.
Blästring av yta i parkeringshus, Nybro
Avser att byta ytskikt på plan 2 (mellanplanet).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: