Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borås

Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler, samt nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2017.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser renovering av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 33 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av affärslokaler och uppförande av skylt.
Ombyggnad av logistikterminal i Borås
Avser ombyggnad av logistikterminal.
Ombyggnad av folktandvård i Borås
Avser ombyggnad för tandläkarmottagning i ett plan (plan 3) om ca 500 m².
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Ombyggnad till butik i Borås
Avser ombyggnad till Västtrafikbutik inne i Borås resecentrum. Den nya butiksytan omfattar butiksyta, pentry, personalyta samt WC/Dusch.
Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Bro 15-796-1 och bro 15-796-2 över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan i tpl Brodal och Bro 15-797-1 över Tårpilsgatan i tpl Brodal på väg 40 i Borås. Utbyte av lager.
Hissombyggnader Solhem i Borås
Avser utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Borås stad
Avser ändrad användning av kontor.
Upprustning av torg och gator i Borås
Avser ombyggnad av torg och anslutande gator i Norrby stadsdel.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Utbyte av hissar inom vård- o. kontorslokaler i Borås
Utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum samt rivning av 1 st hiss. Befintliga sängtransporthissar ska bytas ut till personhissar på Solhem Borås. Hissarna betjänar både administrativa lokaler och lokaler för öppenvård. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till skola och gym på ca 9000 kvm.
Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av bostadshus och tre andra byggnader, röjning och bortforsling av lösöre och skräp från tomten samt avjämning och ev. uppgrusning av markytor där byggnader stått.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärshus och ny skyltanordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation av flerbostadshus.
Rivning av skola i Borås
Avser rivning av skola.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning (skateboardhall).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus (restaurangdel).
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang/pizzeria.
Ombyggnad av skola i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum och lokal till lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av affärshus i Borås
Rivningslov för rivning av affärslokaler.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage (pga brand).
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage/växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till lss boende.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad och påbyggnad av kontorshus (lasthus). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillfällig åtgärd t o m 2017-12-31 av affärshus ( tillfällig vägg för sanering samt skyltning ).
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av banklokal till affär, showroom och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad (skärmtak).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Borås
Bygglov för ändrad användning av torrdass till handikapptoalett och förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för nybyggnad av ny provbana.
Tillbyggnad av sophus i Borås
Bygglov för påbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av garage i Borås
Bygglov för påbyggnad/tillbyggnad av enbostadshus (uterum ovanpå garage).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus (fläktrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lokal till skolverksamhet.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Avser ändrad användning och fasadändring av lagerbyggnad till idrott.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(Bygg-)Anmälan för rivning av takstolar efter brand samt montering av nya takstolar på affärslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av brandskydd i kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus (rivning av källarväggar).
Ny lekutrustning till förskolor/skola i Borås
Entreprenaden omfattar leverans och montage av lekutrustning till Melltorps förskola, Sjömarken, Björkgårdens förskola, Sjömarken samt Sandaredsskolan, Sandared.
Asfaltering av gårdar vid flerbostadshus i Borås
Projektet avser asfaltering av gårdar vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: