Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borås

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.

Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.

Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler, samt nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.

Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.

Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.

Ombyggnad av logistikterminal i Borås
Avser ombyggnad av logistikterminal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.

Ombyggnad av folktandvård i Borås
Avser ombyggnad för tandläkarmottagning i ett plan (plan 3) om ca 500 m².

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Avser ändring av bageri till studentbostäder.

Ombyggnad av Seglora kyrka
Projektet avser invändig ombyggnad av kyrka.

Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.

Byte av luftbehandlingsaggregat på sjukhus i Borås
Avser utbyte av ventilationsaggregat i sjukhus, byggnad 45.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.

Ombyggnad till butik i Borås
Avser ombyggnad till Västtrafikbutik inne i Borås resecentrum. Den nya butiksytan omfattar butiksyta, pentry, personalyta samt WC/Dusch.

Ombyggnad av bro över Munkån i Fristad

Ställverksbyte i Borås

Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.

Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärs-/kontorshus och garage (spolplatta och miljöstation).

Ombyggnad till tandvårdsklinik i Borås
Projektet avser ombyggnad av industrilokal till tandvårdsklinik, nytt trapphus med hiss, en ny handikapp parkeringsplats och stödmur och räcken.

Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.

Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.

Hissombyggnader Solhem i Borås
Avser utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum.

Ombyggnad av teater i Borås
Avser ombyggnad av planlösning i teaterlokal.

Ombyggnad av radiohus i Borås
Avser ombyggnad av radiohus på ca 800 kvm.

Ombyggnad av kontor i Borås
Avser ombyggnad av utbildningslokal och personallokal.

Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.

Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Bro 15-796-1 och bro 15-796-2 över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan i tpl Brodal och Bro 15-797-1 över Tårpilsgatan i tpl Brodal på väg 40 i Borås. Utbyte av lager.

Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tvättning och bättringsmålning av bro över Rångedalaån
Utförande av tvätt och bättringsmålning på bro 15-1418-1 (västra bron) och 15-1418-2 (östra bron) över Rångedalaåns dalgång.

Tillbyggnad av skola i Fristad, Borås
Avser tillbyggnad på ca 200m2 bestående av 2 nya lektionssalar samt del av uppehållsyta. Ombyggnad av befintlig yta, ca 150m2, till fläktrum, WC, uppehållsyta samt ny entré.

Upprustning centrummiljöer i Borås
Avser upprustning av centrummiljöer.

Ombyggnad av skola i Borås
Avser renovering av skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.

Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av bostadshus och tre andra byggnader, röjning och bortforsling av lösöre och skräp från tomten samt avjämning och ev. uppgrusning av markytor där byggnader stått.

Renovering av lekplatser i Borås
Entreprenaden omfattar renovering av tre stycken lekplatser: Peppargården på Sörmarken, Björkdalsvägen i Sjömarken och Brämhults Torg på Brämhult.

Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till gym.

Ombyggnad av skola i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola.

Ombyggnad av skola i Borås
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning från verkstad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av skola i Borås
Bygglov för ny-,om- och tillbyggnad av skola.

Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus och ny skyltanordning.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärslokaler och uppförande av skylt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av banklokal till affär, showroom och kontor.

Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av bingolokal till restaurang i affärs/kontors/flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och fasadändring.

Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av kyrka i Borås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av kyrka.

Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad och påbyggnad av kontorshus (lasthus).

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Borås stad
Avser ändrad användning av kontor.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av skola i Borås
Avser ombyggnad av ventilation inför ändrad användning.

Ombyggnad av affärshus i Borås
(Bygg-)Anmälan för rivning av takstolar efter brand samt montering av nya takstolar på affärslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation av flerbostadshus.

Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser (bygg-)anmälan för ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av industrihus i Borås
Ändring av bärande konstruktion, ventilation, brand och sprinkler i industribyggnad.

Rivning av skola i Borås
Rivningslov för rivning av skola.

Rivning av bensinstation i Borås
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.

Rivning av bensinstation i Borås
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage (pga brand).

Ombyggnad av parkeringsplats i Borås
Rivningslov för rivning av garage (ändrad användning från garage till parkeringsplatser).

Rivning av carport i Borås
Rivningslov för rivning av tak på carport.

Rivning av carport i Borås
Rivningslov för rivning av carport.

Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser för tillbyggnad av en balkong.

Rivning av garage i Borås
(rivnings-)anmälan för rivning av garagelänga.

Rivning av transformatorstation i Borås
anmälan för rivning av anläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus (rivning av källarväggar).

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för avsevärd ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av garage i Borås
Avser ombyggnad av garagelänga.

Ombyggnad av förskola i Borås
Avser ändrad verksamhet från kontor till förskola.

Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser plåtinklädnad av en vägg på affärshus.

Ombyggnad av mark i Borås
Bygglov för utökning av lagergård och marklov.

Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till lss boende.

Tillbyggnad av garage i Borås
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Tillbyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av förråd i Borås
Bygglov för ändrad användning av torrdass till handikapptoalett och förråd.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Ny lekutrustning till förskolor/skola i Borås
Entreprenaden omfattar leverans och montage av lekutrustning till Melltorps förskola, Sjömarken, Björkgårdens förskola, Sjömarken samt Sandaredsskolan, Sandared.

Asfaltering av gårdar vid flerbostadshus i Borås
Projektet avser asfaltering av gårdar vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: