Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Bengtsfors

Ombyggnad av väg 172 vid Ödskölt
Avser stigningsfält vid Ödskölt.
Byggande och tillhandahållande av passivt fibernät i Bengtsfors kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation i Kråkviken-Dalbacka, Gummenäs-Kölviken, Kråkviken-Kallhem, Laxarby-Hult, Ödskölt-Hugeryr samt Bäckefors-Ödebyn.
Sluttäckning av deponi Karls Gärde i Bengtsfors
Avser sluttäckning av avslutad deponi samt iordningställande av uppställningsyta för containrar.
Renovering av bro i Bengtsfors
Renoveringen innebär rivning av befintlig överbyggnad och räcken. Nya kantbalkar av granit, farbana gjuts, nytt räcke samt konsoler för belysningsstolpar monteras.
Ombyggnad till kontor och bostäder i Bengtsfors
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokal till att inrymma kontor och lägenheter, 754 kvm samt nybyggnad av förrådsbyggnad, 193 kvm.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Bengtsfors
Ändrad användning från klädaffär till livsmedelsbutik samt bef port bytes mot dörrparti.
Ombyggnad av matsal i Bengtsfors
Avser renovering av matsal.
Tillbyggnad av skola i Bengtsfors
Tillbyggnad skollokaler med modulbyggnad tidsbergänsat lov.
Rivning av bostadshus och garage i Dals Långed
Omfattar rivning av befintlig byggnad inklusive biytor, totalt 123 m2.
Gångväg runt Sandviksudden
Avser omdisponering av gångväg från Sandviksudden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: