Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Åmål

Ombyggnad till mötesfri landsväg, Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244.

Höjning av plattform vid Åmål station
En ny och högre plattform, flytt av plattformsövergången, bomanläggning, väderskydd och bänkar, belysning, hinderfria gångvägar med ledstråk.

Nytt stigningsfält på väg 164 vid Edsleskog

Ombyggnad av F-6 skola i Åmål
Avser Område A inom Enheten grundskola i Åmål: Södra skolan - Ombyggnad för F – 6 skola för 400 elever samt 70 personal alternativ lokalanpassningar. Detta projekt handlas tillsammans med Område B (1325271), C (1325274) och D (1325276).

Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av industrihus i Åmål
Avser ombyggnad industribyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Åmål
Projektet avser biogas och rötkammare.

Byte belysning på konstgräsplan i Åmål

Ombyggnad av industrihus i Åmåls kommun
Avser ändrad användning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: