Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Alingsås

Ombyggnad av E20 genom Alingsås
E20 byggs om till fyrfältsväg i befintlig sträckning med trafikplatser vid Hedvigsborg, Sveaplan, Götaplan och Kristineholm.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang. Detaljplanearbetet pågår.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor i Alingsås
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor.
Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.
Brunnsparken del 2, i Alingsås
Avser utveckling av en befintlig park, Brunnsparken, i Alingsås stad. Anläggningsarbeten ska utföras för parkväg, brygga i vattendamm, planteringar, ängsyta och sittplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser tillbyggnad av skola.
Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Alingsås
Ändring av marknivå, mur och lekplats. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Alingsås
Tillbyggnad av bygdegård.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av kontor i Alingsås
Rivning av del av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus.
Rivning av industrihus i Alingsås
Rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Rivning av skorstenar samt håltagning i vägg.
Rivning av parhus i Alingsås
Rivning av tvåbostadshus Berghällen 8,18. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av flerbostadshus i Alingsås
Avser rivning av 3 flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser ändrad användning från kontor till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av parhus i Alingsås
Rivning av tvåbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: