Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Alingsås

Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.
Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.
Påbyggnad av evenemangshall med kontor i Alingsås
Avser utbyggnad i befintliga lokaler på övervåningen på 200 kvm till kontor.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.
Ombyggnad av konstgräsplaner i Alingsås
Objektet avser ombyggnad av 2 befintliga fotbollsplaner till konstgräs: Noltorpsvallen och Gerdskenvallen. Gerdskenvallen är belägen på Örnvägen och Noltorpsvallen på Lövskogsgatan, Alingsås. Entreprenaden omfattar även följande optioner: 1. Byte av armaturer på Noltorpsvallen. 2, Utförande av belysningsanläggning Gerdskenvallen samt 3. Förläggning av värmeslingor (uppvärmd plan) Gerdskenvallen.
Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.
Ombyggnad av Stadsskogsgatan
Avser ombyggnad av del av Stadsskogsgatan, busshållplats, cirkulationsplats del av torget, belysning och ledningsarbeten.
Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.
Brunnsparken del 2, i Alingsås
Avser utveckling av en befintlig park, Brunnsparken, i Alingsås stad. Anläggningsarbeten ska utföras för parkväg, brygga i vattendamm, planteringar, ängsyta och sittplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 200 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Avser tillbyggnad av kontor mm med 73 kvm i 2 plan.
Renovering och nyanläggning av skatepark och parkouranläggning i Alingsås
Projektet avser renovering och delvis nyanläggning av skatepark och parkouranläggning på savannen i Alingsås.
Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.
Tillbyggnad av skola i Alingsås
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Alingsås
Avser rivning av 3 flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Alingsås
Tillbyggnad av bygdegård.
Tillbyggnad av förråd i Alingsås
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Alingsås
Tillbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Tillbyggnad av parkering.
Ombyggnad i café och samlingslokal i Alingsås
Projektet avser nya toaletter i café och invändig renovering av samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: