Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Alingsås

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared

Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.

Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende. Byggstart tidigast sommar 2017.

Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared, delen Snipåsvägen
Ombyggnad/förstärkning av befintlig väg med tillhörande ledningsarbeten.

Ombyggnad av konstgräsplaner i Alingsås
Objektet avser ombyggnad av 2 befintliga fotbollsplaner till konstgräs: Noltorpsvallen och Gerdskenvallen. Gerdskenvallen är belägen på Örnvägen och Noltorpsvallen på Lövskogsgatan, Alingsås. Entreprenaden omfattar även följande optioner: 1. Byte av armaturer på Noltorpsvallen. 2, Utförande av belysningsanläggning Gerdskenvallen samt 3. Förläggning av värmeslingor (uppvärmd plan) Gerdskenvallen.

Ny fastbränslepanna vid Sävelundsverket i Alingsås
Projektet kommer att delas upp i två etapper. Etapp 1 innefattar ombyggnad och tillpassning av befintligt rörsystem vid Sävelundsverket. Etapp 2 innefattar uppförande av ny pannbyggnad, montage av ny panna, om- och tillbyggnad av bränslehantering m.m.

Ramavtal avseende konsulter för bostäder i Alingsås
Upphandlingen kommer att omfatta följande objekt och typ av projekt: Äldreboende Bjärkegården, Sollebrunn Om- och tillbyggnad, Äldreboende Brunnsgården, Alingsås Om-, till- och nybyggnad, Flerbostadshus i Brogården, Alingsås Nybyggnad, Flerbostadshus, boenden och äldreboenden Ej specificerade projekt. Avtalsperioden ska vara november 2016 till och med 2018-09-30 (2 år), med möjlig förlängning vid ett eller flera tillfällen under 2 år. Avtalet upphör senast att gälla 2020-09-30.

Ombyggnad till flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 9 lägenheter.

Ombyggnad av äldreboende i Alingsås
Entreprenad för ombyggnad av äldreboenden Ginstgården och Hagagården. Etapp 1 innebär ombyggnad av lokal för dagverksamhet Eternellen och Träffpunkt. Eternellen ska flytta över från Ginstgården. Etapp 2 innebär ombyggnad av plan 1 och 3 i Ginstgården. Objektens läge: Hagagården, Plommonet 15, Noltorp Centrum 8, Alingsås. Ginstgården, Ginsten 1, Ginstgatan 5, Alingsås.

Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.

Ombyggnad av Stadsskogsgatan
Avser ombyggnad av del av Stadsskogsgatan, busshållplats, cirkulationsplats del av torget, belysning och ledningsarbeten.

Upprustning av park i Alingsås Etapp 2
Förslag finns på att utveckla parken till en lekfull oas för föreningsliv, mötesplatser, amfiteater mm. Projektet kommer troligen att indelas i tre etapper.

Ombyggnad cafe i Alingsås Etapp 1
Avser ombyggnation av café, omfattning oklar.

Signalåtgärder på järnväg mellan Bryngenäs-Norsesund-Floda

Ombyggnad av kontor i Alingsås
Avser ändrad planlösning av kontorshus.

Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.

Påbyggnad av evenemangshall med kontor i Alingsås
Avser utbyggnad i befintliga lokaler på övervåningen på 200 kvm till kontor.

Tillbyggnad matsal på skola i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av matsal på skola.

Renovering och nyanläggning av skatepark och parkouranläggning i Alingsås
Projektet avser renovering och delvis nyanläggning av skatepark och parkouranläggning på savannen i Alingsås.

Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Avser tillbyggnad av kontor mm med 73 kvm i 2 plan.

Upprustning av utemiljö, nybyggnad av miljöhus mm i Sollebrunn
Avser upprustning av utemiljö i bostadsområde. I entreprenaden ingår även rivning av två garagebyggnader och uppförande av nytt miljöhus.

Rivning av bageri och panncentral i Alingsås
Avser rivning av f d bageri och panncentral samt återställande av mark inför byggnation av bostäder.

Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av enbostadshus, inklusive transporter och mottagning av avfall. Avgifter för mottagning av avfall och analyskostnader ska ingå i entreprenaden.

Rivning av förskola i Alingsås
Rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av ladugård i Alingsås
Rivning av ladugårdsbyggnad.

Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Strandskyddsdispens för renovering av rörbro.

Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Till- och ombyggnad av brandstation.

Tillbyggnad av hotell i Alingsås
Tillbyggnad av p-hus med hotellbyggnad.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och garage.

Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad i café och samlingslokal i Alingsås
Projektet avser nya toaletter i café och invändig renovering av samlingslokal.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av markanläggning i Alingsås
Ansökan om marklov.

Tillbyggnad av begravningsplats i Alingsås
Utökning av begravningsyta/parkering.

Ombyggnad av gatukök i Alingsås
Ändrad användning av bostad till bostad/gatukök.

Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.

Rivning av affärshus i Alingsås
Avser rivning av affärsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: