Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ale

Nedläggning av reningsverk i Nol
Avser nedläggning av reningsverk.

Ombyggnad av skola i Ale
Projektet avser ombyggnad av skola. Preliminär projektstart 2017. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.

Tillbyggnad av verkstad i Nol
Tillbyggnad av verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av industrihus i Nol
Tillbyggnad av industri och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Ale
Byggnaden på Surte idrottsplats ska konverteras och förses med ett vattenburet radiosystem, nytt ventilationsaggregat, nytt styr- och övervakningssystem.

Ombyggnad av industribyggnad i Nol
Om- och tillbyggnad av fastighet.

Ombyggnad av gruppbostad i Nol
Ändrad användning från öppenvård till HVB.

Utredning av kulturmiljöintressanta byggnader i Nol
Avser byggnadsteknisk utredning av kulturmiljöintressanta byggnader som underlag för detaljplanearbete i området.

Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning enbostadshus med komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: