Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västra Götalands län

Ale (12)
Alingsås (28)
Bollebygd (0)
Borås (72)
Dals-Ed (5)
Essunga (7)
Grästorp (2)
Göteborg (270)
Götene (11)
Hjo (2)
Härryda (14)
Karlsborg (11)
Kungälv (8)
Lerum (19)
Lidköping (24)
Lysekil (11)
Mariestad (16)
Mark (8)
Mellerud (11)
Munkedal (7)
Mölndal (59)
Orust (18)
Partille (15)
Skara (17)
Skövde (43)
Sotenäs (3)
Strömstad (12)
Svenljunga (25)
Tanum (11)
Tibro (7)
Tidaholm (2)
Tjörn (15)
Tranemo (15)
Töreboda (9)
Uddevalla (31)
Ulricehamn (14)
Vara (19)
Vårgårda (11)
Åmål (8)
Öckerö (5)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 966 st.

BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.

Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.

Ombyggnad av mottagningsblocket inkl entré mm i Skövde
Projektet avser ombyggnad av mottagningsblocket inklusive entré samt konferenslokal och restaurang.

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av universitetslokaler.

Ombyggnad av Hisingsleden, södra delen-Halvors länk
Breddning av väg E6.20 Hisingsleden, södra delen och ett nytt mot, Halvors länk i Göteborgs kommun.

Nybyggnad av planskild trafikplats, Sörredsmotet
Objektet är beläget på väg 155, Torslandavägen, vid korsning mellan Torslandavägen och Sörredsvägen i Göteborgs kommun. Entreprenaden omfattar ledningsarbeten vid befintliga Sörredskorsningen med stor spillvattenledning 1 200 mm och vattenledning 800 mm och schakt för Swedegas naturgasledning, ny kanalisation för Skanova, Volvo IT, GENABs: högspänningskablar m.fl. Ny gång- och cykelbana ska anläggas längs hela sträckan. Förberedande arbeten påbörjas under april 2016 av Sefa Anläggning i Bohuslän AB. Huvudentreprenaden påbörjas i januari 2017.

Upprustning av rullbana i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya.

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.

Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.

Om- och tillbyggnad av lägenheter och sporthall i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av 52 lägenheter ovanpå Partillebohallen. Idrottshallen byggs om och får mindre publikkapacitet.

Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.

Utförande av varmmassabeläggning i distrikt Göteborg
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2017-11-12 respektive 2018-11-12.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.

Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnaderna är idag 8-9 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 100 bostadsrättslägenheter i samband med byggnationen total renoveras alla husen. Nybyggnad av länkbyggnader på gården innehållande olika slags lokaler.

Ombyggnad av reningsverk på Österröd, Strömstad
Projektet avser ombyggnad av reningsverk.

Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser renovering/energieffektiviseringsåtgärder av 369 studentlägenheter med bl a stambyte, nya fönster, ny ventilation, hiss och renovering av badrum. Byggstart tidigast januari 2018.

Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler.

Ombyggnad av gymnasieskola i Vara
Avser ombyggnad av gymnasieskola och konserthus.

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Skövde, avd. 45‐48
Ombyggnad av 3st hela våningsplan om vardera ca 3600kvm där varje våningsplan innehåller 2st dubbelvårdsavdelningar samt servicedelar i anslutning till hisshallar. I objektet ingår även ombyggnad av ytterligare ett halvt våningsplan innehållande en dubbelvårdsavdelning och servicedel på ca 2150kvm.

Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.

Ombyggnad till bostäder i Backa, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vårdbyggnad till 112 lägenheter. Entreprenör för gips: TORU Byggmontage AB, Norrgatan 20, 432 41 Varberg, Pontus Flatum tel 070-7103731.

Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.

Till- och omlbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad kontor.

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Avser utbyte av fem transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området.

Renovering samt nya vindslägenheter i flerbostadshus i Högsbo
Projektet avser renovering (stambyte, badrumsrenovering, tillgänglighetsanpassning mm) av 72 lägenheter samt inredning av 5 nya vindslägenheter.

Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Projektet avser trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder för en ny säkrare anslutning till Kungälvsmotet.

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum. Byggstart tidigast 2á halvåret 2017.

Flytt och återetablering av träd längs Västlänken

Utförande av kall/halvvarm beläggning i region Väst

Varm- och värmebeläggningar i distrikt Mariestad och Vänersborg

Vägmarkeringar i distrikt Mariestad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Upprustning av lokalnät, Paket Västkusten, för Ellevio
I entreprenaden för Paket Västkusten ingår bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, sjökabelförläggning, nätstations-, luftlednings- och raseringsarbeten samt tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas i tre entreprenader: Särö-Onsala, Kungsbacka, Göteborgs S skärgård samt Ängås, Orust.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Skövde
Om- och tillbyggnaden ska tillskapa fler hemvister, lokaler för administration, bibliotek, utökat storkök mm. Tillbyggnadens yta beräknas bli ca 2000 m2. Befintlig skolgård ska även anpassas och utökas. Målet är att bygget ska certifieras i miljöklass ”Miljöbyggnad Guld”.

Reparation av Kärratunnlarna i Uddevalla
Objektet avser utbyte av tunnelinklädnad i Uddevallatunnlarna 1 och 2 på Rv 44 samt kabel/ledningsförläggning i och i anslutning till tunnlarna. Diken anpassas för utsläpp av dagvatten till recipient.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning till kontor, tillbyggnad med takkupor och ändring fasad.

Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad till idrottsanläggning på Lindholmen
Projektet avser ombyggnad av befintlig verkstadshall den norra delen av hallen ska iordningställas för Santorsskolan årskurs 7-9. Genom att dela hallen på höjden med ett nytt bjälklag får man två idrottssalar med omklädningsrum. En ny trappa byggs och en hiss ska installeras.

Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7. Byggstart tidigast kvartal 2 2017.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.

Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.

Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.

Ombyggnad till F-3 skola i Vara
Avser ombyggnad av skola med 12 klassrum och ca 240 elever. Kommer även bli ett nytt matlagningskök och även göra om utemiljön.

Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.

Ombyggnad av vindslägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till lägenheter. Även flytt av befintliga vindsförråd till källare.

Om-och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet som idag innehåller 29 lägenheter till ca 40 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter.

Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.

Ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Luftledningar läggs om till kabel i mark på en sträcka av totalt 100 kilometer

Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan.

Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg
Installation av inkrom i ny omformarstation.

Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.

Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.

Tillbyggnad av produktionslokal i Töreboda
Avser tillbyggnad av fabrik.

Utförande av tankbeläggning i region Väst
Avser distrikt Göteborg, Karlstad, Mariestad och Vänersborg. Slutbesiktning senast 2017-11-01.

Tillbyggnad av badhus i Borås
Avser tillbyggnad av badhus. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. 16 mkr 2017 och 17,7 mkr 2018.

Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.

Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.

Ombyggnad till äldreboende i Kulngälv
Projektet avser ombyggnad av fd vårdcentral till 12 lägenheter för äldreboende, renovering av befintlig träffpunkt och administration samt ny passage mellan två avdelningar ska byggas.

Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.

Om- och tillbyggnad av skola i Möldnal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser omvandling av centrala gator samt ombyggnad av Hertig Johans Torg.

Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till 39 studentlägenheter.

Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.

Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla

Om- och tillbyggnad storkök i Skövde
Om- och tillbyggnad av Helenaskolans kök samt utökad yta av matsal. Om- och tillbyggnad av Trollsländans förskola kök och personalutrymmen.

Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.

Till- och ombyggnad av badhus
Avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng, bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av befintligt badhus.

Ombyggnad av väg 3061 mellan Undenäs-Kvarnsjöbacken i Karlsborg
Avser ombyggnad för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Undenäs-Kvarnsjöbacken samt ny sträckning förbi Skeppshult, ca 11 kilometer lång.

Flytt av P-arken i Göteborg
P-Arken är en flytande parkeringsbåt som är förtöjd i Göta älv utanför Skeppsbron, Göteborg. P-arken ska flyttas från dess nuvarande läge vid Skeppsbron till nytt läge vid Gullbergskajen, mellan Barken Viking och Götaälvbron. Entreprenaden omfattar demontering av samt nya anslutningar, ramper, ny bro mm.

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus i Göteborg
Objektet avser rivning av en av husets flyglar samt gårdsbjälklaget inkl befintlig brandmur rivs (befintligt restaurangkök). Ny fasad och yttertak byggs upp efter rivningen samt ny utegårdsterrass byggs med tätskikt. I källaren rivs övergolv. Demontering och bortforsling av fettavskiljare.

Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana.

Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.

Ombyggnad av torg mm i Vara
Projektet avser ombyggnad av torget för att få bl a handels-, mötes-, samlingsplatser, parkeringsytor samt sanering av va-ledningar.

Ombyggnad av församlingscentrum i Lindome
Projektet avser ombyggnad av samlingslokal och kansli samt invändiga rivningsarbeten.

Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.

Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.

Rivning av p-hus och tillbyggnad av flerbostadshus i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och tillbyggnad med 18 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av förskola i Tranemo
Projektet avser tillbyggnad av förskola.

Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Planerat projekt efter provpålningen, 889293.

Tillbyggnad av kontor och tennisbanor i Göteborg
Projektet avser en påbyggnad med en våning med kontor och gym, tillbyggnad inomhushall med två tennisbanor samt p-däck med två utetennisbanor på. Byggstart början 2017.

Ombyggnad av skola i Götene
Hällekis skola är en centralt belägen F-6 skola i orten Hällekis, Götene kommun. Skolan är i behov av renovering och modernisering för anpassning till dagens krav. Avser bla ombyggnad till sju klassrum, grupprum, arbetsrum och förråd. Genom en tillbyggnad får skolan också en ny matsal med mottagningskök.

Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.

Ombyggnad av kontorshotell till bostäder i Skara
Avser ombyggnad av kontorshotell till bostäder, ca 450-500 kvm.

Tillbyggnad av lager i Tranemo
Avser tillbyggnad av lager och personalutrymme.

Tillbyggnad av demensboende i Tranemo
Avser tillbyggnad av demensboende. Upptaget i investeringsbudget för perioden 2017-2019

Stabilitetsförbättrande åtgärder längs E20 i Finngösa
Projektet avser erosionsskydd och stabilitetsförbättrande åtgärder, ny trumma under E20 vid Finngösa. Syftet är att säkra E20, gång- och cykel väg samt avloppsledning.

Till- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av kontor med en våning (ca 230 kvm) och tillbygggnad av 4 våningar på totalt ca 80 kvm. Byggstart tidigast oktober 2018.

Om- och tillbyggnad GOT Bagage sorteringsfickor på Landvetter, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler samt matsal och kallkök till en bagagehall samt överdäckning av inrikes incheckningshall (utökning av ca 18 nya sorteringsbegrepp). Huvuddel 1: Överdäckning av inrikeshallen. Huvuddel 2: Rivning av kontor, matsal, kallkök för byggnation av bagagehall.

Renovering-, och ombyggnad av skola i Tranemo
Avser renovering-, och ombyggnation av skola. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Ombyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Anläggningarna är belägna i Skaraborg: Svartå, Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.

Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Sluttäckning av Högstorpsdeponin i Lilla Edets kommun
Hela deponiytan omfattar c:a 40 000 m2. På etapp 1-2 skall komplettering av skyddstäckning utföras på en yta av ca 17000 m2. På resterande yta, etapp 3-4, skall komplett sluttäckning utföras. I entreprenaden ingår även nya lakvattendräneringar och pumpstation för lakvatten. Det ingår även att anlägga dike bl.a. runt deponin för ytvattnet samt avledning av deponigas genom att anlägga brunn för deponigasuppsamling.

Ombyggnad av grundskola i Borås
Avser ändring av planlösning i grundskolebyggnad på ca 2000-2500 kvm.

Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter.

Ny- och ombyggnad av förskola i Herrljunga
Projektet avser nybyggnad av förskola, kök, matsal, personalutrymmen samt ombyggnad inom befintlig skolbyggnad.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler. Byggstart tidigast januari 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: