Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad av kaj i Västerås
Denna entreprenad innefattar: Pålningsarbeten för dykdalb och nya mellanstöd för rörbrygga. Spontning för ombyggnad av kaj. Spont utgörs av både borrad pålvägg och konventionell spont. Betongarbeten för gjutning av ny dykdalb, mellanstöd och krönbalk. Smidesarbetet till nya rörstöd och gångbryggor mellan land och dykdalber. Utrivning av befintlig kaj och produktledningar. Utfyllnad i vatten mellan ny och befintlig spont för nytt hamnplan. Tillverkning, montering och driftsättning av nya inpumpningsled. Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Ombyggnad av industri till butik i Kopparlunden, Västerås
Fastighet på ca 8000 kvm som eventuellt byggs om till ex proffshandel.
Integrerat brounderhåll i Västmanlands län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk i Västmanlands län; antal broar med tillståndsbaserat brounderhåll är 18 st, antal broar med förutbestämt brounderhåll är 505 st.
Ombyggnad av skola till lägenheter, förskola och LSS-bostäder i Västerås
61 hyreslägenheter, en förskola med 6 avdelningar och en stor inhägnad gård samt ett LSS-boende med 6-8 lgh.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Etapp 2 kommer före etapp 1. Delsträckan Knutsgatan - Metallverksgatan
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Sevalla med omnejd
Omfattar ca 70 km schakt samt utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Sevalla med omnejd, Västerås.
Ombyggnad av väg i Västerås
Välljärnsgatan genom Bäckby centrum förlängs och kopplas ihop på Smältverksgatan.
Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Renovering av avloppsledningar på Bäckby, Västerås
Avser renovering av avloppsledningar med flexibelt foder, ca 1120 meter. Objekten är belägna parallellt med Lisjögatan på Bäckby i Västerås.
Utbyte av belysning på gata i Västerås
Utbyte av belysning Vasagatan, Stora gatan
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från källare till bostadsyta.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av vind.
Tillbyggnad av lokstall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av servicehall samt tillbyggnad av driftrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum, ändring av ventilationskanaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till 59 lägenheter samt en förskola.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal, från butik till restaurang.
Tillbyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av utvändiga skåp samt flytt av befintlig fiskbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré, justering av mark samt rivning av befintlig entré.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från garage till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor/affär till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till bostad.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Flugspögatans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Gläntans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482102, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Guldkullens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482102 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Pingstliljans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482091, 1482102, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Trossbackens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482102 samt 1482103.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändrat användningssätt till gym samt ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: