Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sala

Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg.

Sluttäckning av Isätra avfallsanläggning i Sala, etapp 1
Avser ombyggnad av ledningssystem för avledning av lakvatten, installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering- installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningsmassor på ca 4,4 ha deponiyta.

Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.

Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.

Tillbyggnad av kontor i Sala
Bygglov kontor/kontorshus.

Tillbyggnad av lager i Sala
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.

Tillbyggnad av förråd i Sala
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.

Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader inför nybyggnation.

Rivning av garage i Sala
Rivningslov för rivning av tre garagelängor.

Rivning av toalett i Sala
Rivningslov för rivning av utedass.

Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning äldre lada.

Ombyggnad av kontor i Sala
Bygglov för ändrad användning av lokal/vind till lägenhet eller kontor i industri-, affärs-, kontors- och lägenhetsbyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan tillbyggnad av orangerirum på enbostadshus.

Ombyggnad av stall i Sala
Väderskydd för hästar.

Renovering av sluss vid Jakob Matts kvarn, Sala
Arbetet avser projektering och reparation av murverk i slusskammaren med tillhörande delar vid Jakob Matts kvarn. Slussen vid Jakob Matts kvarn är registrerat fornminne. Projektet avser sanering, renovering/ återställning av slusskammare uppförd i sten under 1830 talet.

Ombyggnad av industrihus i Sala
Anmälan industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: