Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sala

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 916414. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och kommer att pågå under flera år. Vi har uppskattat byggstart. Okänd kostnad.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Entreprenaden omfattar stambyte samt helrenovering av badrum i två huskroppar, totalt 50 lägenheter. Tänkbara åtgärder i övrigt är helrenovering av kök, installation av FTX-system, förberedelse för individuell mätning av varmvatten samt förberedelse för tvätt- och diskmaskin. Renoveringen skall i viss mån genomföras med hyresgästerna kvarboende. Gäller 40-45 lägenheter på Dammgatan 1 A-C samt 15-16 st lägenheter på Strandvägen 9 A-D.

Renovering av dammvall i Långforsen

Renovering av dammvall vid Olov Jons, Sala

Om- och utbyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Avser installation av en ny regler- och kompressorstation samt uttagsledningar för anslutning till 21 st befintliga uttagsbrunnar.

Renovering av damm i Sala

Invändig renovering av väggar & valv i Kumla kyrka
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Ombyggnad av omklädningsrum, cafe och personalutrymen i Sala

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 1

Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.

Ombyggnad av industrihus i Sala
Bygglov för ombyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan för rivning av nedbrunnet enbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Sala
Bygglov för ändrad användning av lokal/vind till lägenhet eller kontor i industri-, affärs-, kontors- och lägenhetsbyggnad.

Tillbyggnad av förråd i Sala
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.

Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader inför nybyggnation.

Rivning av toalett i Sala
Rivningslov för rivning av utedass.

Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning äldre lada.

Ombyggnad av stall i Sala
Väderskydd för hästar.

Ombyggnad av industrihus i Sala
Anmälan industribyggnad.

Tillbyggnad av parhus i Sala
Bygglov för tillbyggnad av parhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: