Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sala

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg.
Om- och tillbyggnad av häktet på Salberga anstalt
Ombyggnad av klientyta 1350 kvm, personalyta 250 kvm, nybyggnad trapphus och hiss ca 200 kvm, nybyggnad rastgårdar ca 380 kvm, ombyggnad centralbyggnad ca 180 kvm mm. Säkerhetsskyddad upphandling.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Sluttäckning av Isätra avfallsanläggning i Sala, etapp 1
Avser ombyggnad av ledningssystem för avledning av lakvatten, installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering- installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningsmassor på ca 4,4 ha deponiyta.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Nybyggnad av fibernät i Salbohed, Sala kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 350 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ställverksåtgärder/signaltrimmning i Sala
Borttagning av 10-övervakningen mot signal 131. El och signalarbeten.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Sala
Tillbyggnad 40 kvm samt ombyggnation.
Ombyggnad av tak på järnvägsstation i Sala
Bygglov ombyggnad av tak på järnvägsstation.
Tillbyggnad av skola i Sala
Bygglov tillbyggnad skola.
Ombyggnad av hotell i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av två lägenheter i hotell samt upptagning av ny dörr i fasad och nybyggnad av lastkaj.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Om- och tillbyggnad av tre flerbostadshus.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Sala
Bygglov för om- och tillbyggnad av bygdegård.
Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan rivning enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Anmälan om ändring/installation av hiss i flerbostadshus.
Renovering av sluss vid Jakob Matts kvarn, Sala
Arbetet avser projektering och reparation av murverk i slusskammaren med tillhörande delar vid Jakob Matts kvarn. Slussen vid Jakob Matts kvarn är registrerat fornminne. Projektet avser sanering, renovering/ återställning av slusskammare uppförd i sten under 1830 talet.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader på silvervallen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: