Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sala

Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Sluttäckning av Isätra avfallsanläggning i Sala, etapp 1
Avser ombyggnad av ledningssystem för avledning av lakvatten, installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering- installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningsmassor på ca 4,4 ha deponiyta.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Anmälan samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Bygglov kontor/kontorshus.
Tillbyggnad av lager i Sala
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Bygglov ändrad användning från sommarbostad till samlingslokal/värmestuga.
Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader inför nybyggnation.
Rivning av garage i Sala
Rivningslov för rivning av tre garagelängor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan tillbyggnad av orangerirum på enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan för ombyggnad av garage till sovrum och badrum.
Ombyggnad av kontor i Sala
Bygglov för ändrad användning av lokal/vind till lägenhet eller kontor i industri-, affärs-, kontors- och lägenhetsbyggnad.
Ombyggnad av stall i Sala
Väderskydd för hästar.
Renovering av sluss vid Jakob Matts kvarn, Sala
Arbetet avser projektering och reparation av murverk i slusskammaren med tillhörande delar vid Jakob Matts kvarn. Slussen vid Jakob Matts kvarn är registrerat fornminne. Projektet avser sanering, renovering/ återställning av slusskammare uppförd i sten under 1830 talet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: