Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Köping

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Tillbyggnad av bilhall i Köping
Tillbyggnad av bilhall, verkstad och besiktningsanläggning.

Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.

Ombyggnad av verkstad mm i Köping
Rivning av befintligt skärmtak och kompressorrum. Ombyggnad verkstad med tvätthallar, reparationshallar, snickeri, rörverkstad och kontor ca 665 kvm. Nybyggnad carport 79 kvm och kompressorbyggnad 10 kvm.

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Tillbyggnad av kontor i Köping
Tillbyggnad kontorslokaler.

Tillbyggnad av lager i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Ombyggnad av entréområde och parkering vid idrottsplats i Köping
Avser ombyggnad av entréområde samt parkering vid Köpings IP.

Ny reservkraft vid värmeverk i Köping
Entreprenaden omfattar leverans och installation av komplett, funktionsfärdig reservkraftsanläggning med tillhörande installationer och kringutrustning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Köping
Installation eller ändring av ventilation, brand samt ändrad planlösning av kontorslokaler.

Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler samt byte av fasad och rivning av passage.

Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler.

Ombyggnad av kontor i Köping
Ändring av planlösning kontorslokaler.

Ombyggnad av skola i Köping
Ändrad användning av skola.

Ombyggnad av skola i Köping
Ändring av brandskydd i skola.

Rivning av nätstation i Köping
Rivning av nätstation.

Ombyggnad av förskola i Köping
Anmälan förskola - ändring av brandkrav.

Isolering av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Anläggande av gc-väg i Köping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: