Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Köping

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Köping
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, ska göra fyra omläggningar av fjärrvärmeledningar i Köping. En vid Nibbleskolan, en vid Skogsbrynskolan, en i Nygatan samt en i Prästgärdsgatan. Denna generalentreprenad omfattar samtliga erforderliga mark- , byggnads- och rörarbeten för fjärrvärmeledningar.

Ombyggnad av kontor till bostäder mm i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.

Ombyggnad av verkstad mm i Köping
Rivning av befintligt skärmtak och kompressorrum. Ombyggnad verkstad med tvätthallar, reparationshallar, snickeri, rörverkstad och kontor ca 665 kvm. Nybyggnad carport 79 kvm och kompressorbyggnad 10 kvm.

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Tillbyggnad av lager i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Ombyggnad av entréområde och parkering vid idrottsplats i Köping
Avser ombyggnad av entréområde samt parkering vid Köpings IP.

Ny reservkraft vid värmeverk i Köping
Entreprenaden omfattar leverans och installation av komplett, funktionsfärdig reservkraftsanläggning med tillhörande installationer och kringutrustning.

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Rivning av omklädningsrum i Köping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av Kristinelundsbadets omklädningsrum och kioskbyggnad i anslutning till huvudentrén samt skärmtak kopplade till dessa byggnader för att ge plats för ett nytt badhus och en ny idrottshall.

Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Ombyggnad av kontor i Köping
Ändring av planlösning kontorslokaler.

Ombyggnad av kontor i Köping
Ändring av ventilation i kontorslokaler.

Ombyggnad av skola i Köping
Ändring av brandskydd i skola.

Tillbyggnad av enbostadshus i Köping
Tillbyggnad enbostadshus.

Rivning av nätstation i Köping
Rivning av nätstation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning från dagverksamhet till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus, del av källare till lägenheter.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Köping
Ändrad användning från HVB till demensboende.

Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler samt byte av fasad och rivning av passage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: