Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Fagersta

Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Ombyggnad av skolbyggnad i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation på del av Hus A och B, källare, plan 1 samt plan 2. Nytt luftbehandlingsaggregat. Ny utvändig trappa och ramp för ny entré till rum 1106. Igensättning av fönster- och dörröppningar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Arbeten ska etappindelas så att varje våningsplan eller del av våningsplan färdigställs innan arbeten får påbörjas på nästa våningsplan. Exakt utförande av etappindelning utförs i samråd med beställare.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.
Ombyggnad av kontor i Fagersta
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation av kontorslokaler inom fastigheten centrum 5, fagersta kommun.
Ombyggnad av museum i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av växthus samt flyttning av museibyggnad inom fastigheten ängelsberg 1:21 och 11:3, fagersta kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten hantverkaren 17, fagersta kommun.
Tillbyggnad av klubbhus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av tävlingsanläggning inom fastigneten åvestbo 18:242, fagersta kommun.
Rivning av industrihus i Fagersta
Anmälan för rivning av relärumshus inom fastigheten västanfors 10:1, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Fagersta
Anmälan om ändring av hiss inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: