Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Arboga

Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av samlingslokal i Arboga
Anmälan ändring av bärande konstruktion i samlingslokal.
Rivning av nätstation i Arboga
Rivningslov rasering av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov rivning av småhus efter brand.
Tillbyggnad av pumpstation i Arboga
Bygglov tillbyggnad av pumpstation, fiberhus.
Ombyggnad av enbostadshus i Arboga
Anmälan invändig renovering av småhus och carport.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: