Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Arboga

Ombyggnad av äldreboende i Arboga
Ombyggnad av Hällbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1421485, 1447532 & 1447528.

Förstärkningsarbeten & omb kaj vid Arbogaån i Arboga, E2

Ombyggnad av förskola i Arboga
Objektet avser om- och tillbyggnad av förskolan Norrgården, det ska bli två avdelningar och personalytor, plan 1 kommer att rivas ur och förstärkas för att sedan bygga på ett plan. Omfattande förstärkningar kommer även göras i intilligande byggnad. Den totala ytan som kommer anpassas är ca. 480 kvm.

Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.

Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.

Ombyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov ändrad användning av affärshus.

Rivning av industrihus i Arboga
Rivningslov rivning av industribyggnad på grund av brand.

Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov rivning av småhus efter brand.

Rivning av nätstation i Arboga
Rivningslov rasering av nätstation.

Ombyggnad av enbostadshus i Arboga
Anmälan invändig renovering av småhus och carport.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: