Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Arboga

Ombyggnad av äldreboende i Arboga
Ombyggnad av Hällbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1421485, 1447532 & 1447528.
Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Ombyggnad av automatstation i Arboga
Bygglov ombyggnad av befintlig automatstation, rivning av befintligt skärmtak, uppgrävning av 3 cisterner, nytt skärmtak, nya cisterner samt oljeavskiljare.
Tillbyggnad av skola i Arboga
Bygglov tillbyggnad, utvändig ändring, ändring av planlösning samt ändring av bärande konstruktion av skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Arboga
Anmälan ändring av bärande konstruktion i samlingslokal.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov, rivning av småhus.
Rivning av förråd i Arboga
Anmälan (rivning) rivning.
Tillbyggnad av pumpstation i Arboga
Bygglov tillbyggnad av pumpstation, fiberhus.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: