Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Arboga

Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Nybyggnad av fibernät, Arboga norra landsbygd
Entreprenaden omfattar projektering och anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 150 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Arboga södra landsbygd
Entreprenaden omfattar projektering och anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anmälan väsentlig ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Arboga
Anmälan ändring av bärande konstruktion i samlingslokal.
Ombyggnad av automatstation i Arboga
Bygglov ombyggnad av befintlig automatstation, rivning av befintligt skärmtak, uppgrävning av 3 cisterner, nytt skärmtak, nya cisterner samt oljeavskiljare.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov tillbyggnad av affärshus/utemarknad, ändring av planlösning, 205 m².
Rivning av förråd i Arboga
Anmälan (rivning) rivning.
Ombyggnad av enbostadshus i Arboga
Anmälan underhåll av småhus, byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov, rivning av småhus.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: