Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad av kaj i Västerås
Denna entreprenad innefattar: Pålningsarbeten för dykdalb och nya mellanstöd för rörbrygga. Spontning för ombyggnad av kaj. Spont utgörs av både borrad pålvägg och konventionell spont. Betongarbeten för gjutning av ny dykdalb, mellanstöd och krönbalk. Smidesarbetet till nya rörstöd och gångbryggor mellan land och dykdalber. Utrivning av befintlig kaj och produktledningar. Utfyllnad i vatten mellan ny och befintlig spont för nytt hamnplan. Tillverkning, montering och driftsättning av nya inpumpningsled. Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås, etapp 4
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Ombyggnad av industri till butik i Kopparlunden, Västerås
Fastighet på ca 8000 kvm som eventuellt byggs om till ex proffshandel.
Om- och tillbyggnad av häktet på Salberga anstalt
Ombyggnad av klientyta 1350 kvm, personalyta 250 kvm, nybyggnad trapphus och hiss ca 200 kvm, nybyggnad rastgårdar ca 380 kvm, ombyggnad centralbyggnad ca 180 kvm mm. Säkerhetsskyddad upphandling.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Ombyggnad av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Integrerat brounderhåll i Västmanlands län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk i Västmanlands län; antal broar med tillståndsbaserat brounderhåll är 18 st, antal broar med förutbestämt brounderhåll är 505 st.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ombyggnad från industri till kontor.
Ombyggnad av skola till lägenheter, förskola och LSS-bostäder i Västerås
61 hyreslägenheter, en förskola med 6 avdelningar och en stor inhägnad gård samt ett LSS-boende med 6-8 lgh.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 4
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 5
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Utbyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Oklart om det blir ombyggnation, sanering eller tillbyggnation.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 1
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Etapp 2 kommer före etapp 1. Delsträckan Knutsgatan - Metallverksgatan
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Sevalla med omnejd
Omfattar ca 70 km schakt samt utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Sevalla med omnejd, Västerås.
Reparation av öppningsbara vägbroar vid Hjälmare kanal
Ommålning bro 19-28-1 samt nytt ledverk och byte hhf-lager bro 19-10-1.
Tillbyggnad av förskola i Hallstahammar
Tillbyggnad av förskola vid Vallmoskolan.
Ombyggnad av äldreboende i Hallstahammar
Avser ombyggnad och anpassning av äldreboende till dagens standard.
Om- och tillbyggnad av kontor i Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler på bottenplan samt två tillbyggnader. Nya invändiga ytskikt i huvudsak på bottenplan men det förekommer vissa nya ytskikt på övriga plan. Nya undertak på plan 1.Ny ventilation. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Ombyggnad av väg i Västerås
Välljärnsgatan genom Bäckby centrum förlängs och kopplas ihop på Smältverksgatan.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.
Nytt vägskydd/A-anläggning vid Kumla kyrkby
Uppgradering. Byte av vägskyddsanläggning, kraftmatning och nya skyddsportaler.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Ombyggnad av omklädningsrum, kök, personalrum m.m. i Fagersta
Objektet avser ombyggnad och renovering av lokaler för hemtjänsten på plan 1 samt ombyggnad till avdelningskök på plan 2-5. Ombyggnad på plan 1, för nya omklädningsrum och personalrum med tillhörande sanitära utrymmen samt en del med viss ombyggnad av kontorslokaler. Ombyggnation i befintliga utrymmen till två stycken nya fläktrum med nya fläktaggregat. I stort nya invändiga ytskikt inom arbetsområdet. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri på ca 200-250 kvm.
Ombyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Ombyggnad av källare i idrottshallen Nibbleskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Projektet omfattar ombyggnad av tidigare kontor till 5 st lägenheter. En passage skall skapas mellan trapphusen och 2 nya balkonger ska byggas.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av Norrgårdens förskola i Arboga
Objektet avser ombyggnad av förskolan Norrgården huskropp B. En ny avdelning för barn samt personalutrymmen för hela Norrgården skapas. I samband med detta monteras ett nytt brand- & utrymningslarm i hela Norrgården. Den totala ytan som byggs om är ca 245 m².
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Renovering av avloppsledningar på Bäckby, Västerås
Avser renovering av avloppsledningar med flexibelt foder, ca 1120 meter. Objekten är belägna parallellt med Lisjögatan på Bäckby i Västerås.
Reparation av bro över Svartån vid Olsbenning
Förstärkning stenvalv, utbyte överbyggnad platsbro.
Nybyggnad av fibernät i Salbohed, Sala kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 350 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät, Arboga norra landsbygd
Entreprenaden omfattar projektering och anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 150 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Arboga södra landsbygd
Entreprenaden omfattar projektering och anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Utbyte av belysning på gata i Västerås
Utbyte av belysning Vasagatan, Stora gatan
Ombyggnad av avloppspumpstation i Köpings kommun
Ombyggnationen kommer att innebära att en ny pumpsump sänks ned i befintlig pumpsump och en ny överbyggnad placeras ovanpå pumpsumpen. All utrustning byts ut mot ny.
Ombyggnad av del av gata i Kungsörs centrum
Objektet avser ombyggnad av en del av Drottninggatan i Kungsör.
Nybyggnad av uteplats mm i Fagersta
Avser nybyggnation av uteplats samt invändig ny lyftplattform med tillhörande plan och trappa.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Sala
Tillbyggnad 40 kvm samt ombyggnation.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor/förråd.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från källare till bostadsyta.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal, från butik till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till 59 lägenheter samt en förskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av vind.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för ändrad användning av lokal samt tillbyggnad av flerbostadshus inom fastigheten sloghagen 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av lokstall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av servicehall samt tillbyggnad av driftrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum, ändring av ventilationskanaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av stugby i Fagersta
Anmälan om rivning av skidstugor m m inom fastigheterna hedkärra 12:3 och 12:152, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Surahammar
Anmälan, anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Surahammar
Ansökan om bygglov, ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av industri. .
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av parhus i Kungsör
Bygglov ändrad användning från församlingshem till en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av festlokal i Norberg
Bygglov ändrad användning träningslokal till festlokal inom fastigheten bjurfors 8:46, norbergs kommun.
Ombyggnad av mur i Köping
Ombyggnad av murar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: