Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 150 st.

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås

Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås

Ombyggnad/rivning av sjukhus i Sala

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl

Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Ombyggnad av kontor i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Ombyggnad av äldreboende i Arboga

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås

Vägmarkeringar i Västmanlands län

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås

Ombyggnad av skola i Hallstahammar

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås

Tillbyggnad av bilhall i Köping

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Hallstahammar

Förstärkningsarbeten & omb kaj vid Arbogaån i Arboga, E2

Eventuellt rivning av badhus i Köping

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala

Ombyggnad av hamn i Köping

Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör

Ombyggnad av kraftstation i Skinnskatteberg

Rivning av sjukhus i Sala

Tillbyggand av klassrum på Alfaskolan, Fagersta

Tillbyggnad av skola i Fagersta

Ombyggnad av gata i Västerås, etapp 1

Ombyggnad av verkstad mm i Köping

Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta

Relining av avloppsledningar i Västerås

Ombyggnad till whiskydestilleri i Arboga

Ombyggnad av utbildningslokal i Västerås

Ombyggnad av skola i Fagersta

Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 2

Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 1

Ombyggnad av förskola i Arboga

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 5

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 6

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8

Ombyggnad av kvinnokliniken i Västeråd

Ombyggnad av Heds kyrka i Skinnskatteberg

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Renovering av bassänganläggning i Bjurhovda

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås

Tillbyggnad av drive in lager, rivning av bef. i Västerås

Tillbyggnad av kontor i Västerås

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av gruppbostad i Sala

Ombyggnad av kontor i Köping

Ombyggnad av samlingslokal i Surahammar

Tillbyggnad av kontor i Köping

Rivning av förskola i Västerås

Tillbyggnad av bilhall i Västerås

Renovering av sim och sporthall i Västerås

Ombyggnad till hbv-hem i Köping

Tillbyggnad av lager i Köping

Ombyggnad av stall och ridhus på Södra Nibble

Om- och utbyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala

Ev renovering av badhus i Surahammar

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg

Ombyggnad av prästgård i Sala

Ombyggnad av restaurang i Västerås

Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar

Tillbyggnad av industrihus i Köping

Tillbyggnad av industrihus i Norberg

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Omläggning av VA-ledningar i Surahammar

Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun

Tillbyggnad av produktionslokaler i Norberg

Ombyggnad av personalutrymmen i Craboverket, Fagersta

Invändig renovering av väggar & valv i Kumla kyrka

Ev ombyggnad till självreglerande damm i Skinnskatteberg

Ny reservkraft vid värmeverk i Köping

Ombyggnad av entréområde och parkering vid idrottsplats i Köping

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala

Tillbyggnad av industrihus i Skinnskatteberg

Renovering av avloppsledningar i Västerås

Rivning av fritidsgård i Bjurhovda

Tillbyggnad av kontor i Arboga

Vintervägunderhåll Skinnskattebergs kommun

Ombyggnad av sporthall i Västerås

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås

Ombyggnad av affärshus i Västerås

Ombyggnad av affärshus i Arboga

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 1

Utbyggnad av förråd på idrottshall i Fagersta

Ombyggnad ventilation i matsalsbyggnad i Sala

Ombyggnad av personallokal i Sala

Ombyggnad av produktionslokal i Västerås

Ombyggnad av samlingslokal i Köping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: