Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Timrå

Ombyggnad av gata och park på Sörberge, Timrå

Ombyggnad av samlingshus till lägenheter i Timrå

Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 200 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Hässjö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 300 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Tynderö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter.

Renovering av broar i Timrå
Kommer att utföras med en bro per år. Man väntar på beslut. 3 broar går över E4, en över Fagerviksvägen.

Miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2 Vivsta Deponi i Timrå
Timrå kommun upphandlar konsultuppdrag för miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2, Vivsta 13:19(del av) Vivsta deponi.

Ombyggnad av gym i Timrå
Anmälan - väsentlig ändring.

Ombyggnad av personallokal i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av lokaler till arbetarbostäder samt uppförande av arbetarbaracker.

Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov, ombyggnad samt fasadändring (fönster).

Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av kontor samt ändrad användning till bostäder.

Ombyggnad av Gymnasieskolan Timrå kommun
Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledning att genomföra uppförande av rivning av befintlig vikvägg samt uppförande av ny innervägg med 2 st väggjalusier.

Ombyggnad av reservoar i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av tak över vattenreservoar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: