Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sundsvall

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby

Anläggande av mötesstation Dingersjö

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Ånge-Sundsvall

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Om- och tillbyggnad till servicecenter i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av butik i Sundsvall

Ombyggnad av kontor i Sundsvall

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall

Upprustning av centrum i Kovland

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall

Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron

Upprustning av gata, parker och utemiljö i Sundsvall

Slopning av plankorsning längs Ådalsbanan

Ombyggnad av gata i Sundsvall

Ombyggnad av gym i Sundsvall

Tillbyggnad av kontor i Sundsvall

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län

Rivning av trähus i Sundsvall

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Ombyggnad av förskola i Sundsvall

Ombyggnad av grundskola i Sundsvall

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Inredning av omklädningsrum i Sundsvall

Rivning av garage i Sundsvall

Tillbyggnad av carport i Sundsvall

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Tillbyggnad av garage i Sundsvall

Tillbyggnad av godsmottagning i Sundsvall

Tillbyggnad av kallförråd i Sundsvall

Rivning av enbostadshus i Sundsvall

Tillbyggnad av skola i Sundsvall

Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall

Rivning av fritidshem på Korsta, Sundsvall

Rivning av förskola i Njurunda

Rivning av förskola på Bergsåker, Sundsvall

Rivning av förskola på Bydalen, Sundsvall

Rivning av kvarn och verkstad i Sundsvall

Ombyggnad av begravningsplats i Sundsvall

Ombyggnad av grundskola i Kvissleby

Tillbyggnad av verkstad i Sundsvall

Rivning av kontor i Sundsvall

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: