Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Ombyggnad av torg i Sundsvall
Stora torget ligger centralt i Sundsvall. Omgivande gator är Storgatan, Esplanden, Kyrkogatan och Torggatan. Objektet avser ombyggnad av Stora Torget i Sundsvall. Total bruttoyta c:a 8500 m2. På Stora Torget skall bl.a. följande arbeten utföras: Ny beläggning, schakt för ny överbyggnad, nya dagvattensystem (rännor), ny belysning, plantering av träd inkl. skellettjordar, byggnation av fontän.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Innefattar den återstående delen av kajen mellan bussbron och E4:ans bro. Namnet släpar kvar efter teaterhusprojektet ”kräftan” som låg där.
Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron i Sundsvall
Objektet avser utförande av ett korrosionsskydd på spontgrundläggningen för stöd nr 3 och nr 5-10 på bro 22-1224-1 Sundsvallsbron. Skyddet utförs som ett elektrolytiskt katodiskt skydd, dvs. en anläggning med påtryckt ström. Systemet för katodiskt skydd omfattar anodsystem, referenselektroder, kablage, likriktare mm.
Tillbyggnad av förskola i Matfors
Rivning av bef modul och utbyggnad av huvudbyggnaden med 2 avdelningar.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Kompletteringar av Tivolibron i Sundsvall
Innefattar kaj- och brosegmenten cirka 20 meter på var sida om bron samt GC-tunnel.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljustadalen
Totalt handlar det om tre nya avdelningar och 40 platser till en kostnad på sex miljoner kronor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Varmmassabeläggning i region Mitt
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Totalentreprenad Fibernät Njurunda
Entreprenaden omfattar utbyggnad av fibernät i Sundsvalls kommuns södra delar. Beräknad total schaktsträcka är ca 105 km med ca 400 anslutningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av affärshus samt skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov, del av affärsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning industribyggnad (kraftverk).
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov efter takras på del av affärshus.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Bygglov ombyggnad matfors folkets hus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av kontor med trapphus och takterass.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad carport för flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från hyreslokal till bostadsrätt flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från matsal till bostad.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från förrådsbyggnad till pilgrimscenter, installation av eldstad/rökkanal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till utbildningslokal.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor/lokal till gym/reabilitering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från lokal till studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning av 2 st enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan ändring av bärande konstruktion industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Sundsvall
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Tillbyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av befintlig servicestation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av sporthall i Sundsvall
Tillbyggnad av Budohall.
Tillbyggnad av räddningscentral i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av ambulansgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: