Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sundsvall

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.

BEST-arbeten längs Maland och Tunadalsspåret
Elektrifiering och upprustning.

Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Installation av större dammlucka vid Skallböle kraftverk

Förstärkningsåtgärder längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
19,4 km lång sträcka, vägbredd 4-5,5 meter.

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E03
BEST arbeten.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.

Ombyggnad för förskola och fritidslokaler i Sundsvall etapp 2

Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.

Ombyggnad av bangård i Sundsvall

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad systembolag, butik.

Ombyggnad av entré till skola mm i Sundsvall

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall
Fd kallvindar.

Upprustning av centrum i Kovland

Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Ombyggnad av E14 i centrala Sundsvall

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E02

Centrumupprustning vid väg 562/559 vid Njurundabommen

Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.

Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av lagerhall.

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län
Avtalstid 2017-01-01 - 2019-12-31 med möjlighet till förlängning 12+12 månader.

Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Anmälan ombyggnad matvarubutik.

Ombyggnad av butikslokaler i Sundsvall

Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från skola till kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av trähus i Sundsvall
Bygglov rivning av trähus.

Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.

Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov (5 år) ändrat ianspråktagande omklädningsrum/konferens till tillfälligt boende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad av kontor till lägenheter.

Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-04-11 tillbyggnad av hotell med uteservering.

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ändrat ianspråktagande från manskapsbod till bostad tom 2021-12-03.

Rivning av lager i Sundsvall
Rivningslov rivning av lagertält.

Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ombyggnad, anmälan ändring av planlösning.

Ombyggnad av mur i Sundsvall
Marklov schaktning befintlig stödmur.

Inredning av omklädningsrum i Sundsvall
Inredning till omklädningsrum och dusch i sporthall.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från samlingslokal till hvb-hem.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från uthyrningslokal till bostad.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande, från butik till livsmedelsaffär.

Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av garage och förråd i industribyggnad efter brand.

Tillbyggnad av kallförråd i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus med kallförråd.

Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med kontorsmodul på industribyggnad.

Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.

Upprustning av badplats i Sundsvall
Upprustning av badplats.

Förstärkning av takstolar i kyrka i Anundgård, etapp 1

Förstärkning av takstolar i kyrka i Anundgård, etapp 2

Rivning av fritidshem på Korsta, Sundsvall
Byggnaden planeras att rivas enligt lokalförsörjningsplan. Uppskattad oklar rivningsstart och kostnad.

Rivning av förskola i Njurunda
Byggnaden planeras att rivas enligt lokalförsörjningsplan. Uppskattad oklar rivningsstart och kostnad.

Rivning av förskola på Bergsåker, Sundsvall
Byggnaden planeras att rivas enligt lokalförsörjningsplan. Uppskattad oklar rivningsstart och kostnad.

Rivning av förskola på Bydalen, Sundsvall
Byggnaden planeras att rivas enligt lokalförsörjningsplan. Uppskattad oklar rivningsstart och kostnad.

Ombyggnad av begravningsplats i Sundsvall
Marklov ändring från grönområde till askgravlund.

Rivning av kvarn och verkstad i Sundsvall
Rivningslov rivning av kvarn och verkstadsbyggnad.

Ombyggnad av grundskola i Kvissleby
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av verkstad i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av verkstadsbyggnad.

Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov nedmontering av kontorsbyggnad.

Ombyggnad till gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontor till gym.

Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: