Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollefteå

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sollefteå
Ca 989 km väg varav grusväg 393 km och gc-väg 596 km.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av skola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av tekniska system
Bärighetshöjande åtgärder på väg 953 mellan Östgranvåg-Forsmo-Ådalsliden
Sträckan Östgranvåg–Forsmo (10,4 km). Sträckan Forsmo–Ådalsliden (cirka 28 km).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Huvudbyggnad med 4 lägenheter samt en gårdsbyggnad med 1 lägenhet.
Tillbyggnad av vattenverk i Sollefteå
Tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av sågverk i Sollefteå
Tillbyggnad och fasadändring av såghus.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Ombyggnad av butiksentré.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av bilverkstad i Sollefteå
Installation av oljeavskiljare i bilverkstad och garage.
Rivning av grupphus i Sollefteå
Rivning av tre enbostadshus och två uthus.
Markarbeten Vallåkersgatan Sollefteå kommun
Förstärkning, dränering, omläggning asfalt samt nya stenbeläggning av hårdgjorda ytor inom kvartersmark.
Prognostisering av erosion i Ångermanälven
Avser konsulttjänster för att kvantifiera/prognostisera botten- och slänterosionen längs en del av Ångermanälven, dvs att lokalisera var det sker erosion och hur stor erosionen kan komma att bli fram till år 2100 med hänsyn till effekter av klimatförändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: