Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollefteå

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sollefteå
Ca 989 km väg varav grusväg 393 km och gc-väg 596 km.

Bärighetshöjande åtgärder på väg 953 mellan Östgranvåg-Forsmo-Ådalsliden
Sträckan Östgranvåg–Forsmo (10,4 km). Sträckan Forsmo–Ådalsliden (cirka 28 km).

Växelbyte i Långsele

Ombyggnad av värmeanläggning i Ramsele

Rivning eller ombyggnad av bro i Resele

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå
Avser ombyggnad av befintliga filterbottnar i Granvågs vattenverk. I denna entreprenad ingår även leverans och montage av maskinell utrustning för utbyte av spolvattenpump och flödesmätare, som ska anpassas till befintlig anläggning, samt utbyte av delar av ledningssystemet. El och styr för levererade objekt ingår i entreprenaden.

Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Installation av ny ventilation i kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av garage i Sollefteå
Tillbyggnad av garage.

Rivning av förråd i Sollefteå
Rivning av karantänsbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Tillbyggnad av stall i Sollefteå
Tillbyggnad av stall.

Ombyggnad av butik i Sollefteå
Installation av ventilationsanordning i butikslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: