Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollefteå

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Ny anslutning för vindkraft i Betåsen

Ombyggnad av bro i Resele
Objektet avser upprustning av Moforsenbron. Entreprenadarbeten omfattar utbyte av väg-/broräcke samt förstärkningsåtgärder av betongfundament.

Ombyggnad av värmeanläggning i Ramsele

Spårväxelbyte i Österås

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå
Avser ombyggnad av befintliga filterbottnar i Granvågs vattenverk. I denna entreprenad ingår även leverans och montage av maskinell utrustning för utbyte av spolvattenpump och flödesmätare, som ska anpassas till befintlig anläggning, samt utbyte av delar av ledningssystemet. El och styr för levererade objekt ingår i entreprenaden.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med varuutlämning.

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Rivning av förråd i Sollefteå
Rivning av karantänsbyggnad.

Tillbyggnad av garage i Sollefteå
Tillbyggnad av garage.

Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Installation av ny ventilation i kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av stall i Sollefteå
Tillbyggnad av stall.

Ombyggnad av butik i Sollefteå
Installation av ventilationsanordning i butikslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: