Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollefteå

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Upprustning av järnväg mellan Långsele-Västerasby
Plankorsningsåtgärder.

Rivning eller ombyggnad av bro i Resele

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå
Avser ombyggnad av befintliga filterbottnar i Granvågs vattenverk. I denna entreprenad ingår även leverans och montage av maskinell utrustning för utbyte av spolvattenpump och flödesmätare, som ska anpassas till befintlig anläggning, samt utbyte av delar av ledningssystemet. El och styr för levererade objekt ingår i entreprenaden.

Rivning av förråd i Sollefteå
Rivning av karantänsbyggnad.

Rivning av telestation i Sollefteå
Rivning av radiomast och teknikbod.

Tillbyggnad av lastkaj i Sollefteå
Tillbyggnad av lastkaj.

Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Ombyggnad av entré och skalskydd på kontorsbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå
Ombyggnad av f.d. postlokal till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Tillbyggnad av stall i Sollefteå
Tillbyggnad av stall.

Ombyggnad av butik i Sollefteå
Installation av ventilationsanordning i butikslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: