Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollefteå

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sollefteå
Ca 989 km väg varav grusväg 393 km och gc-väg 596 km.
Utbyte av kablar mm vid järnväg i Graninge
Utbyte cellulosakablar och telereläsatser samt skåpbyte.
Om- & tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Om- & tillbyggnad av befintlig verkstadshall i två plan. Tillbyggnaden blir utökad verkstad på bottenplan samt personalutrymme och förråd på övre plan.
Ombyggnad av bro i Resele
Objektet avser upprustning av Moforsenbron. Entreprenadarbeten omfattar utbyte av väg-/broräcke samt förstärkningsåtgärder av betongfundament.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollefteå
Ändrad användning från sovrum till badrum och toalett i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ombyggnad från en till två lägenheter samt byte av fönster och ändring av ventilationsanordning.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av brandskadat enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Sollefteå
Tak över barnvagnsplats på skola.
Markarbeten Vallåkersgatan Sollefteå kommun
Förstärkning, dränering, omläggning asfalt samt nya stenbeläggning av hårdgjorda ytor inom kvartersmark.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med varuutlämning.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Mindre ombyggnad av butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: