Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örnsköldsvik

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik

Om- och tillbyggnad av skola i Bredbyn

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, hörnett 51:1.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.

Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av kontorshus, ändrad layout, hörnett 52:2.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.

Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, uteservering med takterrass, strandkajen 7.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av omklädningsdel, anundsjö prästbord 1:119.

Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av anläggning för va, rälsbussen 8.

Ombyggnad av ventilationgården Gideågården Örnsköldsvik
Installation av anordning för ny ventilation, norrgissjö 5:21.

Ombyggnad av småbåtshamn i Örnsköldsvik
Ombyggnad av småbåtshamn, finna 1:1, finna s:1.

Schakt av kabelkanalisation i Örnsköldsvik
Objektet avser förläggning av kabelrör/kabelslang och jordlina. Det gäller dels ett landsbygdsprojekt i Vike, Arnäsvall och dels tätort i centrala Örnsköldsvik.

Ombyggnad av resecentrum i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring brandskyddet, resecentrum, örnsköldsvik 4:10.

Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: