Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örnsköldsvik

Om- och tillbyggnad av skola i Bredbyn

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Inredning av vind till lägenheter i Örnsköldsvik

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser ny träspont, schakt och fyllnings inklusive återställning av markytor från land på kaj 2 i centrala Örnsköldsvik

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser schakt, betongarbeten, stag och ny stålspont på kaj 13 och 14 i centrala Örnsköldsvik.

Rivning av skola i Örnsköldsvik

Ombyggnad av bro över bäck vid Billsta

Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.

Ombyggnad av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.

Kurvrätning av väg 1044 vid Norrtjärn
Ca 3 mil lång sträcka.

Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av kontor vid Hörneborgsvägen 3, 892 50 Domsjö.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till bostad, Sörliden 1,2,3,4.

Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.

Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.

Ombyggnad av småbåtshamn i Örnsköldsvik
Ombyggnad av småbåtshamn, finna 1:1, finna s:1.

Ombyggnad av Bussgatan vid Örnsköldsviks Sjukhus
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad gällande ombyggnad av gator inom sjukhusområdet till bussgator.

Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, uteservering med takterrass, strandkajen 7.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av omklädningsdel, anundsjö prästbord 1:119.

Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av anläggning för va, rälsbussen 8.

Ombyggnad av ventilationgården Gideågården Örnsköldsvik
Installation av anordning för ny ventilation, norrgissjö 5:21.

Schakt av kabelkanalisation i Örnsköldsvik
Objektet avser förläggning av kabelrör/kabelslang och jordlina. Det gäller dels ett landsbygdsprojekt i Vike, Arnäsvall och dels tätort i centrala Örnsköldsvik.

Tillbyggnad av kontor & garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, kroksta 6:130.

Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: