Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örnsköldsvik

Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad avseende reparation av stadskaj, kaj 13 och 14. Omfattningen är bland annat betongarbeten på kaj och ny stålspont i bakkant kaj. Upphandlingen är annonserad på nytt med senare färdigställandetid.
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser ny träspont, schakt och fyllnings inklusive återställning av markytor från land på kaj 2 i centrala Örnsköldsvik
Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.
Renovering av huvudvattenledning mellan Gerdal och Hörnett
Renovering av huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Norr
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,77 mkr/år.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av kontor vid Hörneborgsvägen 3, 892 50 Domsjö.
Rivning samt nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
AB Övikshem upphandlar totalentreprenad avseende rivning av befintligt flerbilsgarage samt uppförande av nytt flerbilsgarage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.
Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.
Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till förskola, ripan 13.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, lokal, högland 54:5.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av omklädningsdel, anundsjö prästbord 1:119.
Ombyggnad av Bussgatan vid Örnsköldsviks Sjukhus
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad gällande ombyggnad av gator inom sjukhusområdet till bussgator.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, uteservering med takterrass, strandkajen 7.
Tillbyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tryckstegring, bredånger 2:165.
Ombyggnad av ventilationgården Gideågården Örnsköldsvik
Installation av anordning för ny ventilation, norrgissjö 5:21.
Ombyggnad av småbåtshamn i Örnsköldsvik
Ombyggnad av småbåtshamn, finna 1:1, finna s:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till 8 st studentlägenheter, Sörliden 1,2,3,4.
Schakt av kabelkanalisation i Örnsköldsvik
Objektet avser förläggning av kabelrör/kabelslang och jordlina. Det gäller dels ett landsbygdsprojekt i Vike, Arnäsvall och dels tätort i centrala Örnsköldsvik.
Tillbyggnad av kontor & garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, kroksta 6:130.
Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: