Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örnsköldsvik

Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser ny träspont, schakt och fyllnings inklusive återställning av markytor från land på kaj 2 i centrala Örnsköldsvik
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad avseende reparation av stadskaj, kaj 13 och 14. Omfattningen är bland annat betongarbeten på kaj och ny stålspont i bakkant kaj. Upphandlingen är annonserad på nytt med senare färdigställandetid.
Rivning samt nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
AB Övikshem upphandlar totalentreprenad avseende rivning av befintligt flerbilsgarage samt uppförande av nytt flerbilsgarage.
Renovering av huvudvattenledning mellan Gerdal och Hörnett
Renovering av huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett.
Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Norr
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,77 mkr/år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, högland 7:15.
Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.
Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, lokal, högland 54:5.
Ombyggnad av Bussgatan vid Örnsköldsviks Sjukhus
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad gällande ombyggnad av gator inom sjukhusområdet till bussgator.
Tillbyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skärmtak/förråd, billsta 7:8.
Tillbyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tryckstegring, bredånger 2:165.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och ändrad användning från lokaler till handel, högland 36:24.
Ombyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Riva och ersätta vindskydd, nätra prästbord 1:1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggand av flerbostadshus, fasadändring, skopan 4.
Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av va-anläggning, kroksta 6:41.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till 8 st studentlägenheter, Sörliden 1,2,3,4.
Schakt av kabelkanalisation i Örnsköldsvik
Objektet avser förläggning av kabelrör/kabelslang och jordlina. Det gäller dels ett landsbygdsprojekt i Vike, Arnäsvall och dels tätort i centrala Örnsköldsvik.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till förskola, ripan 13.
Tillbyggnad av kontor & garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, kroksta 6:130.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: