Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Ca 42 nya rum planeras.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, hörnett 51:1.

Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Befintliga lägenheter ska renoveras och en vindsvåning ska byggas till samt nybyggnad av carport.

Ombyggnad av polisstation i Örnsköldsvik
Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Rivning av skola i Örnsköldsvik

Anläggande av planskild gång-och cykelpassage Prästsundsvägen Örnsköldsvik
Upptaget i Trafikverkets preliminära Inköpstidplan.

Renovering av kaj i Örnsköldsvik
Objektet avser renovering av kaj vid handelsboden i Ulvöhamn.

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell, ulvön 21:1.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av kontorshus, ändrad layout, hörnett 52:2.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Rivning av enbostadshus i Örnsköldsvik
Riva enbostadshus och förråd, anundsjö-sörflärke 2:5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändra användning från kontor till lägenheter, paris 3 och 4.

Ombyggnad av resecentrum i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring brandskyddet, resecentrum, örnsköldsvik 4:10.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad och fasadändring affärs- och kontorsbyggnad, smeden 5.

Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av va, affärshus, husum 1:113.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri,skärmtak och kompressorrum, bjästa 57:9.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: