Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härnösand

Reparation av Högakustenbron
Om- och bättringsmålning av hängare och handledare på Högakustenbron samt förstärkning och reparation av ändankare och hängare.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Ombyggnad av bro i Härnösand
Utredning med föreslagen byggstart 2023.
Ombyggnad av förråds-/utbildningslokal vid garnison i Härnösand
Byggnaden har idag tilluftsventilation. Befintligt ventilationssystem rivs i sin helhet och ett nytt FTX-system installeras. Byggnaden försörjs av fjärrvärme, i entreprenaden ansluts nytt ventilationsaggregat till värmesystem samt mindre tappvatten-/avloppsinstallationer.
Ny beläggning på löparbanor i Härnösand
Ny beläggning löparbanor.
Ombyggnad av 3 st fjärrvärmecentraler i Härnösand
Ombyggnad av 3 st fjärrvärmecentraler.
Reparationer av damm i Härnösand
Västanå dammreparationer.
Ombyggnad av cafeteria i Härnösand
Bygglov - ändrad användning kontor till bostad samt butik till café.
Ombyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov/startbesked - väsentlig ändring av cistern.
Åtgärder i friluftsområde i Härnösand
Åtgärder i Vårdkasen friluftsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: