Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ånge

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Ånge
Uppgradering av växelvärmestyrning till ÖVV.
Växelbyten i Moradal
Bangårdsupprustning.
Om- och tillbyggnad av personallokaler vid ishallen i Ånge
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintliga personallokaler vid Ånge ishall.
Ombyggnad av lager i Ånge
Bygglov ombyggnad.
Tillbyggnad av carport i Ånge
Bygglov tillbyggnad carport.
Tillbyggnad av personallokal i Ånge
Bygglov, tillbyggnad fikarum.
Nya reläskydd mm på transformatorstation i Alby, Ånge
Objektet avser att under 2017 ersätta befintliga reläskydd och komplettera med ny nollpunktsutrustning i station T710 Alby.
Ombyggnad av biodamm i Östby
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2014-2018. Komplettering för fällningskemikalier.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: