Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

Kramfors (21)
Sollefteå (16)
Sundsvall (69)
Timrå (10)
Ånge (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av skola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av tekniska system
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Projektet omfattar ny- om- och tillbyggnad av Vibackeskolan, Alnö.
Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Ombyggnad av torg i Sundsvall
Stora torget ligger centralt i Sundsvall. Omgivande gator är Storgatan, Esplanden, Kyrkogatan och Torggatan. Objektet avser ombyggnad av Stora Torget i Sundsvall. Total bruttoyta c:a 8500 m2. På Stora Torget skall bl.a. följande arbeten utföras: Ny beläggning, schakt för ny överbyggnad, nya dagvattensystem (rännor), ny belysning, plantering av träd inkl. skellettjordar, byggnation av fontän.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Upprustning av kaj i Sundsvall
Innefattar den återstående delen av kajen mellan bussbron och E4:ans bro. Namnet släpar kvar efter teaterhusprojektet ”kräftan” som låg där.
Etablering av ny hamn och kaj i Färja i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Vivstavarv i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.
Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron i Sundsvall
Objektet avser utförande av ett korrosionsskydd på spontgrundläggningen för stöd nr 3 och nr 5-10 på bro 22-1224-1 Sundsvallsbron. Skyddet utförs som ett elektrolytiskt katodiskt skydd, dvs. en anläggning med påtryckt ström. Systemet för katodiskt skydd omfattar anodsystem, referenselektroder, kablage, likriktare mm.
Utbyggnad av kaj i Söråker
Planer på att bygga ut kajen ca 5 meter ut i vattnet.
Tillbyggnad av förskola i Matfors
Rivning av bef modul och utbyggnad av huvudbyggnaden med 2 avdelningar.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Kompletteringar av Tivolibron i Sundsvall
Innefattar kaj- och brosegmenten cirka 20 meter på var sida om bron samt GC-tunnel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Ombyggnad av kaj i Härnösand
Objektet avser arbeten omfattande rivning av befintlig betongkaj samt nybyggnad av kaj på Kronholmen. Ny kaj skall byggas med överyta i trä. Kajens överyta skall trappas från anslutande mark ner mot yttre kajkant.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser tillbyggnad av spol- och maskinhall, för skolverksamhet samt viss ombyggnad i befintlig del. Objektet avser tillbyggnad av 350 m².
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljustadalen
Totalt handlar det om tre nya avdelningar och 40 platser till en kostnad på sex miljoner kronor.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, kontor, frysrum, slussar, önet 1:1.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Huvudbyggnad med 4 lägenheter samt en gårdsbyggnad med 1 lägenhet.
Ombyggnad av lokaler till studentbostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad från lokaler i entréplan till 8 st studentlägenheter.
Ombyggnad av ventilation i skolkök i Sollefteå
Arbeten består i bl a utbyte av ventilationskåpor i kök och diskrum, nytt ventilationsaggregat med dito kanalsystem, samt upprättande av nytt fläktrum i fd lärararbetsrum.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Totalentreprenad Fibernät Njurunda
Entreprenaden omfattar utbyggnad av fibernät i Sundsvalls kommuns södra delar. Beräknad total schaktsträcka är ca 105 km med ca 400 anslutningar.
Varmmassabeläggning i region Mitt
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Markarbeten Långsele och Sollefteå
Entreprenaden omfattar markarbeten för förstärkning, isolering och dränering av hårdjordytor inom kvartersmark. Solatums fastigheter i Sollefteå och Långsele; - Vallåkersgatan 4A-4C, 6A-6B, 8A-8C, 11A-11B och 13A-13B, Sollefteå - Staionsgatan 19, Långsele - Fridhemsvägen 11A-11B, 13A-13B, 15A-15B, 17A-17B, 19A-19B, garage-område med infart från Herrgårdsvägen, Långsele
Ombyggnad av förskola i Timrå
Anmälan - ombyggnad samt ändrad användning från mottagningskök och personalrum till förskoleavdelning.
Ombyggnad av skola i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till restaurang, bern 9.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av affärshus samt skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, insättning av 24 st nya hisschakt i trapphus & på fasad, ämbaret 2, 3, 4 & 6.
Renovering av gäststuga i Kramfors
Renovering av gäststuga.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sollefteå
Ombyggnad av utbildningslokaler.
Byte & installation av membranfilter på vattenverk i Ånge
Upphandlingen omfattar byte och installation av nya membranfilter på Klaraborg vattenverk i Ånge.
Tillbyggnad av vattenverk i Sollefteå
Tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industribyggnader.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av affärslokal, trallan 2.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov, del av affärsbyggnad.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning industribyggnad (kraftverk).
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov efter takras på del av affärshus.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av 2 st butiker till 1 st butik.
Ombyggnad av Folkets Hus i Matfors, Sundsvall
Bygglov ombyggnad matfors folkets hus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ombyggnad restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av kontor med trapphus och takterass.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad och ändrad användning från gruppboende till flerfamiljshus rörvägen 28-30.
Reparationer av damm i Härnösand
Västanå dammreparationer.
Ombyggnad av restaurang i Kramfors
Ändrad användning av planlösning i restaurang prestige. Brandskydd.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från restaurang till färghandel, köpmannen 1.
Tillbyggnad av garage i Kramfors
Ändrad användning/tillbyggnad av garage till slipbox.
Ombyggnad av klubbhus i Kramfors
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Ändring av ventilationsanordning i butikslokal och lager.
Ombyggnad av frisersalong i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garderob till frisörsalong, folkets park, örnsköldsvik 7:6.
Ombyggnad till utbildningslokal i Sundsvall
Ändrad användning från kontor till utbildningslokal, anmälan ändring av ventilation efter brand.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Utbyggnad av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av byggnad, som påverkar brandskyddet, trehörningsjö 1:252.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: