Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västernorrlands län

Kramfors (17)
Sollefteå (14)
Sundsvall (54)
Timrå (15)
Ånge (11)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby

Anläggande av mötesstation Dingersjö

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Ånge-Sundsvall

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

STAX 25, Ånge bangård, etapp 2

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av lager på Bondsjö i Härnösand

Om- och tillbyggnad till servicecenter i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Växelbyten i Moradal

DLC åtgärder efter RFjb slopning

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik

Ombyggnad av kraftverk i Ånge

Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors

Upprustning av järnväg mellan Långsele-Västerasby

Ombyggnad av polisstation i Örnsköldsvik

Ombyggnad av butik i Sundsvall

Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors

Ombyggnad av kontor i Sundsvall

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall

Upprustning av centrum i Kovland

Ombyggnad av vattenverk i Sollefteå

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1

Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron

Upprustning av gata, parker och utemiljö i Sundsvall

Tillbyggnad av industrihus i Härnösand

Tillbyggnad av kontor i Kramfors

Ombyggnad till båtmuseum i Härnösand

Ombyggnad av gata i Sundsvall

Ombyggnad av plankorsning i Fränsta

Anläggande av planskild gång-och cykelpassage Prästsundsvägen Örnsköldsvik

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik

Nybyggnad av fibernät i Hässjö, Timrå kommun

Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun

Nybyggnad av fibernät i Tynderö, Timrå kommun

Anpassningar av fabrik i Husum

Miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2 Vivsta Deponi i Timrå

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå

Ombyggnad av gym i Sundsvall

Renovering av broar i Timrå

Renovering av kaj i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av industrihus i Timrå

Rivning av servicebyggnad i Ljungaverk

Tillbyggnad av tvättanläggning i Sollefteå

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Härnösand

Tillbyggnad av kontor i Sundsvall

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län

Tillbyggnad av lager i Härnösand

Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik

Rivning av trähus i Sundsvall

Ombyggnad av förskola i Sundsvall

Ombyggnad av industrihus i Härnösand

Ombyggnad av grundskola i Sundsvall

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik

Ombyggnad av förråd i Kramfors

Ombyggnad av elverk i Kramfors

Ombyggnad av enbostadshus i Härnösand

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Inredning av omklädningsrum i Sundsvall

Ombyggnad av bensinstation i Ånge

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall

Ombyggnad av kontor i Sollefteå

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall

Ombyggnad av markanläggning i Timrå

Ombyggnad av skola i Ånge

Ombyggnad av staket i Timrå

Rivning av butik i Kramfors

Rivning av telestation i Sollefteå

Rivning av garage i Sundsvall

Rivning av grupphus i Kramfors

Rivning av omklädningsrum i Kramfors

Rivning av pumpstation i Timrå

Rivning av enbostadshus i Kramfors

Rivning av enbostadshus i Sollefteå

Rivning av enbostadshus i Sundsvall

Rivning av enbostadshus i Timrå

Rivning av enbostadshus i Örnsköldsvik

Rivning av förråd i Kramfors

Rivning av förråd i Timrå

Tillbyggnad av kallförråd i Sollefteå

Tillbyggnad av kallförråd i Sundsvall

Tillbyggnad av carport i Sundsvall

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Tillbyggnad av enbostadshus i Timrå

Tillbyggnad av förråd i Härnösand

Tillbyggnad av förråd i Sollefteå

Tillbyggnad av garage i Sundsvall

Tillbyggnad av godsmottagning i Sundsvall

Tillbyggnad av lastkaj i Sollefteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: