Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vindeln

Upprustning av väg Strycksele-Ekorrsjö
Bärighets- och förstärkningsåtgärder, ca 25 km lång sträcka.

Upprustning av väg 620 mellan Buberget-Botsmark
På väg 620 mellan Buberget och Botsmark i Västerbottens län ska bärighets- och förstärkningsåtgärder utföras på en sträcka av cirka 15 km. Entreprenaden är en totalentreprenad som ska vara färdigställd i augusti 2018.

Tillbyggnad av hotell i Vindeln

Ombyggnad av gata i Tvärålund

Rivning av telestation i Vindeln
Rivning av teknikbyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Vindeln
Tillbyggnad av affärshus med returglasrum.

Ombyggnad av industrihus i Vindeln
Anpassning av lokaler i industribyggnad.

Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Vindeln
Anmälan om ändring av ventilation, byte ventilationsaggregat.

Ventilationsarbete i flerbostadshus i Vindeln
Anmälan om ändring av ventilation, byte av ventilationsaggregat.

Ventilationsarbete på flerbostadshus i Vindeln
Anmälan om ändring av ventilation, byte av ventilationsaggregat.

Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Vindeln
Anmälan om ändring av ventilation, byte av ventilationsaggregat.

Rivning av skola i Vindeln
Rivning av del av skolbyggnad.

Rivning av bostadshus i Vindeln
Rivning av bostadshus Sockenmagasinet 4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: